Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Business Transparency Tool

Za pomocą Business Transparency Tool w zautomatyzowany sposób zidentyfikujesz podmioty powiązane i uchronisz Twoją firmę przed zawyżonymi kosztami działalności i oszustwami

Zarządzanie konfliktem interesów poprzez identyfikację podmiotów powiązanych

Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.

Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:

  • wskazanie obszarów zagrożonych korupcją,
  • identyfikację ryzyka zakupowego w transakcjach z obecnymi kontrahentami,
  • zabezpieczenie się przed tzw. karuzelami VAT,
  • zwiększenie transparentności przetargów,
  • weryfikację procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.

55% nadużyć

zostało dokonanych przez pracowników firm*

*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018

„Nawet w spółkach posiadających procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów wciąż dochodzi do takich sytuacji i nie są one wykrywane. W związku z tym widzimy konieczność stosowania pogłębionych analiz w celu identyfikacji niepożądanych powiązań”

Wojciech Szulc, dyrektor, PwC

Playback of this video is not currently available

Analiza powiązań Twoich dostawców i klientów

Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).

Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.

Dzięki Business Transparency Tool

Zidentyfikujesz podmioty powiązane z pracownikami prowadzącymi działalność konkurencyjną

Określisz grupy dostawców obchodzących Twoje polityki zakupowe

Wykryjesz powiązania między Twoimi dostawcami i odbiorcami, którzy potencjalnie mogą wykorzystać Twoją firmę do realizowania transakcji łańcuchowych

Zbadasz powiązania bezpośrednie i pośrednie (nawet na drugim i trzecim poziomie powiązań)

Skontaktuj się z nami

Wojciech  Szulc

Wojciech Szulc

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 669

Obserwuj nas