Business Transparency Tool

Za pomocą Business Transparency Tool w zautomatyzowany sposób zidentyfikujesz podmioty powiązane i uchronisz Twoją firmę przed zawyżonymi kosztami działalności i oszustwami

Zarządzanie konfliktem interesów poprzez identyfikację podmiotów powiązanych

Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.

Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:

  • wskazanie obszarów zagrożonych korupcją,
  • identyfikację ryzyka zakupowego w transakcjach z obecnymi kontrahentami,
  • zabezpieczenie się przed tzw. karuzelami VAT,
  • zwiększenie transparentności przetargów,
  • weryfikację procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.

55% nadużyć

zostało dokonanych przez pracowników firm*

*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018

„Spółki posiadające procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów, w dalszym ciągu padają ofiarą tego typu nadużyć, które nie są odpowiednio wcześnie wykrywane. Dlatego też rekomendujemy stosowanie pogłębionych analiz ułatwiających ich identyfikację.”

Marcin Klimczak, Partner, PwC

Playback of this video is not currently available

.

.

Analiza powiązań Twoich dostawców i klientów

Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).

Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.

Skontaktuj się z nami

Szymon Bartczak

Szymon Bartczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 946

Obserwuj nas