Doradztwo prawne dla FinTech oraz InsurTech

Coraz szersze zainteresowanie polskich i europejskich regulatorów FinTech i InsurTech potwierdza, że działalność w tym sektorze wymaga analizy regulacyjnej. 

Dotyczy to w szczególności podmiotów, których działalność polega na świadczeniu usług w stosunku do konsumentów.

Doradztwo dla sektora FinTech i InsurTech wymaga znajomości szerokiego spektrum polskich i europejskich regulacji oraz specyfiki branży finansowej. Nasi eksperci prawni od lat współpracują z tradycyjną branżą finansową oraz świadczą usługi dla technologicznych startupów. W ramach programu PwC Startup Collider prawnicy PwC Legal ocenili regulacyjnie dziesiątki innowacyjnych pomysłów z polski i Europy środkowo wschodniej.

 

Nawet przypadkowe naruszenie polskich regulacji rynku finansowego przez podmioty rynku FinTech może skutkować wpisem na listę ostrzeżeń KNF lub sankcjami karnymi


Usługi PwC Legal dla sektora FinTech i InsurTech:

Doradztwo przy poszukiwaniu prawno-regulacyjnego modelu działalności adekwatnego do aktualnej wielkości przedsięwzięcia

Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć we wczesnych fazach rozwoju

Wskazywanie dopuszczalnych ram prawnych dla działalności nieregulowanej

Doradztwo w zakresie zgodności z prawem planowanego modelu biznesowego

Doradztwo w zakresie obowiązujących oraz przyszłych regulacji dotyczących planowanej działalności, w tym AML/KYC, compliance, PSD2, MiFID2, IDD

Wsparcie w zakresie postępowań przed organami regulacyjnymi (w Polsce, a także za granicą)

Kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania pozwoleń, licencji i innych dokumentów potrzebnych od organów regulacyjnych

Utworzenie i rejestracja przedsiębiorstwa, tworzenie struktur prawnych, doradztwo przy działalności transgranicznej

Przygotowywanie projektów uchwał, protokołów i innych dokumentów niezbędnych w działalności

Doradztwo i wsparcie w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej

Doradztwo podatkowe w zakresie krajowym oraz międzynarodowym

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner PwC Legal, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 324

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas