Doradztwo prawne: Fuzje i przejęcia

PwC Legal

Transakcje fuzji i przejęć to wieloetapowe, skomplikowane projekty, wymagające kompleksowego wsparcia profesjonalnych doradców prawnych 

Rolą doradcy prawnego jest zapewnienie prawnego bezpieczeństwa transakcji, poprzez dokonanie analizy sytuacji prawnej przedmiotu transakcji oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej. Wymaga to odpowiedniego poziomu wiedzy prawniczej, doświadczenia oraz rozumienia potrzeb biznesowych klientów. 

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Przeprowadzimy analizę prawną przedmiotu transakcji (due diligence)

 • Zidentyfikujemy ryzyka prawne związane z transakcją
 • Ustalimy, jakie zgody korporacyjne / zgody osób trzecich są niezbędne do przeprowadzenia transakcji
 • Zarekomendujemy działania niezbędne do skutecznego przeprowadzenia i zamknięcia transakcji 
 • W zależności od Państwa potrzeb, możemy rozszerzyć zakres analizy na aspekty podatkowe, finansowe oraz biznesowe poprzez zaangażowanie innych linii biznesowych w ramach globalnej sieci PwC 

Dowiedz się więcej o due diligence

Zaproponujemy optymalne rozwiązanie w zakresie planowanej struktury transakcji

 • Przedstawimy propozycje korzystnych scenariuszy transakcji, biorąc pod uwagę aspekty prawne oraz specyfikę branży i przedmiotu działalności nabywanego przedsiębiorstwa
 • W zależności od Państwa potrzeb, możemy rozszerzyć zakres analizy na aspekty podatkowe, finansowe oraz biznesowe poprzez zaangażowanie innych linii biznesowych w ramach globalnej sieci PwC

Przygotujemy kompleksową dokumentację transakcyjną

 • Przygotujemy wstępne dokumenty transakcyjne – list intencyjny, ogólne założenia transakcji (Term Sheet), umowa o zachowanie poufności, etc.
 • Przygotujemy komplet dokumentów związanych z transakcją, w tym m.in. umowy sprzedaży udziałów/akcji lub przedsiębiorstw/składników majątku, umowy inwestycyjne, umowy akcjonariuszy / wspólników
 • Przygotujemy projekty wniosków i zawiadomień wymaganych do przedłożenia organom regulacyjnym w celu przeprowadzania transakcji (UOKiK, Komisja Europejska, Agencja Nieruchomości Rolnych, etc.)

Zapewnimy wsparcie w negocjacjach oraz przy zamknięciu transakcji

 • Zespół doświadczonych prawników transakcyjnych udzieli Państwu wsparcia w negocjacjach
 • Zapewnimy wsparcie w kontaktach z organizacjami pracowniczymi, w tym ze związkami zawodowymi
 • Przygotujemy projekty zawiadomień oraz zapewnimy wsparcie w kontaktach z kontrahentami nabywanego przedsiębiorstwa w związku z planowaną transakcją
 • Pomożemy Państwu sprawnie zamknąć transakcję oraz zapewnimy wsparcie w czynnościach potransakcyjnych

 

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 383

Robert Choromański

Robert Choromański

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 132

Wojciech Trzciński

Wojciech Trzciński

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 653

Obserwuj nas