Finanse i bankowość

Doradztwo prawne dla instytucji finansowych

W ramach praktyki finansów i bankowości doradzamy w kwestiach prawnych związanych z działalnością instytucji finansowych, w tym banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Giełdą Papierów Wartościowych, czy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Oferujemy doradztwo finansowe w zakresie acquisition finance, project finance, finansowaniu nieruchomości, finansowaniu papierami dłużnymi, a także doradztwo związane pozyskiwaniem kapitału przez Giełdę Papierów Wartościowych zarówno w ofertach publicznych pierwotnych (IPO), jak i wtórnych (SPO).

Doradzamy także przy transakcjach fuzji i przejęć dotyczących instytucji finansowych, w tym także spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Praktyka finansów i bankowości oferuje usługi prawne w zakresie następujących specjalizacji

Doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych

 • doradztwo w kwestiach związanych ze strukturyzowaniem działalności na terenie Polski;
 • reprezentacja instytucji finansowych rozpoczynających działalność na terenie Polski jako banki, oddziały, przedstawicielstwa, oraz prowadzących działalność transgraniczną;
 • uzyskiwanie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji instytucji finansowych związku z transakcjami fuzji i przejęć;
 • doradztwo prawne dotyczące reorganizacji działalności instytucji finansowych, w tym w zakresie przekształcania banków w oddziały instytucji kredytowych;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi (m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski), w tym sporządzanie wniosków o wydanie zgody na dokonanie określonych czynności oraz zawiadomień wymaganych prawem;
 • sporządzanie analiz prawnych;
 • sporządzenie i opiniowanie wewnętrznych regulacji instytucji finansowych i regulacji bankowych, a także umów z innymi podmiotami, pod kątem ich zgodności z wymogami prawa;
 • opracowywanie i wdrażanie nowatorskich produktów finansowych;
 • sporządzanie/dostosowywanie i wdrażanie wewnętrznej dokumentacji instytucji finansowych do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego;
 • występowanie do organów regulacyjnych z wnioskami o interpretację przepisów prawa, zaleceń i rekomendacji;
 • doradztwo w związku z regulacją FATCA.

Praktyka transakcyjna w zakresie finansowań

W zakresie praktyki transakcyjnej zapewniamy kompleksową obsługę prawną, zarówno dla finansujących, jak i kredytobiorców, przy wszelkiego rodzaju projektach kredytowych, obejmującą następujące usługi:

 • sporządzanie i negocjowanie dokumentacji finansowej (w imieniu instytucji finansowych lub kredytobiorców), w tym dokumentacji LMA, umów kredytu, umów pożyczki, umów leasingu;
 • przygotowywanie i negocjowanie wszelkich dokumentów zabezpieczeń;
 • przeprowadzanie badania prawnego nieruchomości (due diligence), będących przedmiotem finansowania, kredytobiorców, dokumentów związanych z projektem będącym przedmiotem finansowania;
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących skuteczności dokumentacji kredytowej, w tym ustanowionych zabezpieczeń, a także ważnego zawarcia dokumentacji finansowej rządzonej prawem obcym przez polskie spółki;
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej kredytobiorców niezbędnych do zawarcia dokumentacji kredytowej, w tym uchwały organów, zmiany umów spółek/statutów, pełnomocnictwa;
 • przygotowanie dla kredytobiorców dokumentów prawnych koniecznych do wypłaty kredytu;
 • doradztwo post-transakcyjne;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowania, w tym w związku z różnorodnymi przekształceniami kredytobiorcy (wnoszenie udziałów/akcji do funduszy inwestycyjnych, przekształcanie w spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne);
 • doradztwo w związku z wypowiadaniem umów finansowania i egzekucją zabezpieczeń;
 • przygotowanie memorandów, opinii prawnych dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, wpływu planowanych transakcji na istniejące zadłużenie etc.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Legal Counsel, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas