Nie przeocz rejestracji beneficjenta rzeczywistego

Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (ang. UBO)

Od 13 października 2019 r. konieczna stała się rejestracja beneficjentów rzeczywistych (BR) w nowym Centralnym Rejestrze BR. Podmioty, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed tą datą mają dodatkowe 6 miesięcy na dopełnienie rejestracji, tj. do 13 kwietnia 2020 r.

Rejestracja dotyczy wszystkich polskich spółek osobowych oraz spółek kapitałowych zarejestrowanych w KRS (z wyjątkiem spółek partnerskich i notowanych spółek akcyjnych).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia BR w ustawowym terminie może skutkować karą do 1 mln PLN. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do rejestru BR będzie dodatkowo powiązane z odpowiedzialnością karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia.

Reprezentanci podmiotów podlegających rejestracji będą odpowiedzialni za szkodę spowodowaną niezgłoszeniem w ustawowym terminie do Rejestru BR odpowiednich danych lub ich zmiany, a także zgłoszeniem nieprawdziwych danych.
 

Jak możemy pomóc?

W związku z obowiązkiem ujawniania informacji dot. BR oferujemy wsparcie w zakresie procesu identyfikacji BR oraz procesu rejestracji BR

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Co należy zrobić?

Rejestr BR ma formę elektroniczną

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP

Skontaktuj się z nami

Mateusz Ordyk

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 284

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 324

Marta Gocał

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 071

Obserwuj nas