Prawo spółek

Doradztwo korporacyjne obejmujące pełne wsparcie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce

Realizowanie długofalowej strategii biznesowej z uwzględnianiem bieżących aspektów prawnych jest podstawą sprawnego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa

Otoczenie rynkowe oraz przepisy prawne ulegają dynamicznym zmianom. W związku z tym na każdym etapie działalności podmiotów gospodarczych istotne jest wsparcie doradcy prawnego posiadającego odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także biznesowe podejście do klienta i jego potrzeb.

Obszary działania

Zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych

 • Wybór formy prawnej działalności.
 • Tworzenie nowych podmiotów prawnych (spółek osobowych / kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń etc.) oraz spółek europejskich.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych związanych z powstaniem spółki lub innego podmiotu gospodarczego oraz zgłoszenie nowego podmiotu do sądu rejestrowego.
 • Nabywanie już zarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. shelf companies).

Wsparcie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych

 • Tworzenie i opiniowanie wewnętrznych regulacji korporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółek (zarządy, rady nadzorcze, walne zgromadzenia).
 • Bieżąca obsługa korporacyjną na wszelkich etapach funkcjonowania podmiotów (np. zmiany umów / statutów spółek i innych podmiotów, wypłaty dywidendy, umorzenie udziałów / akcji, ustanawianie zastawów i zastawów rejestrowych na udziałach/akcjach spółek);
 • Ustanawianie zabezpieczeń prawnych stron umów handlowych.
 • Audyt korporacyjny.
 • Przygotowanie interpretacji zagadnień prawnych pojawiających się w toku działalności podmiotów gospodarczych.
 • Implementacja zmian w spółce wynikających z nowych regulacji prawnych.
 • Przygotowanie dokumentacji przy zmianach osobowych w organach spółek.
 • Przeprowadzenie i rejestracja zmian kapitałowych.

Wspólnicy i akcjonariusze

 • Obsługa prawna zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek.
 • Przygotowywanie i opiniowanie uchwał.
 • Reprezentowanie wspólników lub akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń.
 • Kwestie prawne związane z odpowiedzialnością członków organów osób prawnych i sposoby jej ograniczenia.
 • Projekty umów i porozumień pomiędzy wspólnikami, a także projekty umów i porozumień pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami a spółką.

Likwidacja spółki

 • Wybór optymalnego sposobu zakończenia działalności spółek i innych podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowanie dokumentacji oraz procesu likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 383

Robert Choromański

Robert Choromański

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 132

Obserwuj nas