Prawo umów

PwC Legal

Dobrze napisana umowa jest podstawą pomyślnego prowadzenia biznesu

Przygotowujemy umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając najlepsze rozwiązania prawne dla realizacji celów biznesowych.

 

Praktyka prawa umów oferuje usługi prawne w zakresie następujących zagadnień:

kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym (umowy, porozumienia, listy intencyjne)
sporządzanie ogólnych warunków umów (OWU), wzorce umowne oraz regulaminy
udzielanie wsparcia prawnego w procesie tworzenia rozwiązań kontraktowych realizujących koncepcje biznesowe, w tym dla e-commerce
przygotowanie dokumentacji dla zabezpieczenia transakcji handlowych (rachunki typu escrow, gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.) i pomagamy klientom w rejestracji i realizacji takich zabezpieczeń
prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartych umów
doradztwo w zakresie modyfikacji umów (przenoszenia praw i obowiązków, zmian podmiotowych i zakresu umów, bezpiecznego zakończenia umów)
dostosowanie umowy, ogólne warunki umów, regulaminy rządzone prawem obcym do prawa polskiego
przygotowanie strategii dla rozwiązywania sporów powstałych na tle zawierania, wykonywania lub zakończenia umów
reprezentowanie klientów w sprawach sporach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Robert Choromański

Robert Choromański

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 132

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Artur Gątowski

Artur Gątowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 316

Obserwuj nas