Innowacje pracownicze

Skoordynowane podejście do innowacji pracowniczych jest kluczowe dla kompleksowego rozwoju innowacji w Twojej firmie

Warto zadbać o to, aby pracownicy mogli zgłaszać własne pomysły dotyczące zarówno innowacji produktowych, jak i drobnych usprawnień procesowych. Zyskają na tym obie strony. Pracownikom pomoże to zaspokoić ambicje i zwiększyć rozpoznawalność w organizacji. Natomiast firma będzie miała szansę na rozwinięcie kultury oraz kompetencji innowacji, pozyskiwanie innowacyjnych projektów oraz zatrzymanie talentów.

 

38% CEO uznaje za priorytet inwestycje i nowe technologie

 

Co się zyskuje wdrażając program innowacji pracowniczej?

Firma

 • poprawę efektywności operacyjnej, 
 • potencjalny wzrost przychodów,
 • dostęp do pomysłów znacząco usprawniających i ulepszających produkty, procesy, technologie i modele działania,
 • poprawę wizerunku firmy na rynku, postrzeganie jej jako innowatora oferującego przełomowe produkty,
 • nowych pracowników dzięki innowacyjnemu wizerunkowi firmy.

Pracownicy

 • większe zaangażowanie w obszarze funkcjonowania firmy,
 • możliwość rozwijania nowych kompetencji,
 • szansę pracowników na realizację swoich pomysłów wewnątrz firmy,
 • doświadczenie w nowych obszarach,
 • lepszą współpracę między zespołami czy działami,
 • większą otwartość w zespole.

Klienci

 • lepsze innowacyjne produkty,
 • większy wybór z poszerzonej gamy produktowej,
 • współpracę z zaawansowaną technologicznie firmą,
 • wyższą jakość usług czy produktów,
 • elastyczność współpracy,
 • większą otwartość na nowe rozwiązania.

Dofinansowania dla firm

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dotacyjnych dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Ksenia Kosiak

Ksenia Kosiak

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 667

Barbara Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Marcin Idczak

Marcin Idczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 801

Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 605

Bartłomiej Witczak

Bartłomiej Witczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas