Współpraca ze startupami

Jednym ze sposobów rozwoju innowacyjności w firmach jest współpraca ze startupami

Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Firmy coraz częściej poszukują nowych sposobów rozwoju innowacyjności. Jednym z głównych sposobów jest współpraca ze startupami. Taka forma kooperacji przyczynia się nie tylko do zwiększania konkurencyjności, budowania innowacyjnego wizerunku, ale także do pozyskiwania nowych technologii, aby później wdrażać je w działalności operacyjnej firmy. 

70% startupów uznaje współpracę z korporacją za sukces
50% największych przedsiębiorstw w Europie posiada swój własny wehikuł inwestycyjny

Jakie korzyści przynosi współpraca ze startupami?

  • Niższe koszty wejścia na nowy rynek
  • Optymalizacja kosztowa 
  • Zysk z inwestycji 
  • Bogatsza i bardziej zróżnicowana oferta 
  • Identyfikacja i wdrożenie nowych technologii
  • Przejęcie kompetencji
  • Innowacyjny wizerunek

Dofinansowania dla firm

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dotacyjnych dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Ksenia Kosiak

Ksenia Kosiak

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 667

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Marcin Idczak

Marcin Idczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 801

Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 605

Bartłomiej  Witczak

Bartłomiej Witczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas