Współpraca ze startupami

Innowacyjność nie jest dziś dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku

Firmy coraz częściej poszukują nowych sposobów rozwoju innowacyjności. Jednym z głównych sposobów jest współpraca ze startupami. Taka forma kooperacji przyczynia się nie tylko do zwiększania konkurencyjności, budowania innowacyjnego wizerunku, ale także do pozyskiwania nowych technologii, aby później wdrażać je w działalności operacyjnej firmy. 

Jakie korzyści przynosi współpraca ze startupami?

  • Niższe koszty wejścia na nowy rynek
  • Optymalizacja kosztowa 
  • Zysk z inwestycji 
  • Bogatsza i bardziej zróżnicowana oferta 
  • Identyfikacja i wdrożenie nowych technologii
  • Przejęcie kompetencji
  • Innowacyjny wizerunek

 

Możliwe formy kreowania współpracy ze startupami

Scouting

Zlecenie zewnętrznemu podwykonawcy znalezienia kilkunastu przykładowych startupów o ustalonych parametrach (m.in. specjalizacja technologiczna, etap rozwoju), które mogą być potencjalnym partnerem dla firmy.

Demo Day

Zlecenie organizacji lub samodzielna organizacja zamkniętego wydarzenia typu Demo Day. Przygotowanie oraz zaproszenie do prezentacji przed zarządem oraz menedżerami około 10 startupów, które mogą być potencjalnymi partnerami.

Własny akcelerator

Uruchomienie własnego programu akceleracyjnego dedykowanego obszarom specjalizacyjnym dostosowanym do potrzeb firmy.

Wehikuł inwestycyjny

Utworzenie wehikułu inwestycyjnego w oparciu o znajomość ekosystemu oraz umiejętność budowania wartości startupów.

Skontaktuj się z nami

Jolanta Kokosińska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 656

Obserwuj nas