• Test form współpracy dla spółek i programistów

 • Test form współpracy dla osób tworzących programy komputerowe

  Twój wynik

 • W związku z potencjalnymi wątpliwościami dotyczącymi właściwych form prawnych dla prowadzenia działalności przez programistów i możliwości skorzystania z ulg podatkowych przygotowaliśmy autorski „Test form współpracy dla osób tworzących programy komputerowe”.

  Test ma na celu pomoc zarówno Spółkom jak i samym programistom we wstępnym określeniu możliwych form współpracy (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania ulgi IP BOX) oraz weryfikacji ewentualnych ryzyk związanych z funkcjonującym modelem współpracy. Test jest rozwiązaniem zarówno dla osób zatrudnionych na umowie o pracę jak i osób współpracujących w oparciu o umowy B2B.

 • Prosimy o udzielanie odpowiedzi na podstawie rzeczywistych okoliczności, a nie zapisów umownych. Wyniki ankiety nie są wiążące dla polskich organów podatkowych, jak też nie będą im przekazywane. Stanowią jedynie wstępną ocenę możliwości zastosowania wybranych form współpracy biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi.

  1. Informacje przekazane nam w ramach testu są poufne, a jego rezultat nie stanowi porady prawnej.

  2. Wypełnienie testu nie powinno zająć dłużej niż 5 minut.

  3. Jeśli współpracujesz ze spółką w oparciu o różne stosunki prawne wypełnij ankietę dwukrotnie - dla każdego ze scenariuszy.

 • Jestem:

 • Pytanie {{ qIndex + 1 }} z {{ questions.length }}

 • Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać Ci wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie. Wdrożenie takiego rozwiązania razem z pracodawcą zwiększa bezpieczeństwo Twoje i Spółki.

  W Twoim przypadku tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Jeśli wykonujesz swoje zadania bez podporządkowania poleceniom pracodawcy, w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie, a ponadto prowadzisz taką działalność na rzecz kilku klientów, charakter Twojej pracy może być zbliżony do prowadzenia działalności gospodarczej – może warto rozważyć zmianę formy współpracy?

  Jeśli nie chcesz zmieniać swojej umowy, działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać Ci wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie. Wdrożenie takiego rozwiązania razem z pracodawcą zwiększa bezpieczeństwo Twoje i Spółki.

  W tym momencie tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien tworzyć istotnego ryzyka zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Jednak prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Warto przeanalizować Twoją sytuację bardziej szczegółowo, aby ocenić jakie obszary Twojej działalności mogą wymagać odpowiedniego dostosowania, aby stało się to możliwe.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Pomimo przekazania Spółce kwalifikowanych praw własności, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać pozostałych warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, aby zastosowanie IP BOX było możliwe.

  Charakter wykonywanych przez Ciebie zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Ciebie działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zastosujesz ulgę IP BOX rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Jednocześnie, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Warto przeanalizować Twoją sytuację bardziej szczegółowo, aby ocenić jakie obszary Twojej działalności mogą wymagać odpowiedniego dostosowania, aby stało się to możliwe.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Pomimo przekazania Spółce kwalifikowanych praw własności, prowadzona przez Ciebie indywidualna działalność może nie spełniać pozostałych warunków do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów. Konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, aby zastosowanie IP BOX było możliwe.

  Niektóre elementy sposobu w jaki wykonujesz zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Ciebie działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX dla programistów.

  Skontaktuj się z ekspertami PwC, którzy pomogą Tobie lub Spółce będącej Twoim pracodawcą / zleceniodawcą w bezpiecznym wdrożeniu efektywnych form zatrudnienia dla programistów.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli chcesz szczegółowo przeanalizować możliwość wykonywania przez Ciebie prac programistycznych w formie działalności gospodarczej lub ocenić ryzyko związane z zakwestionowaniem prowadzenia działalności gospodarczej skontaktuj się z ekspertami PwC.

  Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje pracownikom możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać im wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie, a Spółce pozwoli na bezkosztową podwyżkę wynagrodzeń. To rozwiązanie daje wyższe netto pracownikowi, a Spółce umożliwia Spółce korzystanie z uzupełniających się rozwiązań: ulgi B+R i ulgi IP BOX.

  Sprawdź jak wdrożyć te rozwiązania bezpiecznie lub dokonaj przeglądu istniejącego w Spółce rozwiązania.

  Tworzenie programów komputerowych w oparciu o umowę o pracę nie pozwala na zastosowanie przez programistów preferencyjnego opodatkowania w formie IP BOX.

  Jeśli Państwa pracownicy wykonują swoje zadania bez podporządkowania poleceniom pracodawcy, w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a ponadto prowadzą taką działalność na rzecz kilku klientów, charakter ich pracy może być zbliżony do prowadzenia działalności gospodarczej – warto wykonać przegląd adekwatnych form zatrudnienia.

  Tymczasem, działalność twórcza w zakresie programów komputerowych wykonywana w ramach umowy o pracę daje pracownikom możliwość skorzystania z podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. To rozwiązanie może dać im wypłatę netto wyższą o nawet 27 tys. PLN rocznie, a Spółce pozwoli na bezkosztową podwyżkę wynagrodzeń. To rozwiązanie daje wyższe netto pracownikowi, a Spółce umożliwia korzystanie z uzupełniających się rozwiązań: ulgi B+R i ulgi IP BOX.

  Sprawdź jak wdrożyć te rozwiązania bezpiecznie lub dokonaj przeglądu istniejącego w Spółce rozwiązania.

  Charakter wykonywanych przez Państwa współpracowników zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX. Jeśli Spółka nabywa kwalifikowane prawa własności od programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, możliwe jest rozważenie wdrożenia ulgi IP BOX dla programistów stosowanej w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

  Charakter wykonywanych przez Państwa współpracowników zadań nie powinien generować istotnych ryzyk w zakresie zakwestionowania prowadzenia działalności programistycznej w formie działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX w rozliczeniach podatkowych Spółki.

  Niektóre elementy sposobu w jaki Państwa współpracownicy wykonują zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zdecydują się Państwo na zastosowanie ulgi IP BOX dla programistów rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania ulgi IP BOX. Jeśli Spółka nabywa kwalifikowane prawa własności od programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, możliwe jest rozważenie wdrożenia ulgi IP BOX dla programistów stosowanej w ramach ich indywidualnych rozliczeń podatkowych.

  Niektóre elementy sposobu w jaki Państwa współpracownicy wykonują zadania mogą rodzić ryzyko zakwestionowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i doprowadzić do jej przekwalifikowania na stosunek pracy. Zanim zdecydują się Państwo na zastosowanie ulgi IP BOX dla programistów rekomendujemy weryfikację ryzyk związanych ze sposobem wykonywania przez nich działalności gospodarczej.

  Prowadzona przez Spółkę działalność spełnia podstawowe przesłanki do zastosowania ulgi IP BOX w rozliczeniach podatkowych Spółki.

  Rekomendujemy kontakt z ekspertami PwC, którzy pomogą Państwu w bezpiecznym wdrożeniu efektywnych form współpracy z programistami.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli chcą Państwo szczegółowo przeanalizować możliwość zastosowania struktury zatrudnienia programistów w formie działalności gospodarczej lub ocenić ryzyko związane z zakwestionowaniem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej proponujemy kontakt z ekspertami PwC.

Skontaktuj się z ekspertami PwC

Required fields are marked with an asterisk(*)

Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Obserwuj nas