Zarządzanie kapitałem obrotowym netto

Wsparcie dla firm

W czasach gwałtownych zmian w otoczeniu, zarządzanie kapitałem obrotowym netto nabiera strategicznego znaczenia


Czasy niepewności i nieprzewidywalności w globalnej gospodarce i na rynkach finansowych przekładają się na nieznaną wcześniej presję na firmy i ich łańcuchy dostaw.

W świetle kryzysu w strefie euro i ciągłej niestabilności kluczowych rynków globalnych, liderzy firm w całej Europie zmagają się z potrzebą ochrony cen swoich akcji poprzez równoważenie wzrostu przychodów, zysków i przepływu gotówki przy jednoczesnym wspieraniu swoich bilansów. Koncentracja na maksymalizacji płynności i uwolnieniu przepływów pieniężnych nigdy dotąd nie były tak istotne.
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Potencjalne wyzwania w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto, z którymi muszą zmierzyć się firmy

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i współpracy z całym przekrojem spółek w celu optymalizacji ich kapitału obrotowego netto, jesteśmy w stanie wyróżnić szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się decydenci w organizacjach:

Zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie spowodowane szybkim wzrostem i rosnącym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy

Brak świadomości gotówkowej wśród różnych obszarów odpowiedzialności związany z brakiem celów i zachęt w obszarze kapitału obrotowego netto

Brak przejrzystości w raportowaniu wyników gotówkowych i kapitału obrotowego w organizacji

Trudności w zarządzaniu kosztem pieniądza na różnych etapach cyklu konwersji gotówki

Wysoki poziom przeterminowanych należności i umorzeń nieściągalnych długów

Zaburzony proces S&OP (Sales and Operations Planning) powodujący powstawanie nieoptymalnego poziomu zapasów

Błędnie ustalone limity kredytowe w dotyczące zarządzania warunkami płatności kontrahentów

Niski poziom obsługi klientów oraz realizacji dostaw (OTIF)

W jakich sytuacjach możemy wesprzeć Twoją organizację w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto?

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Nasi eksperci gotowi są wesprzeć Twoją organizację w tych i wielu innych wyzwaniach związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym netto


Sprawdź nasz zestaw dashboardów Smart BI.NWC do analizy kapitału obrotowego

W celu wsparcia bieżącego monitorowania i analizy kapitału obrotowego w firmie opracowaliśmy zestaw dashboardów w MS Power BI, dostarczający kluczowe informacje niezbędne do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

Zestaw dashboardów Smart BI.NWC pozwala na szczegółowy wgląd w czasie rzeczywistym w najważniejsze dla biznesu wskaźniki finansowe, dając szybką odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak wygląda obecny cykl konwersji gotówki?
  • Jaka jest skala przeterminowanych należności i zobowiązań?
  • Jakie są możliwe scenariusze bilansu zamknięcia następnego miesiąca?
  • Ile czasu upływa między przyjęciem zamówienia a otrzymaniem zapłaty za fakturę?

Dowiedz się więcej o Smart BI.NWC

 

Smart BI.NWC

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Obserwuj nas