Definicja budowli na potrzeby PoN

Dlaczego projektowane zmiany nie zachowują statusu quo?

Webinarium
15 lipca 2024 r. | godz. 10:00

Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowa definicja miała wpisywać się w cztery główne założenia: miała zachować status quo, zachować możliwość korzystania z dotychczasowego dorobku orzeczniczego, wprowadzić kompletną definicję przedmiotu opodatkowania i charakteryzować go w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

15 lipca zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online, podczas którego opowiemy więcej o pierwotnych założeniach do projektu nowelizacji i treści projektu oraz o zaproponowanej w projekcie zamkniętej liście obiektów, które mają podlegać opodatkowaniu jako budowle, a także o tym, że w związku z powrotem koncepcji całości techniczno-użytkowej budowlą podlegającą opodatkowaniu mogą stać się również instalacje i urządzenia.


Agenda

  • Definicja budynku, a instalacje wewnętrzne.

  • Definicja budowli - katalog obiektów podlegających opodatkowaniu.

  • Przesłanka całości techniczno użytkowej.

  • Trwałe połączenie z gruntem - nowa definicja.

  • Pierwotne założenia do projektu nowelizacji a treść projektu.

Prelegenci

Radosław Baraniewicz
Director
PwC Polska

Krzysztof Suchorab
Manager
PwC Polska

Katarzyna Skwarek
Manager
PwC Polska

Informacje dodatkowe

  • Udział w webinarium jest bezpłatny. 
  • Wydarzenie odbędzie się w formule online i zostanie przeprowadzone w języku polskim.
  • PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.
  • Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować.

Zarejestruj się na wydarzenie

Skontaktuj się z nami

Pola Rozenek-Michalska

Starsza Specjalistka ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

+48 519 508 267

Email

Obserwuj nas