Studium przypadku: Leasing u leasingobiorcy - ujawnienia MSSF 16

Ujawnienia MSSF 16 obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. 

Pomimo, że nowy standard MSSF 16 Leasing został opublikowany w 2016 r., jego wdrożenie sprawia trudności dla wielu podmiotów. Zastosowanie nowych wytycznych jest wyzwaniem dla całej organizacji, ponieważ wymaga odpowiednich zmian zarówno w procesach związanych z księgowością, jak i w działach operacyjnych.

Nowy model wymaga, aby leasingobiorca ujmował prawie wszystkie umowy leasingu w bilansie. W przypadku leasingobiorców, którzy zawarli umowy zaklasyfikowane jako leasing operacyjny zgodnie z MSR 17, implementacja MSSF 16 może mieć znaczący wpływ na sprawozdanie finansowe.

Niniejsza publikacja koncentruje się na ujawnieniach MSSF 16, tj. prezentujemy ujawnienia wymagane przez standard w sprawozdaniu finansowym w roku pierwszego zastosowania MSSF 16, a także ilustrujemy ujawnienia, które będą obowiązkowe w kolejnych latach. Celowo wybraliśmy firmę ze stosunkowo prostymi operacjami.

Prezentowane są również ujawnienia, które mają na celu wskazanie, jak nowy model dotyczący leasingu może wpłynąć na transakcje podnajmu. Niemniej jednak niniejsza publikacja nie jest przeznaczona dla leasingodawców.

Celowo wybraliśmy firmę ze stosunkowo prostym modelem biznesowym - producenta mebli i wyposażenia sprzedawanych za pośrednictwem własnego kanału sprzedaży detalicznej. Przedstawiliśmy podstawowe informacje na temat spółki oraz ujawnienia MSR 17, a następnie zaprezentowaliśmy fragmenty sprawozdania finansowego za 2019 r., które uwzględniają wymogi MSSF 16. Jest to przykład wpływu i ujawnień na podstawie MSSF 16 i dlatego opracowania nie należy traktować jako wyczerpujące źródło wiedzy na temat MSSF 16 czy wymogów dotyczących ujawnień. Mamy nadzieję, że niniejsze studium przypadku okaże się dla Państwa przydatne i pomoże lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy starymi i nowymi wymogami w zakresie ujawnień.

Tomasz Konieczny, Partner PwC

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy menedżer

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas