Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ranking największych firm budowlanych w Polsce “Build The Future”

II edycja rankingu największych firm budowlanych w Polsce “Build The Future”

Większośc branż w ciągu ostatnich miesięcy odczuła skutki pandemii COVID-19, choć każdy z sektorów jest na działanie tego kryzysu narażony w innym stopniu. Budownictwo nie zostało dotknięte całkowitym lock-downem, co nie oznacza braku dodatkowych trudności, choćby związanych z częściowym odpływem pracowników zagranicznych czy zaostrzonymi normami sanitarnymi. Obecnie, w trakcie drugiej fali pandemii, rozważane są różne scenariusze rozwoju sytuacji i sposobów na ochronę polskiej gospodarki.

Nie ulega wątpliwości, że kolejne miesiące mogą być trudne także dla branży budowlanej. W tak niepewnej rzeczywistości wiele firm zdecyduje się zapewne na zawieszenie części inwestycji do czasu, aż pandemia nie zacznie przygasać. Wiele będzie zależało od inwestycji publicznych, choć tutaj też będziemy z pewnością obserwować zmianę planów realizacji i rozciągania ich w czasie.  

Ponieważ trwająca pandemia jest nieporównywalna do żadnych innych kryzysów z przeszłości, dokładna ocena jej skutków będzie możliwa dopiero później. Z punktu widzenia całej gospodarki, tu i teraz, kluczowe wydaje się utrzymanie możliwie największej liczby miejsc pracy. Oznacza to szereg działań wzmacniających efektywność kosztową firm, zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym, czy zmianę wewnętrznych procesów. Transformacja biznesu to proces ciągły, szczególnie wrażliwy, ale konieczny w czasach kryzysowych.

Ranking największych firm budowlanych w Polsce, którego pierwszą edycję przygotowaliśmy rok temu wspólnie z magazynem “Builder” i Bisnode Polska, to wiarygodne i rzetelne zestawienie dotyczące pozycji finansowej firm budowlanych. Teraz, jeszcze bardziej niż przed rokiem, potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na sektor budowlany, niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Ranking jest też punktem wyjścia do szerszej dyskusji o kondycji branży, jej wyzwaniach i szansach na czasy pandemii i po niej. Do takiej wymiany myśli i wiedzy zapraszamy wszystkich uczestników rynku.

I edycja rankingu największych firm budowlanych w Polsce “Build The Future”

Transparentna informacja jest filarem zaufania w biznesie. Uznaliśmy, że ważne z perspektywy całej gospodarki firmy z sektora budowlanego w Polsce zasługują na pełne, wiarygodne i rzetelne zestawienie dotyczące pozycji finansowej jego liderów.

Wspólnie z Radą Programową projektu Build the Future, którego inicjatorem są „Builder”, PwC Polska i BISNODE Polska postanowiliśmy przyjrzeć się szczegółowo przedsiębiorstwom budowlanym. Podzieliliśmy je na 3 segmenty – deweloperzy, generalni wykonawcy i producenci materiałów budowlanych oraz wykończeniowych.

Przebadaliśmy finanse łącznie 300 firm, które generują przychody na poziomie blisko 150 mld złotych rocznie, co stanowi prawie 7 proc. polskiego PKB.

Pobierz ranking największych firm budowlanych w Polsce

Pobierz ranking (I edycja)

Naszą misją jest unowocześnienie sektora budowlanego w Polsce

Mamy w sobie dużo pokory. Choć wiedza i intuicja nam podpowiada, jakie są główne problemy sektora budowlanego – konieczność zwiększenia rentowności przy twardej konkurencji cenowej czy też poszukiwanie przewag konkurencyjnych i efektywne wdrażanie innowacyjności – to na sporządzeniu samego rankingu nie kończymy.

Nasze podejście do wsparcia i kreślenia trendów dla sektora budowlanego będzie się opierać także na bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami branży. Wyzwania są unikalne dla Państwa, ale istnieją również rozwiązania szyte na miarę – i międzynarodowy biznes budowlany bardzo chętnie z nich korzysta. Warto wspomnieć chociażby o szeregu innowacji, które można wykorzystywać do generowania oszczędności i zwiększenia efektywności pracy.

Przewagą konkurencyjną może być również oferowanie rozwiązań pozwalających na późniejsze oszczędności chociażby na etapie korzystania z budynków. Dodatkowo transformacja cyfrowa dotyczy sektora produkcji budowlanej. Poza automatyzacją produkcji czy wykorzystywaniem danych do optymalizacji procesów produkcyjnych, logistycznych, uważamy, że dalszy rozwój uzależniony jest także od zwiększenia rozpoznawalności marek czy zintensyfikowania sprzedaży online oraz ustanowienia odpowiednich polityk cenowych.

Zależy nam na unowocześnieniu sektora budowlanego w Polsce tak samo jak Państwu. Fantastyczni menedżerowie oraz właściciele firm polskiej branży budowlanej zasługują na docenienie.

Ranking powstał we współpracy:

bisnode logo

Skontaktuj się z nami

Ewelina Grzelak

Ewelina Grzelak

Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 491

Anna Kuczyńska

Anna Kuczyńska

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 489

Obserwuj nas