Utrzymanie kontroli nad presją finansową: oceń możliwości swojej firmy i zarządzaj relacjami z interesariuszami

W przypadku najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach, niektóre firmy trafiły już pod zarząd sądowy i możliwe, że ten los spotka wkrótce kolejne. Wiele firm można jednak ocalić, podejmując właściwe decyzje we właściwym czasie. Dlatego właśnie uważamy, że wczesna diagnoza i właściwa ocena dostępnych opcji, której towarzyszy proaktywna postawa wobec interesariuszy, jest jednym z czterech krytycznych obszarów w działalności biznesu w najbliższych miesiącach.

Każda firma znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej ma jakieś okienko możliwości. Jest to punkt, w którym można podjąć działania prowadzące do uzdrowienia kondycji przedsiębiorstwa i uniknięcia niewypłacalności. Czasami wystarczy podjąć takie kroki, jak uwolnienie gotówki z kapitału obrotowego lub inne rozwiązania zainicjowane przez zarząd. Czasami jednak nie da się rozwiązać wszystkich problemów wewnętrznie, w ramach organizacji. 

Działania w ramach restrukturyzacji finansowej mogą uchronić firmę przed niewypłacalnością. W większości przypadków, skuteczna może okazać się renegocjacja umów finansowych, zwiększenie finansowania dłużnego lub własnego czy też sprzedaż części aktywów firmy. Należy jednak pamiętać, że wszystkie tego rodzaju czynności należy szczegółowo zaplanować. Firma, która znalazła się w trudnej sytuacji jest uważnie obserwowana przez inwestorów, dostawców, wierzycieli, władze i wszystkich, którzy mają jakikolwiek interes związany z tym przedsiębiorstwem. Kiedy tylko zostanie podane do wiadomości, że firma przechodzi restrukturyzację, mogą ujawnić się różne perspektywy wszystkich tych stron.

Restrukturyzacja finansowa bywa czasami uważana za gwóźdź do trumny firmy znajdującej się w tarapatach. Osąd ten jest jednak niesprawiedliwy - wielokrotnie pomogliśmy w ten sposób wielu firmom wyjść z kryzysu. Obawy wierzycieli o kondycję firm w czasach recesji nie są niczym nowym, ale obecny kryzys spowodowany COVID-19 jest szczególny z powodu znacznej niepewności dotyczącej kondycji i funkcjonowania firm.

Z tego powodu firmy muszą szczególnie uważnie przyjrzeć się relacjom z interesariuszami, niezależnie od tego czy spodziewają się restrukturyzacji, czy też nie. Zarząd firmy musi skutecznie komunikować się ze stronami trzecimi, mając jednocześnie na uwadze realnie panujące warunki. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych wskazówek.

  • Bądź czujny i uważaj na zmieniające się warunki. Krzywa wychodzenia z kryzysu przedstawia najpierw spadek, który zaczyna się od zmniejszenia obrotów, po którym następuje faza rosnących problemów i zagrożeń, zakończona głębokim kryzysem. „Dno” tej krzywej to niewypłacalność, ale nie wszystkie firmy muszą osiągnąć ten punkt, gdyż można uzyskać stabilizację i wyjść z kryzysu, podejmując odpowiednie działania w odpowiednim czasie, o ile tylko zarząd nie przegapi sygnałów świadczących, że krzywa przyjęła tendencję malejącą.

  • Działaj szybko. Ważne, aby zarząd podjął działania, kiedy kondycja firmy wciąż pozycjonuje się wysoko na tej krzywej. Wtedy dostępnych jest więcej opcji niż w momencie, kiedy pozycja ta schodzi coraz niżej. W takiej sytuacji problemy mogą ujawnić się bardzo szybko: następuje niewywiązywanie się ze zobowiązań kontraktowych, niedotrzymanie warunków umów, do akcji wkracza zarząd komisaryczny i w ten sposób strony trzecie przejmują kontrolę nad firmą. Warto skorzystać z rad firmy zewnętrznej posiadającej doświadczenie i niezależny ogląd - nie obliguje to żadnej firmy do podjęcia konkretnych działań, ale może pozwolić ujrzeć dostępne opcje w pełnym świetle. Niezależne oko eksperta wesprze organizację w  identyfikacji obszarów, które samemu łatwo jest przeoczyć.

  • Zaangażuj się na wczesnym etapie w regularną komunikację ze stronami trzecimi. Pamiętaj jednak, że do tego potrzebna jest przemyślana strategia takiej komunikacji. Należy ustalić, w jakiej kolejności komunikować się z najważniejszymi interesariuszami, mieć zrozumienie ich celów, a także rozważyć współpracę z nowymi interesariuszami, na przykład poprzez dokupienie kapitału. Ważne jest, aby rozumieć jakiej informacji potrzebuje każdy interesariusz, aby móc podjąć decyzje, których od nich oczekujesz. 

  • Zawsze staraj się uprzedzać sytuację. Pozwoli Ci to zachować zaufanie interesariuszy i kontrolę nad sytuacją. Musisz jasno przekazać komunikat, że w Twojej firmie planowane są lub już zostały podjęte konkretne działania - przykładowo takie, które mają zapobiec wyczerpaniu się gotówki -  lub, że sytuacja jest opanowana na tyle, że mogą toczyć się rozmowy o restrukturyzacji, i że Twoja firma ma opracowany konkretny plan działania. Czy posiadasz zasoby wystarczające do bieżącego działania i przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej? Czy dasz sobie radę? Jeśli nie, przedstawiciele firm zewnętrznych mogą narzucić Ci pewne rozwiązania pomocowe, nawet jeśli niekoniecznie je akceptujesz.

 

Dlatego zarządzanie relacjami z interesariuszami zewnętrznymi jest tak ważne i wszelkie uchybienia na tym polu mogą przeszkodzić w wyjściu z kryzysu. Tylko trzymając rękę na pulsie i będąc czujnym na wszelkie sygnały można w odpowiednim czasie zareagować i odnieść korzyści z restrukturyzacji, nie tracąc kontroli nad firmą.

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Obserwuj nas