PSD 2

Regulacja PSD2, wchodząca w życie z początkiem 2018 roku, wprowadza istotne zmiany na rynku płatności, które mogą stanowić zagrożenie dla istniejących na rynku podmiotów oraz szanse biznesowe dla nowych graczy.

Firmy zainteresowane pośredniczeniem w płatnościach będą w stanie uzyskać bezpośredni dostęp do rachunku bankowego klienta, po spełnieniu odpowiednich wymogów. Zmiana ta może prowadzić do pojawienia się nowych graczy na rynku płatności, którzy mogą przejąć obsługę części płatności od banków oraz dotychczasowych pośredników płatności (np. podmioty świadczące usługę „pay-by-link”). W dłuższej perspektywie większa konkurencja na rynku może przełożyć się na spadek marż na usługach płatności. 

Jak możemy pomóc?

  • Analiza wpływu biznesowego – wsparcie w identyfikacji szans i zagrożeń biznesowych w związku z nową reglacją, w tym potencjalnych zmian w modelu biznesowym (nowe produkty, nowe modele opłat)
  • Strukturyzacja wdrożenia – docelowy model biznesowy będący pochodną podjętych decyzji strategicznych zostanie poddany szczegółowej analizie luki. Jej efektem będzie lista niezbędnych dostosowań operacyjnych, w tym wymaganych zmian w systemach IT, procesach, dokumentacji itp. Efektem końcowym będzie szczegółowy plan projektu wdrożenia regulacji w Państwa Organizacji.
  • Wsparcie we wdrożeniu – podczas projektu operacyjnego wdrożenia PSD 2 będziemy koordynować prace po stronie Państwa Organizacji. Wesprzemy Państwa w przygotowania zmian regulacji wewnętrznych zgodnie z PSD 2 i wymaganiami formalnymi Państwa Organizacji. Na bieżąco będziemy weryfikować opracowywane przez Państwa materiały (w tym wzory formularzy, regulaminów, dokumentacji procesów, polityk)
  • Zarządzanie projektem – oferujemy możliwość prowadzenia Biura Zarządzania Projektem (PMO), które odpowiedzialne będzie za:
    • Koordynację zadań poszczególnych linii biznesowych
    • Zarządzanie oraz nadzór nad kluczowymi etapami poszczególnych faz/etapów projektów
    • Stworzenie i zarządzanie dokumentacją projektową.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Jan Domanik

Jan Domanik

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 047

Bartosz Cieślak

Bartosz Cieślak

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 299

Obserwuj nas