Marketing gospodarczy

Ustrukturyzowane działania z obszaru marketingu gospodarczego pomagają zwiększyć konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców oraz kreować markę regionu

Wsparcie przedsiębiorców przy wychodzeniu na rynki zagraniczne i poszukiwaniu nowych odbiorców ich produktów napędza wzrost gospodarczy, bardzo istotny z perspektywy poprawy życia mieszkańców. Zaplanowana promocja pomaga zwiększyć zainteresowanie inwestorów i rozpoznawalność określonego terytorium jako marki. 

Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa administracja publiczna. Wspierając je przyczynia się do rozwoju eksportu towarów, wzrostu zatrudnienia i produktu krajowego brutto. 

Budowanie świadomości i kreowanie marki mają ogromne znaczenie. Aby jednak takie działania przyniosły pożądany skutek, warto podejść do nich kompleksowo. 

Wspieramy administrację centralną i samorządową w efektywnym wykorzystaniu narzędzi marketingu gospodarczego. 

Z jednej strony proponujemy wachlarz tradycyjnych działań związanych z określonym terytorium (m.in. strategie rozwoju branż, identyfikację perspektywicznych rynków zagranicznych), z drugiej działania w przestrzeni cyfrowej (realizację działań na rzecz rozwoju cyfrowego eksportu). Umożliwiają one budowanie świadomości wśród odbiorców na całym świecie i szerokie dotarcie z przekazem przez kanały elektroniczne.

Narzędzia, które stosujemy w ramach marketingu gospodarczego:

  • Identyfikujemy najbardziej perspektywiczne sektory gospodarki, które otrzymują wsparcie
  • Opracowujemy i wdrażamy system wsparcia dla inwestorów i eksporterów
  • Organizujemy warsztaty dla przedsiębiorców dotyczące między innymi wyboru kierunków eksportu towarów, czy barier kulturowych
  • Organizujemy szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej poświęcone efektywnemu wsparciu przedsiębiorców i eksporterów
  • Wspieramy organizację misji handlowych do najbardziej obiecujących państw
  • Analizujemy i rekomendujemy dobre praktyki w zakresie działań w przestrzeni cyfrowej

Korzyści jakie daje marketing gospodarczy:

zwiększenie szans na przyciągnięcie inwestorów, dzięki umacnianiu marki promowanych państw i regionów
wsparcie rozwoju krajowego i lokalnych rynków pracy
intensyfikacja działań administracji państwowej na rzecz przedsiębiorców

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 395

Paweł Oleszczuk

Paweł Oleszczuk

Menedżer, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 794

Obserwuj nas