IFRS9

Wyzwanie biznesowe

W związku ze złożonością wymagań regulacyjnych w zakresie IFRS9 oraz ciężarem zmian w obszarze IT i procesów operacyjnych, klient potrzebował sprawdzonego rozwiązania.

Wpływ regulacji na klasyfikację, wycenę i rezerwy, oprócz ogólnego wzrostu odpisów sprawił, że zmienność rezerw wzrosła, a zarządzanie nimi stało się trudniejsze.

Początek obowiązywania regulacji został wyznaczony na styczeń 2018, a fakt, że należało ją wdrożyć równocześnie w ponad 20 spółkach i 18 krajach wymagał elastycznego i pragmatycznego podejścia do wdrożenia i wykorzystania zasobów klienta.

W związku z tym, celem projektu było nie tylko zbudowanie silnika odpowiadającego wymaganiom banku, ale także:

  • efektywne wdrożenie pozwalające na pełne wykorzystanie produkcyjne narzędzia przed styczniem 2018r. w 18 krajach jednocześnie,
  • zapewnienie historyzacji i audytowalności wyliczanych odpisów dla przyjętej parametryzacji, dostosowanie podstawowej wersji narzędzia do interfejsów i specyfikacji systemów klienta

 

Nasze podejście

Nasz zespół zastosował zwinne podejście (agile) do takich faz projektu, jak: wdrożenia i dostosowania istniejących modułów narzędzia do specyficznych wymagań metodologicznych klienta oraz do połączenia aplikacji z dedykowanymi systemami wejściowymi i wyjściowymi.

Aplikacja PwC IFRS9 dostarczyła praktyczne rozwiązania w obszarze wyzwań IFRS9:

  • wykorzystanie parametrów ryzyka zamodelowanych długoterminowo,
  • uwzględnienie dodatkowych informacji w budowie długoterminowego widoku na ryzyko ekspozycji,
  • zastosowanie trzystopniowego podejścia do rozpoznania kredytów oraz funkcjonalności pozwalającej na śledzenie zmian jakościowych
  • całościowe podejście do wdrożenia aplikacji, włączając polityki i odpowiednie punkty kontrolne, ujawnienia w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz dostarczenie informacji ilościowej i jakościowej o wyliczonym ECL.

 

Rezultaty

Aplikacja PwC IFRS9 pozwoliła na analizę wpływu na poziomie jednostki, portfela czy indywidualnej ekspozycji:

  • dostarcza wyliczenia w czasie rzeczywistym – szybkie przeliczenia i bogate jakościowo raportowanie pozwoliło przygotować się klientowi do nadchodzących zmian,
  • dała również możliwość zrozumienia, jak konkretne założenia i parametry wpływają na odpisy,
  • umożliwiła wyleczenia produkcyjne w pełnym zakresie regulacyjnym i księgowym – od parametrów ryzyka do odpisów IFRS9,
  • udostępniła skonsolidowany widok na wszystkich jednostkach grupy

W 12 miesięcy aplikacja PwC IFRS9 została dostosowana do wymagań klienta i przetestowana przez działy Ryzyka, Finansów oraz IT w ponad 20 spółkach i 18 krajach.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Śpiewak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Jakub Borowiec

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 506

Obserwuj nas