Wynagrodzenia prezesów zarządów spółek giełdowych wzrosły o 14%

17/12/17

PwC już od 7 lat przygotowuje analizę wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. W tym roku analizą zostało objętych 409 osób, w tym 103 prezesów i 306 członków zarządów.

Jak wynika z opracowania w porównaniu do 2015 r. pensje prezesów zwiększyły się o 14% - ich średnie wynagrodzenie wyniosło w 2016 r. 1,89 mln zł. Z kolei zarobki pozostałych członków zarządów urosły znacznie mniej, bo o 0,8%. Średnia pensja dla tej grupy kształtowała się na poziomie 1,19 mln zł.

„Systematycznie zmniejsza się luka między wynagrodzeniami WIG20 a mWIG40. W 2014 średnie wynagrodzenie Zarządów spółek z WIG20 było o 17% wyższe niż tych z indeksu mWIG40. W kolejnym roku różnica ta spadła do 13% a wg. najnowszych danych – w ubiegłym roku wyniosła już tylko 6%. Ranga spółek z mWIG40 pretenduje coraz częściej do wynagradzania zarządów na poziomie WIG20. Widać więc, że w tym obszarze zachodzi zjawisko analogiczne do procesu zrównywania wynagrodzeń Zarządu w spółkach z istotnym udziałem Skarbu Państwa z pozostałymi spółkami” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC.


W 2016 r. pewnej zmianie uległa struktura wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych. O 4% zwiększył się udział wynagrodzenia zasadniczego (z 54% do 58%), z kolei o 6% (z 36% w 2015 r.) zmniejszyła się pula premii i nagród.

Eksperci PwC zwracają uwagę, że jeszcze kilka lat temu większość osób zajmujących się obszarem wynagrodzeń zarządów zakładała, że popularność długoterminowych programów motywacyjnych (tzw. LTIP) będzie konsekwentnie rosła. Obecnie mamy jednak do czynienia z odwrotnym trendem. W 2010 r. 42% spośród 120 największych spółek notowanych na GPW posiadało LTIP. W roku 2016 odsetek ten wynosi już tylko 29%. Zjawisko to dziwi tym bardziej, że tego typu programy są standardem na rynkach zachodnich (programami LTIP objętych jest po 80-95% zarządów największych spółek notowanych na giełdach w Londynie czy Frankfurcie). Stanowią one także atrakcyjne narzędzia motywowania – z punktu widzenia akcjonariuszy – gdyż wiążą wynagrodzenie osób zarządzających z długoterminowym rozwojem spółki. Znajdują się także w zestawie dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Autorzy raportu „Analiza wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych 2016” podkreślają dodatkowo, że pomimo rosnącej presji regulacyjnej skoncentrowanej na Corporate Governance w zarządzaniu wynagrodzeniami członków zarządów, nie poprawia się jakość danych ujawnianych przez polskie spółki. Nadal jedynie co trzeci podmiot podaje informacje o wynagrodzeniach w podziale na poszczególne składniki.
 

Przejdź do publikacji

Przejdź do strony Forum Rad Nadzorczych

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska
Tel.: +48 601 289 381
Email

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR, PwC Polska
Tel.: +48 519 504 245
Email

Obserwuj nas