Aktywność zawodowa osób 55+ w Polsce jedną z najniższych w OECD

Polska nadal zajmuje 30. miejsce spośród 35 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat na rynku pracy. Zgodnie z szacunkami ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów.
 

Miejsce Polski w końcówce zestawienia dla całego OECD to efekt kilku czynników, które są brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu. Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wyniosła 46,2% (wzrost z 44,4% w 2015 r.; średnia dla OECD to 61%), a grupie 65-69 zaledwie 9,9%. W porównaniu z poprzednią edycją nieznacznie zmienił się u nas także średni efektywny wiek wyjścia z rynku pracy, który w 2016 r. był na poziomie 61,2 lata (61 w 2015 r.).

Na podium tej edycji rankingu niezmienne pozostały Islandia, Nowa Zelandia i Izrael.

Analiza ekspertów PwC pokazuje ogromny potencjał ekonomiczny, wynikający z większej aktywizacji zawodowej osób powyżej 55. roku życia. Gdyby krajom OECD udało się zwiększyć stopę zatrudnienia tej grupy do poziomu notowanego w Nowej Zelandii (76,1% w 2016 r.), PKB tych państw w długiej perspektywie wzrosłoby nawet o 3,5 bln dolarów. Dla samej Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 66 mld dol.

Do 2050 roku liczba osób w OECD powyżej 55. roku życia zwiększy się o 50% do poziomu ok. 538 mln. To, że żyjemy dłużej, jest dobrą wiadomością, musimy jednak już teraz zastanowić się nad finansowymi i społecznymi aspektami starzejącego się społeczeństwa. Wspólne wysiłki rządów i pracodawców powinny zmierzać w kierunku wypracowania spójnej i skutecznej strategii, zachęcającej starsze pokolenia do pozostawania na rynku pracy dłużej. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na wzrost PKB, siłę nabywczą konsumentów, a także wpływy z podatków. Może również przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych poprzez utrzymywanie ich aktywności psychicznej i fizycznej.

Anna Szczeblewska, partner w PwC, zespół People & Change

Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższe miejsce w rankingu Golden Age Index zajmuje Estonia, która uplasowała się na 4. pozycji.  Na 12. miejscu znajduje się Łotwa, a na 20. Czechy. 


Kliknij na nazwę wybranego kraju, by zobaczyć jego pozycję w rankingu i kluczowe wskaźniki.
Explore by selecting a country
Golden Age index score relative to OECD average
 
OECD Average
100
50
0
2003
2007
2015
2016
% of people
aged 55-64 in
employment
% (2017 data)
Gap with New Zealand
* Excluded from analysis as employment rate is above New Zealand's rate
Percentage points
GDP impact of increasing 55+ employment rates to New Zealand levels
% of GDP
 
USD billions
% of people
aged 65+ in employment
% (2016 data)
Golden Age index ranking
 
Source: PwC analysis of OECD data

Wyniki najnowszego rankingu pokazują, jak wiele krajom w naszym regionie pozostaje do zrobienia w kwestii aktywizacji zawodowej starszych osób. Część odpowiedzialności powinni wziąć na siebie pracodawcy, przygotowując przekonującą ofertę obejmującą zarówno elementy finansowe, jak też te ułatwiające codzienne wykonywanie obowiązków – właściwą organizację biura, elastyczny system pracy, a przede wszystkim odpowiedni plan szkoleń, który pozwoli starszym pracownikom lepiej odnajdować się w cyfrowym świecie. To szczególnie ważne, bo nawet 20% miejsc pracy w OECD, które obecnie zajmują osoby powyżej 55 roku życia, jest zagrożona automatyzacją w ciągu kolejnej dekady.

Tomasz Miłosz, dyrektor ds. kapitału ludzkiego w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią

Autorzy raportu podkreślają, że wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacja pracy, stwarzają nie tylko ryzyka, ale też szanse na powstanie nowych miejsc pracy i jeszcze nie znanych dzisiaj zawodów. Kluczowe jest jednak zachęcanie pracowników do ciągłego zdobywania nowych kompetencji, elastycznego podejścia do swoich zadań i gotowości do przekwalifikowania.

Miejsce w rankingu  Kraj Miejsce 
w rankingu
Kraj

1.

Islandia 6. Japonia

2.

Nowa Zelandia 7. Korea Płd.

3.

Izrael 8. Norwegia

4.

Estonia 9. USA

5.

Szwecja 10. Chile

 

  ... ...
    30. Polska

PwC Golden Age Index 2018


Dane w najnowszej edycji raportu „Golden Age Index”, przygotowywanego co roku przez PwC, obejmują pełne dane za 2016 rok. Ranking obejmuje wszystkie kraje OECD i powstaje na podstawie analizy kluczowych wskaźników z określonymi wagami, tj.: stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (waga wskaźnika 40%), stopa zatrudnienia osób w wieku 65-69 lata (20%), różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lata (10%), liczba umów na część etatu (10%), zarobki na umowie na cały etat – porównanie osób w wieku 55-64 do 25-54 (10%), średni wiek wychodzenia osób z rynku pracy (5%) oraz udział osób w wieku 55-64 w szkoleniach (5%).

 

Przejdź do raportu "Golden Age Index 2018"

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas