Zaangażowanie społeczne

Działania w zakresie zaangażowania społecznego realizujemy poprzez Fundację PwC i wolontariat pracowniczy.

W ramach wolontariatu pracowniczego ważne jest dla Nas:

 • Tworzenie trwałych relacji z partnerami społecznymi
 • Adresowanie ważnych potrzeb społecznych
 • Budowanie programów opartych na kompetencjach pracowników
 • Tworzenie możliwości rozwoju umiejętności
 • Wpływanie na pozytywne zmiany społeczne i dążenie do innowacyjnych rozwiązań
   

Model zaangażowania społecznego

Zaangażowanie społeczne PwC jest ważnym elementem naszych starań na rzecz budowania zaufania społecznego i rozwiązywania kluczowych problemów.

Dzieląc się największym atutem PwC - umiejętnościami, wiedzą i talentem naszych ludzi - koncentrujemy się na edukacji, budowaniu potencjału organizacji pozarządowych oraz wspieraniu przedsiębiorstw i innowacji społecznych.

Nasze działania zostały zauważone i docenione:

 • Program Akademia BIZnES Class: 3 miejsce w konkursie Emerging Europe Awards w Londynie, w kategorii Equality-Friendly Initiative of the Year

 • Małgorzata Marek - CR Senior Manager Poland and CEE, otrzymała nagrodę „Człowiek wiedzy i doświadczenia 2017”

 • Wolontariusze PwC byli finalistami konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy

 • Wyróżnienie "Prospołeczna Firma" w rankingu firm audytorskich dziennika Rzeczpospolita
 • Biznes kontra Smog: główna nagroda w kategorii Inicjatywy CSR w Polsce, w konkursie CEE Business Services Awards

 

Edukacja i wyrównywanie szans

Rynek pracy zmienia się. To czego i jak się uczymy, powinno ulec zmianie. Dzięki naszym inwestycjom w edukację i budowanie kompetencji - od umiejętności finansowych po techniczne i mentoring - pomagamy młodym ludziom rozwijać się, przygotowując ich do dorosłości i pracy.

Wspieramy rozwój młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (m.in. z Domów Dziecka, trudnych środowisk, z niepełnosprawnościami). Jako mentorzy, pracownicy PwC spotykają się z dziećmi, organizują warsztaty i spotkania z inspirującymi osobami.

Prowadzimy programy takie jak PwC Tutoring – English Classes For Orphaned Children, klub technologiczny Fundacji Coder Dojo, czy E(x)plory.

W ramach Biznes kontra Smog wolontariacko edukujemy nt. jakości powietrza oraz smogu i sposobów zapobiegania jego powstawaniu.

Maksymalizacja potencjału NGO

Organizacje pozarządowe (NGO) działają tam, gdzie społeczeństwo najbardziej tego potrzebuje. Wspierając liderów NGO pomagamy budować silniejszy i bardziej przejrzysty sektor pozarządowy, a dzięki temu wspieramy rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych.

Nasi wolontariusze jako coachowie, mentorzy, trenerzy wzmacniają potencjał zarówno organizacji społecznych i ich liderów, aby byli bardziej skuteczni w pomaganiu tym najbardziej potrzebującym, jak i poszczególnych osób, które takiego wsparcia potrzebują np. dzieci i młodzież.  

Każdego roku przeprowadzamy audyty pro bono dla NGOs o łącznej wartości prawie 0,5 mln zł. Od wielu lat realizujemy program Dwa Sektory Jedna Wizja.

Przedsiębiorczość i innowacje społeczne

Przedsiębiorcy społeczni  korzystają z narzędzi i technologii biznesu, aby rozwiązywać problemy w swojej społeczności lokalnej. Dzielimy się naszą wiedzą, aby wzmacniać i skalować ich działania.  PwC jest długoletnim partnerem Konkursu [eS] Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J. Kuronia. Konkurs wspieramy finansowo, merytorycznie oraz nagrodą w formie mentoringu biznesowego dla laureatów konkursu.

Prowadzimy Akademię BIZnES Class, w której wspieramy podmioty ekonomii społecznej do skuteczniejszego funkcjonowania na otwartym rynku oraz do wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

Angażujemy się w promowanie i zachęcanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla istniejących wyzwań społecznych. Poprzez partnerstwa w inkubatorach i programach akceleracyjnych pomagamy innowatorom społecznym oraz kreujemy środowisko sprzyjającego pojawieniu się pomysłów.

Nasze główne programy to: Małe Wielkie Zmiany oraz Transfer Hub. Wspieramy Mazovian startup.


Dobre praktyki


PwC już kolejny rok wspiera młodych naukowców w ramach programu E(x)plory. 

Nagrodą dla najwybitniejszych osób i najlepszych projektów jest opieka mentorska pracowników PwC w zakresie rozwoju osobistego jak również wsparcia biznesowego innowacyjnych projektów. 

W 2018 roku, PwC rozpoczęło wspólny program mentoringowy wraz ze Startup Hub Poland w ramach inicjatywy E(x)plory. W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie rozpoczynające cały program wsparcia podopiecznych, który będzie trwał przez najbliższe miesiące. PwC oraz Startup Hub Poland wyznaczyli dedykowanych mentorów, którzy w indywidualnych ścieżkach wsparcia będą pomagać podopiecznym w rozwoju ich projektów, poszukiwaniu biznesowych zastosowań tych innowacyjnych rozwiązań i innych tematach w zależności od potrzeb. Podopieczni programu to zdolna młodzież z gimnazjum i liceum oraz studenci pierwszych lat studiów.

Więcej informacji o programie E(x)plory pod linkiem.

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj o technologii opracowanej przez zdolnego naukowca ›

Dowiedz się więcej o konstrukcji Ernesta ›

Dowiedz się więcej o projekcie młodych naukowców ›

Przeczytaj artykuł ›

< Back

< Back
[+] Read More

Program coachingowy

Program jest realizowany wspólnie przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację PwC od 2010 r. Polega na indywidualnej pracy doświadczonego pracownika kadry menadżerskiej PwC z wybranym liderem społecznym. Dzięki programowi, liderzy społeczni lepiej identyfikują swoje cele i strategię działania, efektywniej zarządzają procesami i ludźmi w organizacji, co w rezultacie poprawia skuteczność i zasięg działań ich organizacji społecznej. W marcu 2013 roku program został wyróżniony w konkursie European CSR Award Scheme.

 


Program mentoringowy

PwC jest długoletnim Partnerem Konkursu [eS] Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.
Konkurs wspieramy finansowo, merytorycznie oraz nagrodą w formie mentoringu biznesowego dla liderów wybranych przez Jury finalistów konkursu. Eksperci - Wolontariusze PwC pracują z nagrodzonymi przedsiębiorstwami, wspierając ich rozwój w określonych wspólnie obszarach. Celem programu jest poprawa efektywności działania danego przedsiębiorstwa poprzez wspólną pracę mentora PwC z liderem społecznym nad kluczowymi kwestiami zarządzania przedsiębiorstwem.  

W 2018 roku w 8 edycji Konkursu decyzją Jury nagrodę mentoringu realizowanego przez wolontariuszy PwC otrzymało aż 10 przedsiębiorstw społecznych!
Serdecznie gratulujemy:  Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że alternatywa 21", Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA, Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy, Przedsiębiorstwo Społeczne "Gospoda Jaskółeczka",  Kuchnia Konfliktu, Spółdzielnia Socjalna Pogłos, Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project, Fundacja Polska Bez Barier, Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK, Fundacja Mamo Pracuj.

Więcej:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/766144.html

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/922542.html

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/801927.html

 


Program Big Brothers Big Sisters

Od 2015 r. PwC współpracuje z międzynarodową fundacją non-profit „Big Brothers Big Sisters”. Misją fundacji jest pomoc dzieciom mającym trudności w zrealizowaniu ich potencjału poprzez zapewnienie bezpiecznej i trwałej relacji z mentorem, mającej na celu zmienić ich życie na lepsze. W ramach wolontariatu, pracownicy PwC stają się mentorami (starszym bratem/starszą siostrą) dla podopiecznych fundacji pod okiem profesjonalnie dla podopiecznych fundacji pod okiem profesjonalnie przygotowanych pracowników fundacji.

 


Wolontariat

Nasi pracownicy aktywnie angażują się w różnego rodzaju akcje wolontariackie organizowane przez nasze biura w Polsce. Akcje mają na celu pomóc konkretnej osobie lub organizacji w potrzebie, na przykład: 

 • Gdańsk
  organizacja akcji Szlachetna Paczka
 • Katowice
  organizacja Dnia Dziecka dla Hospicjum Cordis
 • Poznań
  charytatywny bieg dla Weroniki
 • Kraków
  organizacja akcji Szlachetna Paczka
 • Wrocław
  charytatywny kiermasz dla Fundacji Hobbit
 • Warszawa
  wspólne wiosenne porządki z podopiecznymi Ośrodka Socjoterapeutycznego w Wildze itd. 
Jako firma odpowiedzialna społecznie zachęcamy również  naszych pracowników do zgłaszania i koordynowania własnych pomysłów dotyczących akcji wolontariackich. 
 

Usługi Pro Bono

Program Usług Pro Bono dedykowany jest organizacjom pozarządowym. Realizowany jest dzięki zaangażowaniu pracowników PwC, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem. Usługi Pro Bono świadczone są bezpłatnie lub za symboliczną opłatą przez naszych pracowników.

Na stałe współpracujemy z kilkoma fundacjami i stowarzyszeniami, którym świadczymy głównie usługi badania sprawozdań finansowych.

 


Katalizator Rozwoju Firmy

W swojej strategii, PwC wspiera polskie start-up’y oraz młodych przedsiębiorców. Jesteśmy partnerem projektu Katalizator Rozwoju Firmy organizowanego przez Fundację Youth Business Poland. Ma on na celu kompleksowe wsparcie startupów, które w swoim rozwoju biznesowym uwzględniają aspekty pro społeczne i proponują innowacyjne rozwiązania. W ramach wolontariatu kompetencyjnego, eksperci PwC wspierają młodych przedsiębiorców w formie indywidualnego mentoringu oraz prowadzenia szkoleń z zakresu narzędzi biznesowych.

 


Inicjatywa “Biznes kontra smog”. 11 firm łączy siły i edukuje dzieci oraz młodzież na temat smogu!

Jakość powietrza w polskich miastach należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Poprawa stanu środowiska naturalnego obok znacznych inwestycji infrastrukturalnych, wymaga przede wszystkim wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z inicjatywy PwC, 11 firm reprezentujących różne branże, wspólnie ze Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy oraz Stowarzyszeniem ASPIRE, realizuje program edukacyjny dla dzieci i młodzieży - “Biznes kontra smog”. Program otrzymał patronat honorowy Marszałka woj. małopolskiego - Jacka Krupy. Partnerem merytorycznym programu jest Krakowski Alarm Smogowy.

Celem programu “Biznes kontra smog” jest edukacja dzieci i młodzieży na temat jakości powietrza oraz smogu i sposobów zapobiegania jego powstawaniu. Poprzez edukację chcemy wpłynąć na kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych całych rodzin i gospodarstw domowych. W dalszej perspektywie program ma za zadanie doprowadzić do podniesienia świadomości społeczeństwa, a co za tym idzie – do poprawy jakości powietrza i życia społeczności lokalnych.

W pierwszej edycji programu, w roku szkolnym 2018/19, aż 128 przeszkolonych przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy – pracowników 11 firm tworzących program, przeprowadziło dla niemal 10 000 osób warsztaty promujące wiedzę o czystym powietrzu. W programie wzięło udział 139 placówek edukacyjnych, przede wszystkim ze Śląska i Małopolski, ale także w Warszawie, Łodzi i Gdańsku.

Program zajęć został dostosowany do różnych grup wiekowych, tak, aby informacje oraz sposób ich przekazania były adekwatne do poziomu rozwoju i wiedzy dzieci.

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom: czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia, a nawet i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Warsztaty są bezpłatne i placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją.

“Biznes kontra smog” jest unikatowym przedsięwzięciem edukacyjnym opartym na wolontariacie pracowniczym i niekomercyjnej, partnerskiej współpracy aż 11 międzynarodowych korporacji. Każda z firm zobowiązała się do realizacji poszczególnych działań na poziomie zarządzania projektem, dzięki którym cały program może sprawnie funkcjonować.

Inicjatorem oraz twórcą merytorycznych założeń i podstaw programu “Biznes kontra smog” jest PwC.

Aktualności dostępne są na facebook.com/BiznesKontraSmog/

 

Pobierz ulotkę

 

Partnerzy programu:


Mazovian startup

PwC jest partnerem merytorycznym Mazovian startup. Jest to program akceleracyjny dla startupów organizowany przez Województwo Mazowieckie, w ramach Innowacyjnego Mazowsza, a realizowany przez Youth Business Poland. 21 startupów i biznesów zaangażowanych społecznie weźmie udział w szkoleniach specjalistycznych i indywidualnych spotkaniach z ekspertami, inwestorami i analitykami biznesowymi. W finałowym etapie projektu uczestnicy mogą zdobyć nagrodę 20 000 zł. Szczegóły http://mazovianstartup.ybp.org.pl/

Program Mazovian Startup jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 


Hacking Carrots - TOGETHER for SDGs

Tworząc produkty i usługi technologiczne kształtujemy rzeczywistość dla nas samych i  przyszłych pokoleń. Projekt Hacking Carrots ma na celu pobudzenie przedsiębiorczości społecznej i ukierunkowanie kreatywności innowatorów technologicznych na problemy zdefiniowane przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ tzw. SDGs. 

Zapraszamy do udziału w hackathonie, który odbędzie się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 2019. Zapisy

Udział w wydarzeniu to nie tylko fajna zabawa, ale także szukanie rozwiązań technologicznych dla najważniejszych wyzwań społecznych. Oprócz nagrody finansowej - 25 000 zł, najlepsze rozwiązania mogą zyskać wsparcie PwC, a uczestnicy zainteresowani nowa pracą - szybką ścieżkę rekrutacji do PwC.

PwC jako partner merytoryczny Hacking Carrots objęło opieką merytoryczną cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności. Zachęcamy do podjęcia wyzwania w obszarze partycypacji mieszkańców w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem. 

Wynikiem hackathonu ma być narzędzie, które pozwoli włączać mieszkańców w proces decyzyjny i ułatwi im wypowiadanie się nt. tego jak powinna wyglądać przestrzeń miejska. Potrzebne jest kompleksowe rozwiązania, które przezwycięży bariery zaangażowania społecznego i wykluczenia cyfrowego. Narzędzie powinno być angażujące, intuicyjne, ewentualnie zawierać elementy grywalizacji i usprawniać poszukiwanie nowych rozwiązań.

Na tradycyjne konsultacje społeczne nt. planów miejscowych przychodzi ułamek lokalnej społeczności, a większość nie potrafi czytać dokumentów planistycznych. Czynniki te ograniczają potencjał tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań.

Problem ten jest bardzo widoczny w Polsce, ale dotyczy każdego kraju, więc rozwiązanie będzie mogło być uniwersalne.

Organizatorem projektu jest Geek Girls Carrots - organizacja non-profit, której głównym celem jest wspieranie społeczności kobiet w IT. Poprzez realizację tego projektu pragnie, pokazać, że to również kobiety współtworzą awangardę innowacji technologicznej na równi z mężczyznami. 

Prelegentami oraz mentorami podczas Hacking Carrots będą w kobiety w parytecie 70-30. Uczestnikami hackathonu będą kobiety (50%) i mężczyźni (50%) w wieku 18 +, z całego regionu CEE, zainteresowani nowymi technologiami oraz problematyką społeczną zdefiniowaną przez SDGs. 

Więcej informacji na www.hackingcarrots.org oraz https://www.facebook.com/ggcarrots/

 

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas