Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Raport obejmuje wyłącznie podmioty udzielające konsumentom pożyczek, działające jako spółki osobowe lub kapitałowe, finansowane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i niefinansujące swojej działalności depozytami

Działalność ta jest regulowana przez przepisy prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o kredycie konsumenckim, ale nie jest objęta nadzorem finansowym KNF i regulacjami ustawy Prawo Bankowe.

Tym samym opracowanie nie obejmuje działalności: SKOKów, lombardów, portali społecznościowych, na których osoby fizyczne pożyczają sobie nawzajem pieniądze bez udziału instytucji finansowych (ang. peer-to-peer lending), równorzędnych podmiotów udzielających sobie pożyczek bez udziału pośredników.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas