Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku

44%

banków w Polsce deklaruje współpracę z fintech-ami, ale jedynie 17% kupuje od nich usługi

34%

wynosi wskaźnik dobrowolnych odejść z pracy w sektorze finansowym wśród młodych osób zatrudnionych krócej niż rok

57%

respondentów w Polsce nie uwzględnia technologii blockchain w swoich strategiach

Polska jest jednym z globalnych liderów pod względem zaawansowania bankowości, dlatego współpraca banków i fintech-ów pozostanie punktowa, najczęściej przybierając formę rozwiązań white label

W raporcie wykorzystaliśmy wyniki badania PwC Global Fintech Survey 2017 (ang. Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services), w którym wzięło udział 1308 ankietowanych z 71 krajów. Respondentami byli przedstawiciele kadry kierowniczej banków i fintech-ów, a także pośredników płatności oraz spółek ubezpieczeniowych. Najliczniejszą grupę stanowili prezesi organizacji (21%) oraz dyrektorzy departamentów (15%).

7 faktów #fintech

Tylko co piąty bank w Polsce (co trzeci na świecie) kupuje usługi i produkty od fintech-ów

„Współpracy pomiędzy bankami i fintech-ami nie powinniśmy postrzegać w kontekście konkurencji, ale jako możliwość szybkiego rozwoju nowych produktów bez potrzeby dużych nakładów inwestycyjnych (...)"

Monika Kania, prezes, Xchanger
 

Pobierz raport

Banki w Polsce nie oczekują od fintech-ów przełomowych rozwiązań, ale koncentrują się na poprawie operacji. Dlatego spodziewają się niższego, niż na świecie, zwrotu z inwestycji

Według ankietowanych, priorytety polskiego sektora bankowego to przede wszystkim wzmacnianie relacji biznesowych z klientami (aplikacje mobilne, wykorzystanie data analytics), cyberbezpieczeństwo oraz efektywność operacyjna (robotyka).

 

Pobierz raport

35% polskich banków (17% globalnie) nie wie, czym jest blockchain i jakie może mieć znaczenie dla sektora. To szansa na zacieśnienie relacji banków z fintech-ami

Blockchain to nadal temat nierozpoznany i nie jest on priorytetem dla banków. W tym roku, spośród polskich ankietowanych, aż 35% zadeklarowało, że nie zna opisywanej technologii zupełnie, 17% stwierdziło, że posiada bazową wiedzę na jej temat. Na świecie wartości te wyniosły odpowiednio 17% i 23%.

 

Pobierz raport

Fintech-y wspierają nieuchronną migrację klientów do kanałów mobilnych. Dla oddziałów kluczowe będą efektywna geolokalizacja i motywacja pracowników

Sukces banków zależy od skupienia wszystkich produktów i procesów wokół potrzeb klienta i jego doświadczeń (ang. customer journey). Ankietowani w Polsce i na świecie wskazali, że największy wzrost odnotują kanały mobilne, przede wszystkim strony internetowe oraz aplikacje mobilne.

 

Pobierz raport

Bankowiec w banku już nie wystarcza – czyli najbardziej poszukiwane kompetencje w nowym ekosystemie bankowo-fintech-owym

Dynamiczne przekształcenia zachodzące w sektorze finansowym mają istotny wpływ na procesy personalne. Zmienia się model funkcjonowania organizacji oraz potrzeby w zakresie rekrutacji pracowników. Nowe technologie to zmiana kompetencji pracowników w wielu obszarach bankowości. Banki walczą o przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników o specyficznych, nowych kompetencjach takich jak: analityka danych big data, realizacja działań w internecie czy robotyka.

 

Pobierz raport

Regulacje wpływają na rozwój fintech-ów. Przed nami historyczne otwarcie rynku dzięki dyrektywie PSD2

Dyrektywa PSD2 będzie kluczowym katalizatorem do dalszego otwarcia sektora bankowego na udział fintech-ów, które upatrują sukces swoich modeli biznesowych właśnie w nowych regulacjach. Jako taka nie zapewni rozwoju polskich fintech-ów, będzie jednak wspierała warunki do rozwoju rozwiązań fintech-owych.

 

Pobierz raport

Barbarzyńcy przyszli, by pomagać: fintech to współpraca, a nie konkurencja

Banki nie powinny traktować fintech-ów jak zagrożenie, raczej jak akcelerator własnego rozwoju. Istnieje szeroki potencjał współpracy banków i fintech-ów w budowie wspólnych innowacyjnych rozwiązań digitalowych – skorzystać mogą na tym banki, fintech-y i, co ważne, klienci.

 

Pobierz raport

Contact us

Obserwuj nas