RegTech

Znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa | Raport

Technologie regulacyjne (RegTech) to sposób na obniżenie gwałtownie rosnących kosztów po stronie instytucji finansowych związanych z postkryzysowym zjawiskiem tsunami regulacyjnego

Koszty regulacji i nadzoru stanowią systematycznie rosnące obciążenie dla sektora finansowego. Ze względu na otoczenie niskich stóp procentowych, zwiększających się lawinowo wymogów regulacyjnych oraz silną konkurencję na rynku finansowym, analiza możliwości redukcji tych kosztów jest szczególnie potrzebna.

 

Koszty regulacji i nadzoru pochłaniają od 7% do 23% łącznego budżetu na wdrożenia technologiczne oraz kosztów funkcji centralnych polskich banków
„Koszty utrzymania zgodności z przepisami to nie tylko koszty bezpośrednie dedykowanych jednostek w banku (tzw. compliance cost), ale przede wszystkim niezbędna infrastruktura i zaangażowanie kadry kierowniczej i personelu całej organizacji (tzw. cost to comply). Jest to rosnący problem, z którym borykają się wszystkie banki na świecie. Stosowanie najnowszych technologii, rozwój wspólnych inicjatyw/platform (tzw. utilities – np. KYC Utility) w ramach sektora lub kraju czy outsourcing to tylko niektóre przykłady rozwijających się globalnych trendów zmierzających do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów oczekiwanych przez nadzorców (…)”
Łukasz Bystrzyński, Partner, lider zespołu ds. usług dla sektora finansowego, PwC


RegTech to z jednej strony narzędzia służące zwiększeniu efektywności instytucji finansowych w związku z potrzebą zapewnienia zgodności z przepisami i wymaganiami regulatorów tego sektora, z drugiej zaś to szansa na zniwelowanie luki technologicznej w obszarze wydajnej komunikacji między nadzorcą a podmiotami nadzorowanymi.

Stwarza też możliwość zwiększenia efektywności samego organu nadzoru i zmianę paradygmatu sprawowania nadzoru w sektorze usług finansowych, o ile wprowadzeniu RegTech towarzyszyć będzie także przegląd i modernizacja procesów nadzorczych.

Rozwiązania RegTech wspierają gromadzenie i analizę danych w bankach wymaganych przez regulacje, ich raportowanie do regulatora oraz szybką i efektywną analizę, zwłaszcza w przypadku masowych danych transakcyjnych, za pomocą takich technologii jak big data, zaawansowana analityka, automatyzacja (robotyzacja) procesów, machine learning i wizualizacja danych.

RegTech

Główne obszary usprawnień

Optymalizacja procesów i przepisów:

• Brak celu i chaos w sprawozdawczości
• Uproszczenie zakresu i ilości informacji
• Potrzeba proporcjonalności
• Kluczowe obszary usprawnień

Wykorzystanie nowoczesnych technologii:

• Obszary o największym potencjale nowych rozwiązań technologicznych
• Obszary szczególnej uwagi nadzorcy
„Nowe możliwości technologiczne powinny katalizować poprawę zarządzania informacją zarówno przez banki, jak i same organy nadzorcze. Ale sama technologia nie wystarczy – potrzeba także bardziej efektywnych procesów w organach nadzoru i bardziej nastawionego na dialog i wspólne szukanie rozwiązań podejścia nadzorców do podmiotów nadzorowanych. Wobec lawiny przepisów lokalnych i unijnych, przemyślenia wymaga sposób regulacji i nadzoru w Polsce i UE, zwłaszcza podmiotów średnich i małych, czego od lat domaga się od Komisji Europejskiej wiele banków w UE(…)”
Piotr Bednarski, Dyrektor, Zespół Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, PwC


Raport został opracowany przez Fundację FinTech Polska we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim, Accenture, kancelarią Bird & Bird oraz PwC.

Skontaktuj się z nami

Piotr Bednarski
Dyrektor
Tel.: +48 519 507 049
Email

Obserwuj nas