FinTech podstawą strategii rozwoju branży finansowej i technologicznej

60% międzynarodowych firm wierzy, że technologia FinTech zapewni im wzrost dochodów.

Konsumenci na całym świecie są gotowi na cyfrową transformację i oczekują produktów oraz usług, które zapewnią im pełną wygodę dostępu do nich o każdej porze, w dowolnym miejscu i niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Na te potrzeby odpowiadają rozwiązania FinTech. 

Jak wynika z naszego raportu PwC Global FinTech Report 2019, ponad połowa globalnych firm z sektora finansowego i technologicznego uznała  rozwiązania FinTech za ważny czynnik ich sukcesu, ale wśród średnich i małych przedsiębiorstw nie ma już tak silnego przekonania (odpowiednio 38% i 20%).

W tegorocznym badaniu wzięło udział ponad 500 firm, z 14 państw, reprezentujących sektor finansowy (53%) i technologiczny (81%). Analizie zostały poddane możliwości automatyzacji świadczenia usług, które mają za zadanie pomóc przedsiębiorstwom, właścicielom firm i konsumentom lepiej zarządzać swoimi operacjami finansowymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i algorytmów. 
 

Co to jest FinTech

Technologia finansowa (FinTech) jest zorientowaną na konsumenta formą opisu nowych możliwości, poprawy i automatyzacji świadczenia usług finansowych. W istocie, Fintech jest używany, aby pomóc firmom, właścicielom firm i konsumentom lepiej zarządzać swoimi operacjami finansowymi, procesami i życiem przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i algorytmów.

Ukierunkowanie na fintech - główne wnioski z badania:

Granice między firmami finansowymi a technologicznymi zacierają się. Wiele przedsiębiorstw z branży technologicznej ubiega się o licencje finansowe, a banki i ubezpieczyciele zaczęły nazywać siebie organizacjami technologicznymi. Fintech leży w centrum tej zmiany.

Prawie 50% badanych firm z sektora finansowego (FS) oraz telekomunikacyjnego i technologicznego (TMT) wykorzystuje model strategii fintech. Jednak tylko 37% badanych banków i ubezpieczycieli wdrożyło nowe technologie do sprzedawanych produktów i usług. Wiele firm utknęło także w fazie rozwoju i pilotażu, dlatego nie widzi cały czas zwrotu z poczynionych inwestycji. Istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwa te znajdą się o krok za rynkiem.
 

80% reprezentantów firm TMT i 75% przedstawicieli branży finansowej tworzy miejsca pracy w obszarze fintech. Oba sektory (łącznie 42%) borykają się jednak z problemem pozyskiwania odpowiednich kandydatów w miarę, jak pojawiają się nowe wakaty. 

Naszym zdaniem znalezienie sposobów na przyciągnięcie ludzi z sektora technologicznego do branży finansowej i odwrotnie będzie ważne dla przyszłego sukcesu obu obszarów, ponieważ każdy sektor potrzebuje wiedzy tego drugiego.


 

Wśród organizacji, które planują rozwój w obszarze fintech poprzez akwizycję czy sojusz strategiczny, zdecydowana większość (prawie 80%) koncentruje się na przedsiębiorstwach działających we własnym sektorze.

Mniej niż połowa szuka firm specjalizującą się w rozwiązaniach fintech. W czasach, gdy firmy z branży FS chcą być bardziej technologiczne, a podmioty TMT szukają specjalistycznej wiedzy na temat regulacji i produktów finansowych, skupianie się na czerpaniu tylko z własnej branży ogranicza znacznie możliwości rozwoju. 


 

 

"Przełożenie rozwiązań fintech na konkretne wdrożenia jest nadal trudne. Większość projektów technologicznych utyka w fazie inkubacji. Jak mówią wyniki naszego badania mniej niż 40% ankietowanych menedżerów przeniosło już projekty AI poza etap pilotażowy. Stoimy więc cały czas przed tym samym wyzwaniem - przejścia od fazy pilotażowej do wdrożenia - niezależnie od położenia geograficznego. A ostatecznie sprowadza się to do wypracowania pomysłu na komercjalizację i monetyzację innowacyjnych technologii."

Anna Maj, FinTech Leader, PwC Poland
 

Wyzwania związane z wdrażaniem strategii Fintech w sektorze finansowym.

Ankietowani przedstawiciele sektora finansowego wskazali na 5 głównych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć, aby móc efektywnie wykorzystywać technologie FinTech:


Ryzyka regulacyjne, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
Archaiczność dotychczasowych systemów i wyzwania związane z kompleksowością wdrożenia nowych.
Struktury zarządzania danymi, które nie wspierają technologii fintech.
Brak zrozumienia korzyści, jakie oferuje technologia FinTech przez pracowników wyższego szczebla.
Kultura organizacji, która nie sprzyja rozwojowi innowacji.

 

"Wejście na rynek FinTech jest kuszącą perspektywą zarówno dla firm technologicznych jak i tradycyjnych dostawców usług finansowych. Działalność w tym obszarze wiąże się najczęściej z wdrażaniem przełomowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jest to fascynująca podróż dająca duże możliwości biznesowe, która związana jest jednak z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem do regulacji obowiązujących w tym sektorze. To właśnie obawa przed barierami regulacyjnymi jest wymieniana jako jedna z 3 najważniejszych wyzwań w rozwoju FinTech przez naszych respondentów. Usługi finansowe to nie tylko jedna z najbardziej uregulowanych branż na świecie ale także obszar objęty podwyższoną należytą starannością w zakresie etyki biznesowej. Zaufanie jest fundamentem działalności na rynku finansowym. Odpowiednie i uczciwe zaadresowanie wymogów regulacyjnych powinno więc być kluczowym elementem strategii rozwoju każdego FinTechu. Takie działanie pozwala na budowanie zaufania zarówno w oczach regulatora jak i konsumenta, a wysoki poziom takiego zaufania jest przepisem na sukces FinTechu.”

Aleksandra Bańkowska, Partner, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska
 

Czynniki decydujące o sukcesie wdrażania rozwiązań Fintech.

Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować obszary konkretnych działań, jakie firmy muszą podjąć, aby efektywnie wykorzystać potencjał Fintech.


Cyfryzacja

 • Personalizacja i dostosowanie do potrzeb klienta. 
  Intensywne wykorzystanie AI, IoT oraz Big Data, jest kluczowe aby zdobyć niezbędną wiedzę o kliencie. Firmy muszą podejmować decyzje w oparciu o dane i zastosować technologię push-pull uwzględniając produkty i konsumentów. 
 • Zachowanie równowagi między automatyzacja i robotyzacją, a kontaktem z drugim człowiekiem.
  Firmy powinny iść w kierunku zachowania odpowiedniego balansu automatyzując swoje działania i procesy, szczególnie te, gdzie konieczny jest kontakt z klientem. Rosnąć będzie  związku z tym znaczenie strategii hybrydowych.
 • Cyberbezpieczeństwo, jako priorytet biznesowy.
  Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem powinny być kluczowe przy planowaniu biznesowym, tworzeniu innowacji produktowych, czy opracowywaniu strategii wchodzenia na nowe rynki. Tej kwestii nie można sprowadzić tylko do infrastruktury IT. To kluczowy czynniki budowania zaufania klientów do firmy i oferowanych przez nią produktów czy usług.
 • Otwarcie czarnej skrzynki.
  Zaufanie ma kluczowe znaczenie, aby móc w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza technologia. Proces ten wymaga przejrzystości w relacjach z klientami w zakresie wykorzystywania technologii oraz pełnej transparentności, w kwestii tego co niosą ze sobą rozwiązania hi-tech. Na przykład, w jakim zakresie uczenie maszynowe jest wykorzystywana do oceny zdolności kredytowej, w jaki sposób systemy zostały przeszkolone i jak cały proces jest kontrolowany.
   

Transformacja kultury pracy

 • Zarządzanie rzeczywistym wpływem technologii.
  Wpływ technologii na środowisko pracy jest często źle rozumiany. Wdrażane rozwiązania są punktowe i nie dotykają całego aspektu kultury pracy. Należy skupić się na tym, jakie umiejętności cyfrowe są niezbędne dla pracowników z uwagi na nowy kształt ich codziennej pracy, kreślony przez zmiany technologiczne.
 • Rozwój kompetencji cyfrowych.
  Ważne jest, aby stworzyć pracownikom takie warunki, w których będę mogli szybko i sprawnie nauczyć korzystać z narzędzi cyfrowych. Badani przez nas menedżerowie wyrazili opinię, że rozwój produktów zaawansowanych technologicznie nie może odbywać się bez wiedzy i zrozumienia technologii cyfrowych. Jedną z największych zdefiniowanych barier dla cyfryzacji w sektorze finansowym nie jest technologia, proces czy dane, a właśnie ludzie. 
 • Budowanie kultury organizacji przyciągającej nowych pracowników.
  Wyobrażając sobie model organizacji, w której, aby zachęcić pożądanych pracowników (którzy prawdopodobnie przywykli do “wolnego” - start-upowego stylu) należy wprowadzić zmiany do istniejących programów i polityk związanych z rekrutacją. Usprawnienia wymaga również proces związany z  uczeniem się, zarządzaniem wydajnością, systemem wynagrodzeń i dbałością o samopoczucie pracowników. 
   

Transakcje

 • Model działania oparty na współpracy.
  Instytucje finansowe chcą w pełni kontrolować łańcuch wartości i posiadać własne interfejsy dla klientów. Założenia te są całkowicie sprzeczne z nowymi modelami biznesowymi i związanymi z nimi możliwościami wynikającymi z modelu opartego na technologii. Ważne jest w związku z tym otwarcie na współdziałanie i wdrażanie strategii opierającej się na działaniu w ramach pewnych ekosystemów. 
 • Odpowiednie zaplanowanie i przetestowanie modelu operacyjnego wdrażanego po przeprowadzeniu transakcji
  Firmy muszą mieć jasność co do tego, co definiuje wartość danej transakcji - na przykład maksymalizacja zysku lub modernizacja technologiczna. Kluczowym elementem jest też zgodność kulturowa. Świat technologii jest w dużej mierze nieuregulowany, ryzyko jest podejmowane (i nie mierzone), a możliwość porażki jest akceptowana. W objętym regulacjami świecie finansowym ryzyko jest bardzo skrupulatnie szacowana, a niepowodzenia mogą mieć poważne konsekwencje. To potencjalne zderzenie kultur może nawet uniemożliwić efektywne przeprowadzenie transakcji. Niemniej jednak to łączenie różnych kultur może też być katalizatorem dla stworzenia bardziej dynamicznego przedsiębiorstwa, rozwoju innowacji i przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników.
   

 

"Rozwiązania w obszarze fintech opierają się na danych i ich analizie przy użyciu zaawansowanych, samouczących się algorytmów. Przedsiębiorstwa tworząc modele biznesowe oparte właśnie na danych powinny pamiętać o kompleksowym podejściu do cyfrowej podróży klienta i jej personalizacji, z zachowaniem prywatności i poufności. Tylko w ten sposób można zbudować zaufanie konsumenta i zdobyć jego lojalność. Mimo tego, że wydaje nam się to oczywiste, w rzeczywistości jest to coś o czym firmy nadal często zapominają, skupiając się na gromadzeniu i doskonaleniu analizy pozyskanych danych.” 

Anna Maj, FinTech Leader, PwC Poland
 

Raport powstał na podstawie badania PwC Global FinTech Survey

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Obserwuj nas