IPO 2019 - raporty z europejskiego rynku ofert publicznych

Raport IPO 2019 - podsumowanie roku

Trudny rok na rynku IPO w Europie. GPW z rekordowo niską aktywnością

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2019 r. wyniosła 22,1 mld euro – to spadek o 40% w porównaniu do poprzedniego roku (36,7 mld euro). To kolejny rok słabnącej aktywności na rynku IPO w Europie – odnotowano jedynie 106 debiutów wobec 200 w 2018 roku. Na głównym rynku GPW w Warszawie zadebiutowała tylko jedna spółka – to wnioski z najnowszego raportu „IPO Watch Europe 2019” przygotowanego przez PwC.

Podsumowanie 2019 roku na GPW w Warszawie

W 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 16 IPO, wobec 20 w 2018 roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w minionym roku (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 65,9 mln zł (15,4 mln euro), co oznacza spadek o ok. 80% w porównaniu do 2018 roku, który był jak dotąd najsłabszym rokiem pod względem łącznej wartości ofert od 2003 roku. Jedynym debiutantem na rynku głównym warszawskiego parkietu był BoomBit S.A. – spółka zadebiutowała w II kwartale 2019 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 35,2 mln zł (8,2 mln euro).

Spośród IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą wartość ofert odnotowały spółki QuarticOn (7,6 mln zł / 1,8 mln euro), Klabater (4,0 mln zł / 0,9 mln euro) oraz DB Energy (3,3 mln zł / 0,8 mln euro). Najbardziej aktywne pozostają firmy z sektora technologicznego i mediów (łączna wartość tych ofert stanowiła ponad 87% wartości IPO na GPW w 2019 roku) – ze szczególnym uwzględnieniem branży gier (komputerowych, konsolowych i mobilnych), którą reprezentuje połowa debiutantów na warszawskim parkiecie w ubiegłym roku.

Przy pozytywnych sygnałach z NewConnect, który okrzepł wśród spółek gamingowych i przyciąga kolejnych debiutantów, zaledwie jedno IPO na rynku regulowanym to już zapaść. Pozostaje mieć nadzieję, że zapowiadane przez potencjalnych emitentów debiuty przełamią coraz gorsze statystyki rynku. Na pewno nie pomogą w tym zaostrzające się regulacje (w tym m.in. konieczność szybszego niż dotychczas dostosowania ładu korporacyjnego przez kandydatów) oraz zyskujące coraz większą popularność alternatywne formy pozyskiwania (crowfunding, czy choćby NewConnect). Bariery regulacyjne i rosnące wymogi coraz silniej polaryzują rynek – debiut na rynku regulowanym staje się w zasadzie realną opcją dla spółek raczej dużych niż średnich, idealnym kandydatem wydają się np. spółki zarządzane przez fundusze equity.

Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w 2019 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w minionym roku wyniosła 22,1 mld euro i znacząco spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 14,6 mld euro). Na europejskich parkietach zadebiutowało jedynie 106 spółek (wobec 200 w 2018 roku), a 5 największych ofert odpowiadało za blisko 40% wartości przeprowadzonych IPO w Europie.

Najwięcej środków w ramach debiutu w 2019 roku pozyskała spółka Nexi SpA – debiutująca na włoskiej Borsa Italiana spółka odnotowała IPO o wartości 2,1 mld euro. Na kolejnych miejscach uplasowały się TeamViewer AG (oferta o wartości 2,0 mld euro przeprowadzona na Deutche Börse) oraz Francaise Des Jeux SA-FDJ (debiut na francuskim parkiecie – Euronext Paris z ofertą na poziomie 1,8 mld euro).

Największą aktywność na europejskim rynku ofert pierwotnych w minionym roku wykazała giełda w Londynie (27 debiutów przy łącznej wartości 6,7 mld euro) wyprzedzając Nasdaq Stockholm, która pomimo słabnącej aktywności w Europe odnotowała wzrost wartości przeprowadzonych IPO (z 2,7 mld euro w 2018 roku do 3,7 mld euro w 2019 roku). Na trzecim miejscu w Europie pod względem wartości pozyskanego kapitału w ramach IPO uplasowała się Deutche Börse (3,6 mld euro pozyskane w ramach zaledwie 4 ofert).

Rynek ofert pierwotnych jest bardzo podatny na utrzymujący się stan niepewności, co można było zaobserwować w minionym roku na kluczowych giełdach w Europie. Za niską aktywność w 2019 roku odpowiadał przede wszystkim negocjowany brexit, a także sytuacja na rynkach światowych, która była pod znaczącym wpływem relacji na linii USA – Chiny. O ile oba te czynniki powinny odegrać dużo mniejszą rolę w 2020 roku, nastroje na rynku będą w dalszym ciągu wynikały w znacznym stopniu z sytuacji geopolitycznej, napędzanej ostatnio napięciami pomiędzy USA i Iranem.

Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych

Raport IPO 2019 - III kwartał

Warszawa nadal bez debiutu na rynku głównym GPW

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 3,8 mld euro – to wzrost o 2,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To efekt dwóch megaofert, które miały miejsce na giełdzie w Niemczech i w Szwecji. Na głównym rynku GPW w Warszawie po raz kolejny nie odnotowano żadnego debiutu, co oznacza, że w ciągu trzech kwartałów 2019 roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy zadebiutowała tylko jedna spółka – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC.

Podsumowanie III kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie

W trzecim kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 4 IPO, czyli dokładnie tyle, ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak od lipca do września bieżącego roku żadna spółka nie zadebiutowała na rynku głównym – jedynym takim debiutantem w 2019 roku pozostaje spółka BoomBit S.A., która przeprowadziła ofertę w drugim kwartale.

Spośród IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect w minionym kwartale, największą wartość osiągnęła oferta DB Energy S.A. Firma przeprowadziła IPO o wartości 3,3 mln zł. Drugim pod względem wartości IPO był debiut producenta gier Red Dev Studio S.A., w ramach którego spółka pozyskała 1,1 mln zł. Pozostałymi debiutantami na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2019 r. były Carpathia Capital S.A. (oferta o wartości blisko 0,8 mln zł) oraz e-XIM IT S.A. (poniżej 0,1 mln zł).

Raport IPO 2019 - III kwartał Warszawa nadal bez debiutu na rynku głównym GPW Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 3,8 mld euro – to wzrost o 2,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To efekt dwóch megaofert, które miały miejsce na giełdzie w Niemczech i w Szwecji. Na głównym rynku GPW w Warszawie po raz kolejny nie odnotowano żadnego debiutu, co oznacza, że w ciągu trzech kwartałów 2019 roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy zadebiutowała tylko jedna spółka – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC. Podsumowanie III kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie W trzecim kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 4 IPO, czyli dokładnie tyle, ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak od lipca do września bieżącego roku żadna spółka nie zadebiutowała na rynku głównym – jedynym takim debiutantem w 2019 roku pozostaje spółka BoomBit S.A., która przeprowadziła ofertę w drugim kwartale. Spośród IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect w minionym kwartale, największą wartość osiągnęła oferta DB Energy S.A. Firma przeprowadziła IPO o wartości 3,3 mln zł. Drugim pod względem wartości IPO był debiut producenta gier Red Dev Studio S.A., w ramach którego spółka pozyskała 1,1 mln zł. Pozostałymi debiutantami na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2019 r. były Carpathia Capital S.A. (oferta o wartości blisko 0,8 mln zł) oraz e-XIM IT S.A. (poniżej 0,1 mln zł).

Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2019 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w trzecim kwartale 2019 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła 3,8 mld euro i nieznacznie wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 0,1 mld euro). Odnotowano natomiast jedynie 16 debiutów (wobec 33 w III kwartale 2018 r.), wśród których dwie stanowiły megaoferty (ich wartość przekroczyła próg 1 mld euro), odpowiadające za ponad 80% wartości wszystkich IPO.

W minionym kwartale największą wartość osiągnęła oferta TeamViewer AG, którą przeprowadzono na niemieckiej giełdzie. W ramach debiutu na Deutche Börse spółka pozyskała ponad 1,9 mld euro. Był to jedyny debiut na niemieckim parkiecie, ale wystarczył do osiągnięcia największej wartości IPO spośród wszystkich europejskich giełd. Kolejną megaofertą był debiut EQT Partners AB na giełdzie w Szwecji. Przeprowadzone IPO o wartości blisko 1,2 mld dało Nasdaq Stockholm drugie miejsce w Europie pod względem wielkości przeprowadzonych ofert pierwotnych. Trzecią największą ofertą było IPO JPMorgan Global Core Real Assets Ltd, której wartość wyniosła 0,2 mld euro. Ofertę przeprowadzono na London Stock Exchange i tym samym londyński rynek uplasował się na najniższym stopniu podium najbardziej aktywnych rynków w minionym kwartale (tracąc palmę pierwszeństwa po raz pierwszy w tym roku).

Trzeci kwartał charakteryzuje się zwykle spadkiem aktywności na rynkach IPO ze względu na okres wakacji. Nie inaczej było w tym roku – znacznie spadła liczba odnotowanych debiutów, a trzecia pod względem wartości oferta wyniosła zaledwie 169 mln euro, co odzwierciedla utrzymującą się na poziomie globalnym niepewność polityczną i obawy spowolnienia gospodarczego. Widać to szczególnie analizując dane narastające za trzy kwartały 2019 r., które wskazują znaczący spadek zarówno liczby (ze 154 do 69), jak i wartości (z 26,5 mld euro do 15,9 mld euro) europejskich IPO w porównaniu do danych za ten sam okres w 2018 r. W tej sytuacji spółki planujące IPO (zwłaszcza duże i o międzynarodowym zasięgu), wybrały strategię przeczekania okresu znaczącej niepewności.

Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015. Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w raporcie.

Dowiedz się więcej o aktywności na europejskim rynku IPO w III kwartale 2019 r.

Pobierz pełny raport

Raport IPO 2019 - II kwartał

Wzrost aktywności na europejskim rynku IPO w drugim kwartale 2019 r. Brak znaczącej poprawy w Warszawie

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w drugim kwartale 2019 r. wyniosła 11,4 mld euro – to wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (9,2 mld euro) oraz znacząca poprawa w stosunku do bardzo słabego poprzedniego kwartału (0,7 mld euro). Wzrost wartości IPO to przede wszystkim efekt pięciu mega ofert (IPO o wielkości przekraczającej 1 mld euro), które miały miejsce na największych rynkach w Europe. Z kolei na rynku głównym GPW odnotowano pierwszy debiut od lipca ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC.

Podsumowanie II kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie

W drugim kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 6 IPO wobec 10, które miały miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przy czym jedynym debiutem na rynku głównym była oferta przeprowadzona przez BoomBit S.A. – producenta i wydawcę gier na mobilne systemy operacyjne. W ramach IPO spółka pozyskała 35,2 mln zł i przerwała serię dwóch kwartałów z rzędu bez debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Z kolei alternatywny rynek NewConnect w minionym kwartale odnotował 5 debiutów, spośród których największą wartość osiągnęła oferta twórcy gier Moonlit S.A. Przeprowadzona przez spółkę oferta osiągnęła wartość 2 mln zł i potwierdziła dominację spółek z tej branży na rynku ofert pierwotnych. Drugim pod względem wartości IPO był debiut Massmedica S.A. (sprzedawca wyrobów medycznych), w ramach którego spółka pozyskała 1,1 mln zł. Pozostałymi debiutującymi spółkami w drugim kwartale 2019 r. były CDA S.A. (oferta o wartości 0,9 mln zł), Art. Games Studio S.A. (0,8 mln zł) oraz CM International S.A. (0,1 mln zł).

Kryzys na krajowym rynku IPO trwa, a warszawski parkiet zmierza w stronę kolejnych smutnych rekordów. W ciągu dwóch lat nie odnotowaliśmy na GPW debiutu o wartości ponad 100 mln zł – ostatnie duże oferty to IPO Play Communications oraz GetBack w lipcu 2017 r. Wielu potencjalnych emitentów cały czas rozważa debiut na warszawskim rynku, część aktywnie pracuje nad przygotowaniami do IPO, nie przekłada się to jednak na liczbę składanych do KNF prospektów emisyjnych. Wydaje się, że rynek ‘zastygł’ w oczekiwaniu na pierwsze efekty wdrożenia PPK i upatruje w tym impulsu, który przywróci aktywność w zakresie IPO do poziomu sprzed kilku lat.

Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w II kwartale 2019 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w drugim kwartale 2019 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła 11,4 mld euro i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,2 mld euro. Odnotowano 41 debiutów (wobec 69 w II kwartale 2018 r.), przy czym wartość aż pięciu z nich przekroczyła próg 1 mld euro (tzw. mega oferty). Najbardziej aktywnym rynkiem w Europie pozostała giełda w Londynie (z wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 4,5 mld euro), za którą uplasowała się włoska Borsa Italiana (2,1 mld euro) oraz szwajcarska SIX Swiss Exchange (2 mld euro).

W minionym kwartale największą wartość osiągnęła oferta przeprowadzona przez Nexi SpA na włoskim parkiecie. Reprezentująca sektor finansowy spółka w ramach debiutu na Borsa Italiana pozyskała 2,1 mld euro. Drugim pod względem wielkości IPO była oferta innego przedstawiciela sektora finansowego – Network International Holdings plc (spółka zadebiutowała na londyńskiej giełdzie i pozyskała ponad 1,4 mld euro). Pozostałymi mega ofertami były debiuty Stadler Rail AG (1,4 mld euro, giełda w Szwajcarii) oraz Traton SE (1,4 mld euro – Deutsche Boerse), a także Trainline plc (1,2 mld euro - Londyn).

Na europejskim rynku IPO widoczne są symptomy ożywienia po bardzo cichym pierwszym kwartale. Wiele spośród przeprowadzonych IPO dotyczyło spółek z zaangażowaniem funduszy private equity, co spotkało się z dużym zainteresowaniem inwestorów – przykładami mogą tutaj być oferty Network International, Watches of Switzerland, czy też Trainline. Warto przypomnieć, że 21 lipca 2019 r. w całej Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące prospektów emisyjnych. Zmienione przepisy nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w kontekście przygotowania dokumentów ofertowych, niemniej jednak w pierwszym okresie obowiązywania zastosowanie i interpretacja nowych zasad może być dodatkowym wyzwaniem dla emitentów, ich doradców oraz regulatorów.

Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015*

Dowiedz się więcej o aktywności na europejskim rynku IPO w II kwartale 2019 r.

Pobierz pełny raport

Raport IPO 2019 - I kwartał

Warszawski parkiet wpisuje się w globalny trend niskiej aktywności w zakresie IPO

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła rekordowo niskie 0,7 mld euro – to spadek aż o 95% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (13,1 mld euro). Miniony kwartał okazał się najgorszym pod względem aktywności na europejskim rynku ofert publicznych od pierwszego kwartału 2009 roku. W Warszawie odnotowano zaledwie 3 IPO, wszystkie na alternatywnym rynku NewConnect, ich łączna wartość wyniosła 3 mln euro. Oznacza to już drugi kwartał z rzędu bez debiutu na rynku głównym GPW – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC.

Podsumowanie I kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 3 oferty pierwotne (co oznacza jedną ofertę więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku). Wszystkie z nich miały miejsce na NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła jedynie 3 mln euro (21 mln euro mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku). Polski rynek ofert publicznych utrzymuje zatem niską aktywność – ostatnim IPO na rynku głównym warszawskiego parkietu był debiut spółki Silvair, który miał miejsce w lipcu 2018 roku.

Największym debiutem na GPW w Warszawie w pierwszym kwartale 2019 roku okazała się oferta spółki technologicznej QuarticOn o wartości 1,8 mln euro. Pozostałymi debiutami było IPO spółki 4Mass reprezentującej branżę kosmetyczną (oferta o wartości 0,8 mln euro) oraz debiut producenta gier komputerowych ECC GAMES (oferta o wartości 0,3 mln euro).

Niska aktywność na warszawskim parkiecie w pierwszym kwartale roku nie jest specjalnie zaskakująca – tradycyjnie jest to najspokojniejszy okres w roku jeśli chodzi o napływ nowych debiutantów. Martwi natomiast brak emitentów na rynku głównym (nie licząc przenosin z NewConnect spółek XTPL oraz Datawalk), a jeszcze bardziej – bardzo krótka lista spółek, których zapowiedzi wskazują na możliwy debiut w kolejnych miesiącach 2019 r. Oczekiwanym sygnałem poprawy i kolejnym potwierdzeniem, że warszawska giełda grami stoi, może okazać się IPO producenta BoomBit, które ma szansę powtórzyć sukces Ten Square Games sprzed roku. Pamiętajmy jednak, że 2019 rok jest rokiem wielu znaków zapytania. Uruchomienie pracowniczych planów kapitałowych i utrzymująca się niepewność co do OFE, zmiany w unijnych regulacjach prospektowych czy wreszcie proponowane zmiany w ustawie o ofercie publicznej – wszystkie te czynniki sprawiają, że wielu potencjalnych debiutantów decyduje się przejść w stan „czuwania” i oczekiwania na rozstrzygnięcia, które umożliwią zaplanowanie i przeprowadzenie IPO w warunkach mniejszej niepewności.

Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2019 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszym kwartale 2019 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 0,7 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 12,4 mld euro. Odnotowano jedynie 32 debiuty (wobec 69 w I kwartale 2018 r.). Liderem w Europie pozostaje giełda w Londynie, na której przeprowadzono oferty o wartości 0,6 mld euro, co oznacza 78% wartości wszystkich IPO na europejskich rynkach w pierwszym kwartale 2019 roku.

Najwięcej środków w ramach przeprowadzonych w Europie ofert pozyskała spółka Schiehallion Fund Ltd (421 mln euro), która zadebiutowała na londyńskiej giełdzie. Na pozostałych miejscach uplasowały się DWF Group plc (oferta o wartości 110 mln euro także przeprowadzona na giełdzie w Londynie) i Gear 1 SpA (debiut na Borsa Italiana z ofertą o wartości 30 mln euro).

Początek 2019 roku na europejskim rynku ofert publicznych okazał się znacznie słabszy w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Niepewność polityczna, związana nie tylko z brexitem, ale mająca także wymiar globalny, niewątpliwie istotnie wpływa na rynki w Europie. Wielu potencjalnych debiutantów tymczasowo wstrzymuje zaplanowane debiuty, czekając na rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach.

Tomasz Konieczny, lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015

Dowiedz się więcej o aktywności na europejskim rynku IPO w I kwartale 2019 r.

Pobierz pełny raport

Skontaktuj się z nami

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Dyrektor, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Obserwuj nas