Rekomendacje dla CFO, czyli jak zbudować nowoczesną funkcję podatkową

Badanie dojrzałości funkcji podatkowych wśród dyrektorów finansowych (CFO) spółek w Polsce.

Jak wygląda obecnie zarządzanie funkcją podatkową w Polsce, z jakimi wyzwaniami mierzą się CFO i co planują w najbliższym czasie?

Niniejszy raport podsumowujący przeprowadzone badanie wśród CFOs grupy polskich przedsiębiorstw jest próbą odpowiedzi na te pytania. Mamy nadzieję, że obserwacje przedstawione w raporcie zainspirują Państwa do wprowadzenia zmian w obszarze funkcji podatkowej w celu zwiększenia jej efektywności i dojrzałości.

Pobierz raport

Dojrzałość funkcji podatkowych organizacji biorących udział w badaniu

10%

Tylko tyle przebadanych spółek może określić swoją funkcję podatkową jako dojrzałą

Większość podmiotów objętych badaniem mierzy się z licznymi wyzwaniami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Ich funkcje podatkowe w obecnym kształcie tylko w ograniczonym zakresie są gotowe, aby właściwie tym wyzwaniom sprostać oraz adresować wyzwania, które niesie przyszłość.

Ponad połowa ankietowanych (52%) uzyskała wynik świadczący o tym, że są już w trakcie transformacji zmierzającej do zbudowania dojrzałej funkcji podatkowej gotowej na wyzwania przyszłości.

Natomiast nadal znaczna część badanych (38%) jest na etapie porządkowania podstaw funkcji podatkowej, przygotowując się do przyszłej transformacji.

Rekomendacje dla CFO

10 cech dojrzałej funkcji podatkowej, które należy wziąć pod uwagę projektując jej docelowy model

 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

17%

Spośród przebadanych przez nas podmiotów, tylko 17% posiada w pełni sformalizowany system zarządzania ryzykiem, obejmujący także ryzyka podatkowe.

W przypadku 38% respondentów proces zarządzania ryzykiem podatkowym sformalizowany jest jedynie częściowo. Pozostałe firmy zarządzają omawianym ryzykiem w sposób niesformalizowany i rozproszony (24%) lub też nie mają wdrożonych ram zarządzania ryzykiem podatkowym w ogóle (21%).

Przepływ informacji podatkowych w firmie

65%

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że w większości (65%) badanych podmiotów spotkania, podczas których CFO informowani są o kwestiach podatkowych w firmie, odbywają się około raz w miesiącu lub częściej.

Tylko co czwarty CFO wskazuje, że tego typu informacje otrzymuje raz na dwa tygodnie lub częściej. Z drugiej strony - 14% respondentów jest informowanych o kwestiach podatkowych zaledwie raz na rok. Tymczasem zapewnienie regularnego przepływu informacji podatkowych na poziom kadry zarządzającej jest niezwykle istotne w procesie budowania dojrzałej funkcji podatkowej.

Tylko w przypadku 24% firm dział finansowo-podatkowy współpracuje na bieżąco z działami biznesowymi. Aż 41% CFOs uważa, że komunikacja między działem finansowo-podatkowym a działami biznesowymi w zarządzanych przez nich firmach jest ograniczona.

Technologia

76%

Jak wynika z badania 76% firm wciąż polega na manualnej obróbce danych podatkowych wykorzystywanych w celach zarządczych.

W obliczu postępującej automatyzacji procesów i wymiernych skutków jakie przynosi ona administracji skarbowej, warto podjąć decyzję o rozpoczęciu stałego procesu poszukiwania obszarów do automatyzacji we własnym przedsiębiorstwie. Zaimplementowanie odpowiednich narzędzi nie tylko ułatwia codzienną pracę z podatkami, ale również - poprzez odejście od czasochłonnej obróbki danych - uwolni zasoby do przeprowadzania bardziej wymagających analiz czy poszerzania wiedzy i kompetencji. Odpowiednio skonfigurowane narzędzia pozwalają również na uniknięcie lub wczesne wykrycie ewentualnych “błędów ludzkich”, o które nietrudno.

Korzyści wynikające z cyfryzacji procesów podatkowych:

Plany CFO na przyszłość

Rola, którą zajmuje CFO w przedsiębiorstwie w zakresie podatków znacznie zmieniła się w ciągu ostatnich lat i nadal ulega zmianie. Bardzo duże znaczenie ma aktywność CFO w obszarze technologii - zarówno w zakresie wdrażania kompleksowych rozwiązań obejmujących całą firmę czy małych automatyzacji usprawniających wybrane czynności czy procesy podatkowe. W dzisiejszych czasach CFO jest partnerem biznesowym dla działów operacyjnych dostarczając informacji oraz analiz podatkowych i pomagając tym samym efektywnie i rentownie realizować cele biznesowe. CFO odgrywa w końcu kluczową rolę w planowaniu strategicznym biorąc pod uwagę trendy biznesowe, stabilność prowadzenia biznesu, zmiany w przepisach i bezpieczeństwo, w tym także monitorowanie i ograniczanie ryzyk podatkowych.

Dorota Bokszczanin
Dyrektorka
PwC Polska

Program Współdziałania

Program Współdziałania to nowa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami oparta na wzajemnym zaufaniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki.

Program jest stworzony dla podatników, u których wartość przychodów w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Obecnie trwa trzyletni okres pilotażowy.

Umowa o współdziałanie zawierana jest na wniosek podatnika, który otrzyma pozytywną opinię z audytu wstępnego w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności działania funkcji podatkowej (wdrożenia tzw. Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego). Audyt obejmuje dwa poprzedzające lata podatkowe oraz czas do złożenia wniosku.

Korzyść 1

Indywidualne podejście i szybszy kontakt z administracją skarbową

Lepszy kontakt z administracja skarbową pozwoli na sprawniejsze prowadzenie rozliczeń podatkowych i zwiększenia poziomu ich prawidłowości.

Korzyść 2

Pewność i przewidywalność podatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi w zamian za transparentność

Organ podatkowy, po konsultacji z podatnikiem, ma udzielać odpowiedzi na nurtujące go pytania w zakresie planowanych zdarzeń.

Korzyść 3

Zapewnienie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych oraz dojrzałości funkcji podatkowych

Przejście przez audyt i dołączenie do programu jest potwierdzeniem, że podatnik prawidłowo wypełnia obowiązki podatkowe oraz posiada funkcje podatkową pozwalającą odpowednio adresować pojawiajace się wyzwania.

Informacje o badaniu

Badanie CFO Compass Tax Survey przeprowadzono w III oraz IV kwartale 2022 r. wśród około 30 CFO spółek o średnich obrotach 50-100 mln euro oraz zatrudniających średnio 101-500 osób, prowadzących działalność w Polsce w następujących sektorach, m.in.: w przemyśle produkcyjnym (31%), sektorze energetyczno-wydobywczym (14%), ochrony zdrowia (14%), artykułów konsumpcyjnych i handlu detalicznego (10%) i innych. Wzięcie udziału w badaniu pozwala na określenie poziomu dojrzałości funkcji podatkowej w sześciu głównych obszarach: Środowisko biznesowe i podatkowe, Operacje biznesowe, Przygotowanie rozliczeń podatkowych, Zarządzanie ryzykiem, Kontrole wewnętrzne, oraz Weryfikacja zewnętrzna.

Pobierz publikację

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami ze świata biznesu? Zaznacz poniższe pole:

* Pola obowiązkowe

**Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres pl_privacy@pwc.com. Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, od której otrzymujesz informacje handlowe (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Contact us

Dorota Bokszczanin

Dorota Bokszczanin

Director, PwC Poland

Tel: +48 519 504 830

Iwona Patyk

Iwona Patyk

Starsza Menedżerka, PwC Poland

Tel: +48 502 184 511

Tomasz Gajtkowski

Tomasz Gajtkowski

Senior Manager, PwC Poland

Tel: +48 519 504 560

Mateusz Czajka

Mateusz Czajka

Menedżer, PwC Poland

Tel: +48 519 508 302