IFRS 9 aplikacja dla banków

Przewiduj przyszłe zmiany i ich wpływ na posiadany portfel dzięki symulacjom i testom warunków skrajnych

Standard sprawozdawczości finansowej IFRS 9 wszedł w życie w 2018 r. i bezpośrednio objął wiele aspektów funkcjonowania banków

Zmieniła się przede wszystkim metodyka odpisów z tytułu utraty wartości. Nastąpiło odejście od modelu straty poniesionej na rzecz modelu straty oczekiwanej. Dla banków oznacza to konieczność kalkulacji rezerw na portfelu kredytowym według nowych zasad.

Oprócz grupy kredytów pracujących i niepracujących pojawiła się nowa kategoria kredytów z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego. Jest to grupa stworzona z części kredytów wcześniej klasyfikowanych jako pracujące, dla których trzeba obecnie kalkulować rezerwy w horyzoncie życia instrumentu. Według naszych estymacji do tej grupy mogło trafić ok 10-20% portfela, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost poziomu odpisów. A ogólny wzrost kosztu odpisów mógł sięgnać nawet 30%.
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

IFRS 9 wytyczne

Aplikacja IFRS 9 dla banków pozwala na:

  • kalkulację odpisów z zachowaniem zgodności z wymogami IFRS9 niemalże w czasie rzeczywistym – wstępna kalkulacja trwa zaledwie kilka minut
  • symulacje pozwalające efektywnie zarządzać poziomem odpisów
  • zrozumienie, w jaki sposób poszczególne parametry makroekonomiczne i kredytowe wpływają na stan odpisów i ponoszone koszty

Nasze rozwiązanie umożliwia przewidywanie przyszłych zmian poprzez symulacje i testy warunków skrajnych dla różnych zmiennych i analizę ich wpływu na posiadany portfel. 

Aplikacja IFRS 9 w sześciu prostych krokach:

Łatwość integracji z prawie każdym źródłem danych

Elastyczność to podstawa

Etapowe definiowanie kryteriów – podział portfela na etapy ma bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość rezerwy

Przyjazna dla użytkownika warstwa sprawozdawcza

Analiza portfela

Kalkulacja to nie wszystko

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Śpiewak

Mariusz Śpiewak

Partner zarządzający, Doradztwo biznesowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Jakub Borowiec

Jakub Borowiec

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 506