IFRS9

Nowy wymiar podejmowania decyzji biznesowych

W 2018 r. wchodzi w życie nowy standard sprawozdawczości finansowej, który bezpośrednio dotyka wielu aspektów funkcjonowania banków

Zmienia się przede wszystkim metodyka odpisów z tytułu utraty wartości. Następuje odejście od modelu straty poniesionej na rzecz modelu straty oczekiwanej. Dla banków oznacza to konieczność kalkulacji rezerw na portfelu kredytowym według nowych zasad.

Oprócz grupy kredytów pracujących i niepracujących pojawia się nowa kategoria kredytów z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego. Jest to grupa stworzona z części kredytów wcześniej klasyfikowanych jako pracujące, dla których trzeba będzie obecnie kalkulować rezerwy w horyzoncie życia instrumentu.

Zarówno nasze doświadczenie, jak i ostatnie wyniki EBA pokazują, że do tej grupy trafi aż 10-20% obecnego portfela, co bezpośrednio przekłada się na wzrost poziomu odpisów. Ogólny wzrost kosztu odpisów może sięgać nawet 30%.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Nasze rozwiązanie pozwala na:

  • kalkulację odpisów z zachowaniem zgodności z wymogami IFRS9 niemalże w czasie rzeczywistym – wstępna kalkulacja trwa zaledwie kilka minut
  • symulacje pozwalające efektywnie zarządzać poziomem odpisów
  • zrozumienie, w jaki sposób poszczególne parametry makroekonomiczne i kredytowe wpływają na stan odpisów i ponoszone koszty

To inwestycja na przyszłość. W 2018 roku, po wejściu w życie IFRS9, nasze rozwiązanie umożliwi przewidywanie przyszłych zmian poprzez symulacje i testy warunków skrajnych dla różnych zmiennych i analizę ich wpływu na posiadany portfel. 

IFRS 9 w sześciu prostych krokach:

Łatwość integracji z prawie każdym źródłem danych

Elastyczność to podstawa

Etapowe definiowanie kryteriów – podział portfela na etapy ma bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość rezerwy

Przyjazna dla użytkownika warstwa sprawozdawcza

Analiza portfela

Kalkulacja to nie wszystko

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Mariusz Śpiewak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Jakub Borowiec

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 506