Komercjalizacja i wycena technologii

Rozwój innowacyjnych technologii wymaga przede wszystkim wysokich nakładów finansowych oraz zaawansowanej infrastruktury do ich wprowadzenia na rynek

Sukces komercyjny innowacji zależy od przemyślanej strategii transferu rozwiązań technologicznych do świata biznesu.

Jakie wyzwania wiążą się z procesem komercjalizacji technologii?

  • Określenie potencjału i wartości rynkowej 
  • Pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój
  • Wprowadzenie na rynek przy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka
  • Identyfikacja przeszkód uniemożliwiających komercjalizację
  • Sprzedaż i negocjacje cenowe

Na jakie wsparcie możesz liczyć podczas całego procesu komercjalizacji?

  • Określimy potencjał komercjalizacyjny – przeprowadzimy przekrojowe analizy rynku, technologii, IP, sytuacji prawnej oraz potencjału zespołu.
  • Opracujemy strategię komercjalizacji – przygotujemy szczegółową strategię komercjalizacji dopasowaną do potrzeb oraz uwarunkowań technologii.
  • Pomożemy w pozyskiwaniu finansowania – przygotujemy kompletną dokumentację prezentującą projekt oraz wesprzemy w określeniu warunków dla transakcji pozyskania finansowania. 
  • Wesprzemy w pozyskiwaniu partnera biznesowego – pomożemy w procesie identyfikowania, nawiązywania kontaktu oraz negocjacji warunków z potencjalnym partnerem biznesowym.

Skontaktuj się z nami

Jolanta Kokosińska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 656

Obserwuj nas