Komercjalizacja i wycena technologii

Rozwój innowacyjnych technologii wymaga przede wszystkim wysokich nakładów finansowych oraz zaawansowanej infrastruktury do ich wprowadzenia na rynek

Sukces komercyjny innowacji zależy od przemyślanej strategii transferu rozwiązań technologicznych do świata biznesu.

Jakie wyzwania wiążą się z procesem komercjalizacji technologii?

  • Określenie potencjału i wartości rynkowej 
  • Pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój
  • Wprowadzenie na rynek przy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka
  • Identyfikacja przeszkód uniemożliwiających komercjalizację
  • Sprzedaż i negocjacje cenowe
50% autorów technologii za najważniejszy czynnik w procesie komercjalizacji uznaje udział partnera z doświadczenienim biznesowym
85% naukowców twierdzi, że jedynie komercjalizacja daje szansę wykorzystania wyników badań w praktyce

Na jakie wsparcie możesz liczyć podczas całego procesu komercjalizacji?

  • Określimy potencjał komercjalizacyjny – przeprowadzimy przekrojowe analizy rynku, technologii, IP, sytuacji prawnej oraz potencjału zespołu.
  • Opracujemy strategię komercjalizacji – przygotujemy szczegółową strategię komercjalizacji dopasowaną do potrzeb oraz uwarunkowań technologii.
  • Pomożemy w pozyskiwaniu finansowania – przygotujemy kompletną dokumentację prezentującą projekt oraz wesprzemy w określeniu warunków dla transakcji pozyskania finansowania. 
  • Wesprzemy w pozyskiwaniu partnera biznesowego – pomożemy w procesie identyfikowania, nawiązywania kontaktu oraz negocjacji warunków z potencjalnym partnerem biznesowym.

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Jakub Sochacki

Jakub Sochacki

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 591

Obserwuj nas