PMO jako usługa Managed Service

Skuteczne zarządzanie projektami i portfelami projektów rozpoczyna się od właściwych ludzi na właściwym miejscu

Definicja Managed Service

Managed Services to model świadczenia kompleksowych usług zarządzanych w pełni przez dostawcę oraz dostosowanych do potrzeb klienta i wybieranych przez niego z określonego katalogu. Nasz zespół rozpoczyna pracę od analizy procesów i projektów prowadzonych przez klienta, a następnie proponuje rozwiązanie oparte na standardach i narzędziach dostosowanych do potrzeb biznesowych. W tym modelu możliwe są różne poziomy wsparcia, w zależności od potrzeb i celów konkretnego klienta.

Jak to działa?

Ekspercka wiedza i profesjonalne narzędzia

PMO jako Managed Service pozwala Twojej firmie korzystać z profesjonalnego wsparcia w obszarze zarządzania projektami, dzięki czemu możesz skupić się na swojej kluczowej działalności biznesowej . Standardy, którymi posługujemy się realizując projekty i programy dla naszych klientów, dostosowujemy i rozwijamy zgodnie z potrzebami konkretnego biznesu/firmy.

Elastyczność i skalowalność usług

Usługi mogą być wybierane przez Klienta z naszego katalogu i dostosowywane do specyficznych potrzeb biznesu i organizacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, katalog można poszerzać o nowe usługi. Również skala naszego zaangażowania może być dostosowywana do zmieniających się potrzeb naszych Klientów.

Ciągłość wsparcia

Wsparcie świadczone przez nasz zespół może być dostarczane w określonych ramach czasowych uzgodnionych z Klientem, lub może być rozłożone w czasie jako comiesięczna usługa abonamentowa. Takie podejście eliminuje ryzyko utraty wiedzy i wydajności, zapewniając jednocześnie stabilność i płynność.

Katalog usług PMO

Katalog usług PMO obejmuje 12 elementów skutecznej realizacji projektów - każdy z nich wzmacnia korzyści płynące z optymalnego zarządzania programem.

  • Ukierunkowanie: Zapewnia powiązanie wyników z kierunkiem strategicznym.
  • Transparentność: Skuteczne raportowanie, które obejmuje wszystkie strategiczne inicjatywy zmian oraz dopasowaną do odbiorców komunikację.
  • Kontrola: Kontrolowana realizacja w uzgodnionych ramach czasowych.
  • Efektywność: Identyfikacja i eliminacja nakładania się działań oraz wykorzystanie efektu synergii prowadzą do zwiększenia wydajności i oszczędności.

Kluczowe elementy naszego PMO jako Managed Service

Struktura

Holistyczna struktura łącząca wszystkie podstawowe części składowe Managed Services, takie jak katalog usług, proces dostawy, model cenowy.

Konfiguracja operacyjna

Dostosowane procesy, w tym onboarding i offboarding oraz szkolenia.

Ekspertyza PM/PMO

Profesjonaliści w obszarze Project Management/PMO, bogaty katalog usług oraz sprawdzone metody, szablony i narzędzia.

Rozwiązania cyfrowe

Platforma Digital Managed Services – wysoce zautomatyzowana, modułowa platforma wspierająca zarządzanie usługami i ich dostarczanie.

Korzyści dla klientów

Niższe koszty operacyjne

Efektywne zarządzanie zasobami prowadzi do obniżenia kosztów, a dostosowanie podejścia do Twojej organizacji pozwala zapewnić płynną współpracę i zoptymalizować koszty. Podczas gdy my zajmujemy się Managed Service, Ty możesz w pełni zaangażować się w swoją kluczową działalność biznesową.

Właściwi ludzie we właściwym czasie

W PwC mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, budowaniu zaufania i przeprowadzaniu naszych klientów przez wymagające programy transformacyjne. Wybierając nasze wsparcie, nasi Klienci zyskują nie tylko fachową wiedzę,ale też doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu projektów.

Większa przewidywalność i wskaźnik sukcesu projektów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu nasz zespół zgromadził odpowiednią wiedzę w zakresie wyznaczania celów i pomiaru sukcesu projektów. Odnosi się to zarówno do realizacji projektu, jak i do wartości końcowej, którą projekty wnoszą do organizacji.

Szybka mobilizacja i wysoka wydajność

Pierwszym krokiem ku lepszej efektywności i wydajności jest znalezienie odpowiednich ludzi z odpowiednią wiedzą, którzy zrealizują projekt od początku do końca. W naszym modelu nie ma potrzeby zatrudniania i szkolenia pracowników, usługa rozpoczyna się od razu, gdy tylko nasz zespół zostanie włączony do Twojego projektu lub programu, ponieważ uruchamiamy funkcję PMO w trybie przyspieszonym.

W PwC oferujemy naszym klientom wszechstronne podejście potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zawodowym i tysiącami godzin praktyki; podejście, które nasz zespół profesjonalnych Project/Program Managerów oraz Specjalistów PMO może dostosować do potrzeb klienta. 

Aby dowiedzieć się więcej o PMO jako Managed Service - przeczytaj artykuł Managed Services w pigułce. Dowiesz się z niego, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji model usług zarządzania Managed Service i dlaczego korzyści te przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami, gdy do tego zadania przystąpią odpowiedni specjaliści.

Skontaktuj się z nami

Szymon Skrzydło

Szymon Skrzydło

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 506 897

Marysia Lachowicz

Marysia Lachowicz

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 816

Obserwuj nas