PwC i Microsoft | Case study z branży produkcji rolnej

Udoskonalenie user experience oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych dla klienta z branży rolnej

 

Pomogliśmy naszemu klientowi, jednemu ze światowych liderów produkcji rolnej, przebudować portal samoobsługowy i zautomatyzować proces zarządzania umowami poprzez wdrożenie platformy Microsoft SharePoint.

W efekcie zoptymalizowaliśmy koszty działów wsparcia oraz poprawiliśmy zarządzanie, wymianę wiedzy i komunikację pomiędzy współpracownikami.

 

Wyzwanie klienta

Obsługa ponad 3.000 rolników to znaczący koszt operacyjny przedsiębiorstwa naszego klienta. Dodatkowo duże rozproszenie geograficzne to wyzwanie komunikacyjne zarówno w obsłudze finansowo-prawnej jak i wymiany wiedzy między hodowcami.

Dotychczasowa platforma komunikacyjna nie była w stanie rozwiązać tego problemu i wymagała znacznej poprawy, w szczególności ze względu na:

  • rozproszone i trudno dostępne dane (umowy, faktury, dane finansowe, wskaźniki jakości nasion itd.),
  • brak informacji umożliwiających rolnikom ocenę ich skuteczności (także w porównaniu z innymi, czyli benchmark),
  • brak możliwości samoobsługi,
  • brak komunikacji wielokanałowej.

Wszystko to przekładało się na skomplikowane i kosztowne procedury administracyjne i biznesowe. 

 

Rozwiązanie

W celu rozwiązania problemów klienta, nasi specjaliści wdrożyli nową, solidną platformę samoobsługową opartą o system Microsoft SharePoint 2013.

Platforma zapewniła klientowi prostą i intuicyjną administrację oraz zarządzanie kontami użytkowników, dzięki czemu uzyskano:

  • pełny widok 360 stopni na dane poszczególnych użytkowników, 
  • możliwość samodzielnego elektronicznego podpisywania nowych umów i aneksów, rejestracji oraz zatwierdzania wniosków kontraktowych, 
  • tworzenie raportów porównawczych umożliwiających analizę i zestawienie wskaźników jakości sprzedawanych produktów ( w tym wypadku nasion),
  • integracja z systemem uwierzytelniania używanym przez klienta.

 

Wpływ na działalność

Dzięki wdrożeniu nowej platformy klient zautomatyzował wiele procesów wewnętrznych i znacznie ułatwił komunikację ze współpracującymi z nim rolnikami.

Zaobserwowane korzyści objęły:

Obcięcie kosztów

znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych (np. mniejszą liczbę dokumentów wysyłanych pocztą)

 


Optymalizacja

zachęcenie użytkowników do optymalizacji procesów i ciągłej poprawy jakości poprzez stały dostęp do wskaźników i raportów porównawczych

 

Większa satysfakcja

zwiększenie satysfakcji użytkowników poprzez dostęp do dokładnych danych umożliwiających im prowadzenie działalności i współpracę z klientem


Uproszczenie procesów

lepszą alokację pracowników klienta mogących skupić się na zadaniach biznesowych, a nie powtarzaniu czynności technicznych

 

Skontaktuj się z nami

Paweł Matulewicz

Paweł Matulewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 609 99 14 92

Artur Kotow

Artur Kotow

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 851 867

Obserwuj nas