Usługi kadrowo-płacowe dla firm

Rozwiązania wsparte sprawdzoną technologią

Nowa rzeczywistość biznesowa i powszechna praca zdalna spowodowały, że wiele firm zreorganizowało zasady funkcjonowania, dostosowując swoje rozwiązania do potrzeb pracowników oraz klientów. Została uwidoczniona potrzeba usprawnienia obiegu dokumentów w procesie zatrudnienia oraz dostępu do danych i dokumentów pracowniczych w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie technologii do obsługi działów kadrowo-płacowych to budowanie przewagi konkurencyjnej i oszczędność czasu oraz kosztów pracodawcy. Zmniejszenie ilości dokumentów papierowych to również działania z myślą o środowisku i regulacjach ESG.

Wesprzemy Twoją firmę w kompleksowej transformacji lub cyfryzacji poszczególnych procesów kadrowo-płacowych. Wdrożymy narzędzia technologiczne. Zajmiemy się administracją kadrowo-płacową pracowników. Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o cyfrowej transformacji Twojej firmy

Przejdź do usług

Trendy w transformacji procesów kadrowo-płacowych

Technologia w kadrach i płacach

Wykorzystanie technologii w kadrach i płacach to odpowiedź na aktualne potrzeby przedsiębiorstw, w tym kształtowanie nowego modelu pracy oraz rosnących oczekiwań pracowników. Potrzeby te stawiają przed organizacjami konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Technologia znajduje swoje zastosowanie w pojedynczych działaniach, od digitalizacji danych i dokumentacji pracowniczej po transformację cyfrową każdego procesu związanego z kwestiami kadrowo-płacowymi.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy działów kadrowo-płacowych pozwoli na budowanie przewagi konkurencyjnej i na oszczędność czasu oraz kosztów pracodawcy.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa to połączenie pracy zdalnej z tradycyjną obecnością w biurze. Takie rozwiązanie zakłada przygotowanie sprzętu oraz pracowników, poprzez wdrożenie współdzielonych technologii i platform współpracy.

Model hybrydowy stanowi wyzwanie dla pracodawców, managerów i pracowników. Niezbędne jest zapewnienie odpowiednich narzędzi, które zapewnią pełną operacyjność bez względu na to z jakiego miejsca wykonywana jest praca.

Dostępne rozwiązania poprawią realizację procesów kadrowo-płacowych w pracy zdalnej i hybrydowej. Dzięki e-teczce i e-podpisowi zlikwidowany zostanie obieg dokumentacji papierowej. Managerowie otrzymają wsparcie w kontaktach z pracownikami poza przestrzenią biurową.

ESG ekologia

Od 2024 roku duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób oraz grupy kapitałowe będą musiały raportować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok poprzedzający. Małe i średnie przedsiębiorstwa obejmie to od 2026 roku. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to nowy standard raportowania informacji o przedsiębiorstwach oraz wpływie na ich otoczenie. 

Digitalizacja w kadrach i płacach będzie miała bardzo pozytywny wpływ na środowisko, poprzez zmniejszenie ilości wykorzystanej energii i zużytego papieru. Atutami elektronizacji są między innymi: odzyskanie przestrzeni biurowej, czy możliwość dostępu do akt pracowniczych w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji.

Oferujemy kompleksowe wsparcie kadrowo-płacowe

Optymalizacja, automatyzacja procesów i usprawnienie przepływu informacji w firmie

 • Mobilna aplikacja dla pracowników, managerów i HR Teamów z dostępem do danych i wniosków pracowniczych

 • Employee self service – wsparcie w zarządzaniu procesami HR, w tym korzystanie z pulpitów pracowniczych

 • Centralizacja i dostosowanie raportowania do potrzeb wewnętrznych klienta oraz wymagań globalnych

 • Pełna integracja systemów pozwalająca na automatyczną migrację danych

 • Możliwość dalszego rozwoju funkcjonalności w obszarze kadrowo-płacowym

Zobacz procesy, które możesz zautomatyzować

 • Proces zatrudniania pracowników, zmiany warunków zatrudnienia i zmiany danych pracowników, w tym:

  • interaktywne kwestionariusze walidujące błędy lub braki danych

  • automatyczne przesyłanie danych do systemu kadrowo-płacowego

  • automatyczne generowanie dokumentów kadrowych z systemu kadrowo-płacowego zgodnie ze wzorem Klienta

 • Proces rozwiązywania umów o pracę, w tym:

  • kilkustopniowa akceptacja wniosków

  • kompleksowa obsługa procesu rozwiązania umowy o pracę, w tym: doradztwo prawne 

  • automatyczne generowanie świadectwa pracy z systemu kadrowo-płacowego

 • Czas pracy i nieobecności

  • raportowanie oraz podgląd dla managerów i HR koordynatorów

  • automatyczny import danych do systemu kadrowo-płacowego po zaakceptowaniu wniosku o urlop

  • codzienny import danych o zwolnieniach lekarskich z PUE ZUS do systemu kadrowo-płacowego, możliwość bieżącego podglądu informacji

  • możliwość integracji systemu do planowania i rozliczania czasu pracy z systemem kadrowo-płacowym PwC

 • Proces kalkulacji wynagrodzeń

  • weryfikacja prawidłowości i kompletności danych HR

  • wystandaryzowany format przekazywania zmiennych danych płacowych do naliczania list płac 

  • system raportowania dostosowany do konkretnych wymagań

  • możliwość integracji z systemem księgowym Twojej firmy

  • filtrowanie i raportowanie z systemu

 • Indywidualny pulpit pracowniczy

  • dostęp do danych osobowych oraz pasków płacowych, IMIR, PIT 11 (podpisany elektronicznie)

  • wnioski oraz zbieranie i edytowanie danych osobowych

  • podgląd e-teczki akt osobowych pracownika, ważności badań lekarskich, szkoleń BHP

  • możliwość wykorzystania funkcji chat bot do wspierania pracowników wyszukiwaniu danych i informacji. 

 • Indywidualny pulpit managera

  • podgląd historii i warunków zatrudnienia pracowników swojego zespołu

  • akceptacja i podgląd wniosków: limity oraz wykorzystane dni urlopowe 

  • podgląd ważności badań lekarskich, szkoleń BHP pracowników

 • Dostosowany dostęp do bazy danych - read-only (odczyt) lub read-edit (odczyt i edycja)

  • dostęp dla osób upoważnionych

  • stały podgląd do danych w systemie kadrowo-płacowym oraz samodzielne generowanie raportów kadrowo-płacowych

Transformacja procesu obiegu dokumentów kadrowych oraz akt osobowych do postaci elektronicznej

 • E-Teczka: digitalizacja papierowych akt osobowych pracowników

  • dedykowane narzędzie pozwalające na efektywne i ustrukturyzowane przeprowadzenie procesu digitalizacji

  • spełnia wszelkie wymogi formalne 

  • elastyczne rozwiązanie, każdorazowo poprzedzone konsultacją, doradztwem i tworzeniem planu procesu

 • Elektroniczny obieg dokumentów kadrowych - e-podpis na dokumentach kadrowych 

 • Podgląd e-dokumentacji dla osób upoważnionych

 • Monitorowanie kompletności dokumentacji kadrowej, raportowanie braków

Outsourcing usług kadrowo-płacowych: kompleksowa realizacja zadań

 • Wsparcie merytoryczne, administracyjne i prawne, w obszarze prawa pracy

 • Wdrożenie funkcjonalności pozwalających na pełną automatyzację i optymalizację procesów kadrowo-płacowych, digitalizację dokumentacji kadrowej oraz efektywną realizację miesięcznych procesów

 • Pełne bezpieczeństwo danych (osobowych, finansowych, wrażliwych) i dokumentacji kadrowej 

 • Redukcja kosztów administracyjnych oraz kosztów obsługi procesów kadrowo-płacowych poprzez wykorzystanie rozwiązań tzw. self-service pracowniczego, implementację dedykowanych workflows do elektronicznego obiegu dokumentów (wnioskowanie, akceptacja, e-dokumentacja)


Zobacz również: Pozostałe wsparcie w outsourcingu księgowym

Pełna transformacja procesów kadrowo-płacowych 

 • Zdefiniowanie docelowego modelu operacyjnego dla realizacji procesów kadrowo-płacowych, zakładającego cyfryzację i automatyzację procesów oraz transformację stosowanych narzędzi i funkcjonalności

 • Wypracowanie i uzgodnienie docelowego podziału ról i odpowiedzialności w realizacji procesów kadrowo-płacowych, wymaganych zasobów, rodzaju i specyfikacji planowanych do wdrożenia funkcjonalności systemowych

 • Stworzenie i implementacja dedykowanych rozwiązań technologicznych na podstawie zdefiniowanej przez obie strony specyfikacji funkcjonalnej i technicznej, w tym szkolenia dla użytkowników systemu

 • Kompleksowe zarządzanie projektem

Jakie korzyści  przyniesie wykorzystanie technologii w obszarze kadr i płac w Twojej firmie?

Zmniejszenie kosztów przechowywania akt: odzyskanie przestrzeń biurowej, zwolnienie miejsca w archiwach lub ograniczenie kosztów wynajmu archiwum

Szybki, łatwy i stały dostęp do dokumentacji pracowniczej przez wszystkie upoważnione do tego osoby, z każdego miejsca i w każdym czasie

Możliwość centralizacji procesów HR, ich dalszej automatyzacji i robotyzacji

Wizerunek pracodawcy jako innowacyjnej firmy, funkcjonującej w świecie cyfrowym

Bardziej ekologiczne rozwiązania

Zwiększenie efektywności pracy zdalnej, zminimalizowanie czasu poświęcanego na proces aktualizacji akt osobowych

Oszczędności w sposobie dystrybucji dokumentów oraz przyspieszenie ich obiegu, w tym ograniczenie kosztów kuriera oraz zasobów ludzkich potrzebnych do dystrybucji dokumentów

Bezpieczeństwo danych w procesie obiegu dokumentów w firmie, pewność, że dokumentacja pracownicza jest prowadzona zgodnie z wymogami prawa pracy i RODO

Przykład digitalizacji wykonanej przez naszych ekspertów

Klient: Firma zatrudniająca 3000 osób, zwiększenie zatrudnienia w 2021 r. o ok. 35%

Branża: FMCG

Rotacja: 158 osób miesięcznie zatrudnionych (1900 rocznie), 72 osoby odchodzące miesięcznie (850 rocznie)

Liczba teczek: ok. 160 teczek miesięcznie (1900 rocznie)

Liczba potencjalnych aktualizacji teczek: ok. 500 - 550 dokumentów miesięcznie wpinanyach do akt (dokumenty pracowników odchodzących; orzeczenia medycyny pracy, certyfikaty szkoleń BHP, aneksy, przedłużenia umów oraz inne dokumenty dotyczące zmian warunków zatrudnienia pracowników, dostarczone świadectwa pracy, dyplomy, wnioski o absencje rodzicielskie)

Oszczędności wynikające z naszej współpracy wynoszą około 200 tys. złotych rocznie

1. Ograniczenia kosztów powierzchni magazynowych i materiałów biurowych oraz kosztów kurierskich; 

2. Ograniczenia kosztów związanych z czasem pracy osób zaangażowanych admnistracyjnie w przygotowanie, wysyłkę, odbiór oraz archiwizację   dokumentów papierowych.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4453

Ilona Węgłowska-Hajnus

Ilona Węgłowska-Hajnus

Starsza menedżerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 903

Obserwuj nas