Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webinarium | 3 istotne wyzwania pracownicze: nowy model pracy, whistleblowing i digitalizacja kadr i płac

15.11.2021 r. | Nagranie archiwalne

Jakie wyzwania aktualnie stoją przed pracodawcami w kontekście kapitału ludzkiego? O jakich aspektach powinien pamiętać Dyrektor HR?

Dla wielu pracowników ostatnie kilkanaście miesięcy to czas wykształtowania się nowego modelu pracy. Wszędzie tam, gdzie jest możliwa praca zdalna, dokonały się ogromne zmiany. W przypadku pracy na odległość coraz mniejsze znaczenie ma to, gdzie i w jakich godzinach odbywa się praca. 

Dla organizacji ważne jest, aby odpowiednio do nowego modelu pracy się przygotować i z sukcesem go wdrożyć. Wymaga to zmian w podejściu do pracowników, organizacji pracy oraz właściwego zarządzenia samą zmianą.

pwc

3 istotne wyzwania pracownicze

Zapraszamy do wyłuchania nagrania z webinarium, podczas którego kompleksowo przybliżymy 3 najważniejsze na ten moment obszary pracownicze. 

Podczas nagrania przeprowadzimy Cię przez istotne kwestie prawne, podatkowe oraz strategiczne. Wspomnimy również na temat kwestii digitalizacji, które warto wdrożyć. 

Agenda spotkania

10:00 

Nowy model pracy

1. Nowy model pracy a biznes. Określenie i wypracowanie modelu dojrzałości pracy hybrydowej.

2. Regulacje prawne pracy zdalnej.

3. Nowy model pracy jako projekt transformacji biznesowej.

4. Monitorowanie zaangażowania i efektywności.

10:30 

Whistleblowing

1. Sygnalista - czyli kto?

 • Kto może zostać sygnalistą i jakiego rodzaju naruszenia prawa mogą podlegać zgłoszeniu? 

 • Przykłady podmiotów, do których zastosowanie ma ustawa oraz naruszeń obszarów prawa. 

 • Prawo przedsiębiorcy do rozszerzenia katalogu naruszeń, które upoważniają sygnalistę do dokonania zgłoszenia.

 • Sposoby dokonywania zgłoszeń - zgłoszenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne.

2. Ochrona sygnalisty

 • Zakaz podejmowania działań odwetowych względem osoby zgłaszającej naruszenia, pomocników oraz osób powiązanych z sygnalistą. 

 • Przykłady niedopuszczalnych działań w relacjach opartych na stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnym.

 • Konsekwencje stosowania działań odwetowych względem sygnalisty i odwrócony ciężar dowodu.

 • Sygnalista nie zawsze będzie podlegał ochronie.

3. Nowe obowiązki pracodawców w świetle przepisów o ochronie sygnalistów

 • Kategorie przedsiębiorców, których dotyczy obowiązek wprowadzenia narzędzi zgłaszania nieprawidłowości.

 • Rodzaje kanałów zgłoszeń.

 • Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy - dlaczego należy i warto go wprowadzić? Minimalne standardy funkcjonowania wewnętrznego kanału zgłoszeniowego.

4. Konsekwencje naruszenia przepisów

 • Rodzaje sankcji karnych.

11:00
Digitalizacja kadr i płac. E-teczka i e-podpis w relacji pracodawca pracownik
 

1. E-podpis 

 • Uwarunkowania prawne i możliwość wykorzystania e-podpisu w relacji pracodawca - pracownik. 
 • Cykl życia pracownika a dokumentacja kadrowa z e-podpisem w praktyce.
 • Rozwiązania organizacyjno-techniczne, zalety i wyzwania wdrożenia e-podpisu w dokumentacji kadrowej.

2. E-teczka

 • Proces digitalizacji dokumentacji pracowniczej. 
 • Praktyczne aspekty wdrożenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej (oferowane rozwiązania, kluczowe etapy, sposób postępowania z e-dokumentacją w relacjach z pracownikiem, w przypadku zmian organizacyjno-strukturalnych pracodawcy).

Prowadzący

Michał Grzybowski
Partner, Ludzie i organizacja, PwC

pwc

Ilona Węgłowska-Hajnus
Starsza menedżerka, Ludzie i organizacja, PwC

Michał Balicki
Counsel, Adwokat, Ludzie i organizacja, PwC Legal

pwc

Bartłomiej Włodarski
Counsel, Radca Prawny, PwC Legal

Małgorzata Fiedorczuk
Starsza menedżerka, Ludzie i organizacja, PwC

Informacje dodatkowe

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 098 034

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 704

Michał Balicki

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 705

Bartłomiej Włodarski

Bartłomiej Włodarski

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 201

Skontaktuj się z nami

Ilona Węgłowska-Hajnus

Ilona Węgłowska-Hajnus

Starsza menedżerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 903

Obserwuj nas