Webinarium: MSSF 9 w sprawozdaniach spółek niefinansowych

Nagranie archiwalne

MSSF 9 (IFRS 9) wprowadza szerokie wymogi dotyczące ujawniania informacji dla spółek sektora niefinansowego.

Część ujawnień wymagana jest w roku przyjęcia standardu, lecz większość dodatkowych informacji musi być ujawniana również w każdym kolejnym okresie sprawozdawczym

Podczas webinarium omówiliśmy:
  • Zakres dodatkowych wymogów ujawnień na temat instrumentów finansowych w rocznym sprawozdaniu finansowym  wynikających z MSSF 9 (IFRS 9)/MSSF 7 
  • Przykładowe ujawnienia w odniesieniu do typowych instrumentów finansowych

 

Webinarium poprowadzili:
  • Tomasz Konieczny, Partner w PwC, ekspert w zakresie raportowania i sprawozdawczości MSSF
  • Marta Madejska, Dyrektor w PwC, ekspert w zakresie raportowania i sprawozdawczości MSSF

 

 

Obejrzyj nagranie

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Obserwuj nas