Webinarium: Biznes bez plastiku. Jak w ciągu 2 lat dyrektywa plastikowa zmieni firmy?

Zobacz materiały z webinarium:

Obejrzyj nagranie:
loading-player

Playback of this video is not currently available

Sprawdź prezentację:

W ciągu najbliższych 2 lat tzw. dyrektywa plastikowa (The Single-Use Plastics Directive) spowoduje fundamentalne zmiany na polskim rynku opakowań plastikowych.

Nowe przepisy to nie tylko zakaz wprowadzania do obrotu 10 produktów plastikowych jednorazowego użytku, to także obowiązkowy udział materiału pochodzącego z recyklingu w produkcji butelek plastikowych czy zbiórka i recykling tych butelek. 

Na skutek planowanych rozwiązań prawnych firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach plastikowych także będą ponosić zdecydowanie wyższe niż dotychczas koszty związane z gospodarowaniem odpadami powstałymi z takich produktów.

Liczone w miliardach złotych koszty wprowadzenia i utrzymania nowego systemu opartego o rozszerzoną odpowiedzialność producenta będą obciążać przede wszystkim przedsiębiorców.

 

Biznes bez plastiku. Jak w ciągu 2 lat dyrektywa plastikowa zmieni firmy?

Co zostało omówione podczas webinarium o dyrektywie plastikowej?

 • Wyjaśniliśmy regulacje europejskie oraz wymogi dyrektywy plastikowej.
 • Przedstawiliśmy, w jaki sposób wymogi dyrektywy plastikowej przełożą się na obowiązki dla polskich przedsiębiorców.
 • Omówiliśmy skutki obciążeń dla poszczególnych branż.
 • Wytłumaczyliśmy, że nie tylko producent w rozumieniu przepisów jest wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach plastikowych.
 • Omówiliśmy najważniejsze skutki prawne i biznesowe wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
 • Wskazaliśmy możliwe warianty wprowadzenia systemu kaucyjnego lub równoważnego w Polsce oraz jego skutki dla biznesu.
 • Przedstawiliśmy wpływ regulacji oraz trendów w zakresie ograniczenia plastiku na strategię przedsiębiorstw - ryzyka i możliwości.

Prowadzący webinarium:

 • Katarzyna Urbańska, radca prawny, wicedyrektor ds. regulacji, PwC
 • dr Katarzyna Barańska, radca prawny, counsel, praktyka ochrony środowiska, PwC Legal
 • Remigiusz Piwowarski, wicedyrektor, ekspert sektora handel i dobra konsumenckie, PwC
 • Marcin Bagiński, starszy menedżer, ekspert sektora handel i dobra konsumenckie, PwC

 

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor ds. regulacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 169

Katarzyna Barańska

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 635

Remigiusz Piwowarski

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 553

Marcin Bagiński

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 506 761

Obserwuj nas