Webinarium: Biznes bez plastiku. Jak w ciągu 2 lat dyrektywa plastikowa zmieni firmy?

9 maja 2019, godz. 10:00 - 11:00

Zapisz się
 

W ciągu najbliższych 2 lat tzw. dyrektywa plastikowa (The Single-Use Plastics Directive) spowoduje fundamentalne zmiany na polskim rynku opakowań plastikowych.

Nowe przepisy to nie tylko zakaz wprowadzania do obrotu 10 produktów plastikowych jednorazowego użytku, to także obowiązkowy udział materiału pochodzącego z recyklingu w produkcji butelek plastikowych czy zbiórka i recykling tych butelek. 

Na skutek planowanych rozwiązań prawnych firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach plastikowych także będą ponosić zdecydowanie wyższe niż dotychczas koszty związane z gospodarowaniem odpadami powstałymi z takich produktów.

Liczone w miliardach złotych koszty wprowadzenia i utrzymania nowego systemu opartego o rozszerzoną odpowiedzialność producenta będą obciążać przede wszystkim przedsiębiorców.

 

Biznes bez plastiku. Jak w ciągu 2 lat dyrektywa plastikowa zmieni firmy?

Czego dowiesz się podczas webinarium o Dyrektywie plastikowej?

  • Wyjaśnimy regulacje europejskie oraz wymogi dyrektywy plastikowej.
  • Powiemy, w jaki sposób wymogi dyrektywy plastikowej przełożą się na obowiązki dla polskich przedsiębiorców.
  • Omówimy skutki obciążeń dla poszczególnych branż.
  • Wytłumaczymy, że nie tylko producent w rozumieniu przepisów jest wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach plastikowych.
  • Omówimy najważniejsze skutki prawne i biznesowe wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
  • Wskażemy możliwe warianty wprowadzenia systemu kaucyjnego lub równoważnego w Polsce oraz jego skutki dla biznesu.
  • Opowiemy o wpływie regulacji oraz trendów w zakresie ograniczenia plastiku na strategię przedsiębiorstw - o ryzykach i możliwościach.

 

Prowadzący webinarium:

Katarzyna Urbańska, radca prawny, wicedyrektor ds. regulacji, PwC

Katarzyna Urbańska
radca prawny, wicedyrektor ds. regulacji, PwC

dr Katarzyna Barańska, radca prawny, counsel, praktyka ochrony środowiska, PwC Legal

dr Katarzyna Barańska
radca prawny, counsel, praktyka ochrony środowiska, PwC Legal

Remigiusz Piwowarski, wicedyrektor, ekspert sektora handel i dobra konsumenckie, PwC

Remigiusz Piwowarski
wicedyrektor, ekspert sektora handel i dobra konsumenckie, PwC

 

 

Skontaktuj się z nami

Iryna Svitelska

​Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 078

Obserwuj nas