Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webinarium: Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej

Spotkanie online odbyło się 16 marca 2021 r., godz. 11:00

Playback of this video is not currently available

58:21

Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej stanowi część większej całości, co powoduje, że zagrożenie niewypłacalnością albo jej niewypłacalność wywiera często znaczny wpływ na działalność pozostałych spółek. 

Przy odpowiednim działaniu los spółki zagrożonej niewypłacalnością albo już niewypłacalnej leży w gestii grupy kapitałowej i jest determinowany jej interesem. W interesie grupy może zaś być podjęcie próby uratowania takiej spółki, albo ogłoszenie jej upadłości, tak aby uniknąć ponoszenia przez grupę dalszych kosztów prowadzenia nierentownego biznesu. 

 

pwc

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego nasi eksperci omówili następujące zagadnienia:

Nabycie przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji - case study
  • Istotne kwestie związane z nabyciem tzw. distressed assets oraz finansowaniem transakcji

  •  Wykorzystanie instytucji pre-pack’u w ramach grupy kapitałowej celem zachowania ciągłości biznesu

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce
  • Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz korzyści związane z jego wdrożeniem

  • Możliwe działania restrukturyzacyjne w ramach grupy kapitałowej po 30.06.2021 r.

Zabezpieczenie interesu grupy kapitałowej w związku z niewypłacalnością spółki wchodzącej w skład grupy
  • Wpływ sytuacji całej grupy kapitałowej i działań podejmowanych w ramach grupy na sytuację spółki wchodzącej w jej skład pod względem jej ewentualnej niewypłacalności albo ewentualnego stanu zagrożenia niewypłacalnością

  • Niewypłacalność spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej z perspektywy powiązań finansowych między spółkami z grupy

  • Zaangażowanie spółek z grupy kapitałowej na etapie przed i po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec jednej ze spółek z grupy

Skontaktuj się z nami

Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Counsel, Lider Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 746

Filip  Brach

Filip Brach

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 589

Maria Strojna

Maria Strojna

Senior Associate, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 315

Sebastian Wieczorek

Sebastian Wieczorek

Senior Associate, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 361

Obserwuj nas