10 zagadnień prawnych 2017 roku

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Regulacje prawne mają wpływ na działalność biznesową każdego przedsiębiorcy.
Dowiedz się, jakie są najważniejsze zmiany w prawie, które dotkną bezpośrednio Twój biznes.

Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych ›

Restrykcje w obrocie nieruchomościami rolnymi mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę. Koniec obrotu nieruchomościami rolnymi?


Opodatkowanie FIZ - pogotowie prawne ›

Zmianie uległo opodatkowanie od części dochodów FIZ, które inwestują w zagraniczne spółki osobowe.


Nowe wymogi AIFMD dla funduszy private equity i venture capital ›

Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki handlowej i polega na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów, może podlegać nadzorowi KNF.


Podpis elektroniczny ›

E-rewolucja - forma pisemna może zostać zastąpiona formą elektroniczną.


PSD 2 ›

Dyrektywa PSD 2 wprowadza kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ›

Nowe regulacje wymuszają precyzyjne planowanie w zakresie analizy rozwiązań biznesowych.


Delegacja pracowników ›

Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców.


Organizacja loterii promocyjnych i konkursów ›

Nowe zasady wykorzystywania w loteriach urządzeń losujących, obowiązek prowadzenia regularnych szkoleń kary pieniężne dla osób pełniących funkcje kierownicze lub zarządcze.


Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne ›

Nowe regulacje wprowadziły m.in. tzw. politykę drugiej szansy. 


Dane osobowe (RODO) ›

Nowe podejście do ochrony danych osobowych wprowadzi wiele zmian łącznie z karami finansowymi.

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki
Partner PwC Legal, Radca Prawny
Tel.: +48 519 507 081
Email

Jacek Pawłowski
Partner PwC Legal, Radca Prawny
Tel.: +48 519 507 077
Email

Ewa Derkacz-Smolna
Counsel, Radca Prawny
Tel.: +48 519 507 297
Email

Lidia Adamczyk
Marketing, Komunikacja & Rozwój Biznesu
Tel.: +48 519 507 602
Email

Obserwuj nas