10 zagadnień prawnych 2017 roku

Regulacje prawne mają wpływ na działalność biznesową każdego przedsiębiorcy.
Dowiedz się, jakie są najważniejsze zmiany w prawie, które dotkną bezpośrednio Twój biznes.

Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych ›

Restrykcje w obrocie nieruchomościami rolnymi mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę. Koniec obrotu nieruchomościami rolnymi?


Opodatkowanie FIZ - pogotowie prawne ›

Zmianie uległo opodatkowanie od części dochodów FIZ, które inwestują w zagraniczne spółki osobowe.


Nowe wymogi AIFMD dla funduszy private equity i venture capital ›

Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki handlowej i polega na pozyskiwaniu kapitału od wielu inwestorów, może podlegać nadzorowi KNF.


Podpis elektroniczny ›

E-rewolucja - forma pisemna może zostać zastąpiona formą elektroniczną.


PSD 2 ›

Dyrektywa PSD 2 wprowadza kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ›

Nowe regulacje wymuszają precyzyjne planowanie w zakresie analizy rozwiązań biznesowych.


Delegacja pracowników ›

Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców.


Organizacja loterii promocyjnych i konkursów ›

Nowe zasady wykorzystywania w loteriach urządzeń losujących, obowiązek prowadzenia regularnych szkoleń kary pieniężne dla osób pełniących funkcje kierownicze lub zarządcze.


Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne ›

Nowe regulacje wprowadziły m.in. tzw. politykę drugiej szansy. 


Dane osobowe (RODO) ›

Nowe podejście do ochrony danych osobowych wprowadzi wiele zmian łącznie z karami finansowymi.

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 081

Jacek Pawłowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Ewa Derkacz-Smolna

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 297

Obserwuj nas