Dane finansowe coraz ważniejsze dla biznesu

o 46%

krócej mogą trwać kluczowe procesy finansowe dzięki automatyzacji i eliminacji działań korygujących

aż 63%

liderów obszarów finansowych uważa wykorzystanie zaawansowanej technologii za najważniejszy czynnik wpływający na zmianę roli działów finansowych w organizacji

tylko 19%

czuje się przygotowanych na tę zmianę

Jak nadążyć za potrzebami rosnącej organizacji?

Dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym, wiarygodność danych i zdolność szybkiego przystosowywania do zmieniających się wymagań – tego oczekuje transformujący się biznes od swoich działów finansowych

Już dziś od każdego CFO wymagane jest raportowanie danych finansowych na czas, w najmniejszych szczegółach wraz z wartościowym komentarzem. W przyszłości obszar finansów ma jeszcze mocniej wspierać biznes, udostępniając informacje, na podstawie których można podejmować działania bezzwłocznie i modyfikować je na bieżąco, w zależności od potrzeb.  

3 sposoby na dotrzymanie kroku biznesowi

Dostarczaj dodatkową wartość

Modele biznesowe firm szybko ewoluują, tak samo dynamicznie powinna zmieniać się rola działów finansowych. Ich szefowie muszą zastanowić się nie tylko nad sposobami zwiększania efektywności dotychczasowych zadań, ale także nad selekcją i utrzymaniem tylko tych czynności, które przynoszą dodatkową wartość biznesowi.

Standaryzacja i korzystanie ze wsparcia odpowiednich technologii, podnoszą efektywność i dają szansę na zautomatyzowanie procesów w przyszłości, a przez to pozwalają na uwolnienie czasu i zasobów, które mogą zostać wykorzystane do działań o większej wartości. Ujednolicenie systemów i danych oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi pozwoli zespołom finansowym na eliminację rutynowych prac przy obsłudze transakcji i gromadzeniu dokumentów czy uzgadnianiu i sprawdzaniu poprawności danych.

Uwolnione zasoby mogą zostać wykorzystane do identyfikacji przewag konkurencyjnych, a także do wzmocnienia działań wspierających strategię firmy.

View more

Analizuj dane i przewiduj

Działy finansowe odegrają rolę głównego partnera biznesu w opracowywaniu planów wzrostu przychodów, utrzymania efektywności operacyjnej i rentowności. Ich głównym zadaniem będzie dostarczanie informacji wygenerowanych na bazie rzeczywistych danych i analiz predykcyjnych.

Analiza coraz większej ilości danych to wyzwanie dla tych, którym powierzono ich odszyfrowanie i formułowanie wniosków. W szczególności szefowie działów finansowych muszą precyzyjnie dobierać i łączyć strumienie danych i na ich podstawie opracowywać modele wzrostu firmy, dostosowując poziom i rodzaj kosztów do jej strategii. Z pomocą przychodzi big data, analityka i technologia umożliwiająca szybkie modelowanie.

Analityka jest w stanie w dużym stopniu wspomóc strategiczne planowanie finansowe – wykonywanie długoterminowych analiz. Identyfikacja czynników w największym stopniu wpływających na wyniki finansowe i przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy rozwoju, dają możliwość znalezienia w krótkim czasie większej ilości zmiennych, które mają wpływ na biznes – wykorzystując jako bazę realne dane, nie estymacje.

View more

Użyj technologii

CFO powinien mieć przemyślany plan wykorzystania nowych technologii – do istniejących procesów oraz do tych, które jeszcze w tym momencie nie są wspierane narzędziami IT.

Optymalizacja procesów to nie tylko odpowiedź na pytanie, które z manualnych działań zautomatyzować, ale przede wszystkim – jakie technologie zastosować, aby niektóre działania całkowicie wyeliminować.

Zaawansowane systemy wspierają strukturyzację danych i procesów, a przez to ułatwiają kontrolę i służą jako jedyne źródło wiarygodnych informacji.

Narzędzia do wizualizacji danych umożliwiają raportowanie w czasie rzeczywistym, a przez to pozwalają na błyskawiczną reakcję, zarówno na nagłe zagrożenia, jak i na pojawiające się szanse.

Automatyzacja procesów i wykorzystanie robotów to sposób na uwolnienie od rutynowych czynności, a dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji także możliwość polegania na robotach w kwestiach, które do tej pory były domeną ludzi. Uczące się algorytmy już nie tylko podążają jedną, zaprojektowaną na początku ścieżką, ale również przystosowują się do nowych zasad określanych na podstawie interwencji człowieka. 

View more

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi, podnoszących efektywność działań oraz dających czas i możliwości wykonywania głębszej analizy danych - nie tylko ich gromadzenia - jest podstawą rozwoju funkcji finansowych w organizacjach, które rosną szybko i potrzebują wiarygodnych informacji do podejmowania błyskawicznych i trafnych decyzji.

Technologie już tu są – pytanie: jak szybko CFO wykorzystają ich potencjał.

Wyróżniające się zespoły finansowe w przyszłości będą:


Dbać o podstawowe procesy księgowe - efektywnie i sprawnie obsługiwać transakcje, w sposób umożliwiający ich łatwą kontrolę i audyt

 

Stawiać na ludzi, mających różnorodne podejście, aby zawsze być gotowym na porcję innowacyjności

 

Dawać kierownictwu podgląd na realny biznes i służyć radą – nie tylko wspierać biznes operacyjnie


doskonale „widzieć przyszłość” – stosując analizę i wizualizację danych w czasie rzeczywistym, będą przekształcać informacje w użyteczną wiedzę dla podniesienia konkurencyjności organizacji

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, lider sektora mediów i rozrywki, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Obserwuj nas