Reinventing the future

Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2023

Raport esg zrównoważonego rozwoju pwc
  • Report
  • 11 minute read

Wspieramy naszych klientów w budowaniu zaufania oraz osiąganiu celów biznesowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W PwC łączymy innowacje technologiczne z kapitałem ludzkim - wiedzą i różnorodnymi kompetencjami naszych ekspertów.

 

Poprzez nasze działania, aktywnie kształtujemy przyszłość biznesu i otoczenia, w którym działamy. Zapraszamy do lektury Raportu Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022-23 i wspólnego tworzenia przyszłości dla nas wszystkich!

Playback of this video is not currently available

1:53

Michal Mastalerz Raport ESG wstep

Transformacja jest dziś

Siłą naszej marki jest budowanie różnorodnych kompetencji i zaufania wśród naszych klientów i interesariuszy. Łączymy nasz biznes z wrażliwością na ochronę środowiska, sprawy społeczne i elementy ładu korporacyjnego. Jest to szansa na stabilny, długoterminowy rozwój organizacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej. 

Kontynuujemy promocję nowoczesnych rozwiązań biznesowych w polskiej gospodarce. Edukacja postaw, tłumaczenie regulacji i finalnie efektywne wdrożenie w życie zasad ESG to tylko część naszej drogi do tworzenia przyszłości -  “Reinventing the future”. Transformację zaczynamy od siebie. W tym drugim z kolei “Raporcie Zrównoważonego Rozwoju PwC w Polsce” pokazujemy transparentnie co udało nam się już zrobić i jakie mamy aspiracje i ambicje na kolejne lata.

Michał Mastalerz, prezes zarządu i partner zarządzający PwC Polska

Kluczowe wskaźniki PwC Polska

Championing sustainability Wspieramy biznes w transformacji

Koncentrujemy się na tym, co robimy jako firma, ale także na tym, jak możemy pomóc naszym klientom we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań. Współpracujemy z licznymi światowymi organizacjami w obszarach od transformacji energetycznej po rynki emisji dwutlenku węgla, na rzecz solidnych ujawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju. Największy pozytywny wpływ wywieramy zachęcając i wspierając biznes wdrażaniu nowych regulacji, które są szansy na budowanie wartości ich firm a nie kolejnym ryzykiem.

Świadcząc usługi audytowe oraz prawno-podatkowe zwiększamy zaufanie rynków, wspieramy i promujemy transparentność oraz podnoszenie jakości raportowania, zarówno finansowego, jak i pozafinansowego.

Budujemy portfolio produktów i usług, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Rozwijamy zespół dedykowanych specjalistów ESG, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają klientom w opracowaniu i wdrożeniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Świadczymy w tym zakresie zarówno usługi doradcze, jak i atestacyjne.

Wiedza jest naszym najcenniejszym zasobem, a dzielenie się nią pomaga w tworzeniu wartości i budowaniu lepszych rozwiązań. Publikujemy raporty i artykuły, a nasi eksperci biorą udział w dyskusjach m.in. o czekających nas wyzwaniach z zakresu zielonej transformacji, technologii wspierającej zrównoważony rozwój czy transparentnego raportowania ESG. Organizujemy konkursy, które zwiększają świadomość na temat znaczenia ESG dla biznesu i nagradzamy liderów, którzy stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw.

"W PwC Polska stawiamy sobie za cel nie tylko wdrażanie zasad ESG do naszego codziennego funkcjonowania, ale także inspirujemy i wspieramy inne przedsiębiorstwa w Polsce w tym zakresie. Z naszym zespołem doświadczonych specjalistów ESG aktywnie wspomagamy naszych klientów w projektowaniu i realizacji ambitnych strategii, które wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju. Nasza oferta obejmuje doradztwo strategiczne oraz usługi audytowe"

- Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

Community of Solvers Zespół pracowników PwC

Zespół PwC Polska tworzy ponad 4 500 osób, a razem z PwC SDC to ponad 6 000 osób, które ciągle poszukują nowych rozwiązań oraz możliwości samorozwoju, a środowisko pracy, dzięki oferowanym narzędziom i szkoleniom, zapewnia im wszystko, co niezbędne, aby odnieść sukces. 

Praca zespołowa oraz atmosfera sprzyjająca dzieleniu się wiedzą oraz doświadczeniem to fundamenty, na których budujemy naszą kulturę firmową. Różnorodność kompetencji oraz zaufanie i wzajemny szacunek w zespole sprawiają, że nie obawiamy się nowych wyzwań oraz złożonych projektów.

Należymy do grona wiodących firm świadczących usługi doradcze. Marka, różnorodne ścieżki kariery oraz bogaty pakiet benefitów przyciągają uwagę potencjalnych kandydatów. Jesteśmy uważani za atrakcyjne miejsce pracy, w którym zarówno młode osoby tuż po studiach, jak i bardziej doświadczeni pracownicy zdobywają doświadczenie i rozwijają swoją karierę zawodową. W ostatnim roku finansowym zatrudniliśmy 1 617 nowych osób, z czego 50% stanowiły kobiety

Stawiamy na rozwój profesjonalny i osobisty pracowników. Każdy pracownik ma dostęp do różnych szkoleń, inspirujących mentorów i zasobów potrzebnych do rozwoju w organizacji. W ostatnim roku finansowym w naszej firmie pracownicy wzięli udział w prawie 229 tys. godzin szkoleniowych. 

Dbamy także o well-being (dobrostan), oferując dostęp do szerokiej oferty działań w ramach programu “BeWell@PwC”.

W PwC realizujemy Strategię Inclusion & Diversity, w ramach której oferujemy szereg programów, m.in. PwC for Women, Parents@PwC, Shine czy disAbility@PwC.

“Dzisiejszy biznes stoi przed zadaniem zdobycia zaufania interesariuszy, którzy oczekują nie tylko wyników finansowych, ale także liderów rozwijających biznes w oparciu o etykę. To oznacza aktywne podejmowanie odpowiedzialności za nasz wpływ na świat – zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i korporacyjnym (ESG)”

Katarzyna Podgórna, partnerka PwC Polska, odpowiedzialna w zarządzie za sprawy pracownicze.

Social Impact Zaangażowanie społeczne

1,2 mln

wartość audytów pro bono

2900

beneficjentów naszych działań społecznych

1286

1286 godzin wolontariatu 473 pracowników PwC

88

NGO i przedsiębiorstw społecznych otrzymało wsparcie

Ważnym elementem budowania zaufania i rozwiązywania kluczowych problemów jest zaangażowanie społeczne. Dzieląc się naszym największymi atutami – umiejętnościami i wiedzą ekspertów PwC – koncentrujemy się na edukacji, budowaniu potencjału organizacji pozarządowych oraz wspieraniu przedsiębiorstw i innowacji społecznych.

Nasze kluczowe programy społeczne to m.in.: Dwa Sektory Jedna Wizja (program coachingowy dla NGO), Akademia BIZnES Class (program mentoringowy dla przedsiębiorstw społecznych), Mazovian Start-up (program akceleracyjny dla mazowieckich startupów), Biznes kontra Smog - Wspieramy klimat (program edukacji ekologicznej), InterAkcja (edukacja międzykulturowa), tutoring (udzielanie korepetycji z angielskiego i matematyki), Tech Minds (program grantowy dla szkół i uczelni). 

Nasza Fundacja PwC jest członkiem Forum Darczyńców. Aktywnie wsparliśmy projekt Forum Darczyńców “Silniejszy Głos Organizacji Społecznych w Działaniach Rzeczniczych” oraz byliśmy partnerem wspierającym akcji “Organizacje społeczne dla klimatu”.

Wspieramy organizacje pozarządowe w dedykowanych projektach oraz audytach pro bono.

Zachęcamy naszych pracowników do aktywności wolontariackiej i filantropijnej. Nasi pracownicy organizują liczne projekty i akcje charytatywne.

Budujemy świadomość ekologiczną naszych pracowników poprzez aktywności organizowane z okazji np. Dnia Ziemi, Dnia Pszczoły czy Dnia Środowiska. 

"Budujemy zaufanie i rozwiązujemy kluczowe problemy społeczne. To nie tylko slogan, ale nasze realne zaangażowanie. W ostatnich latach było to szczególnie ważne by inwestować nasze zasoby w palące, bieżące i nagle pojawiające się tematy - jak np. wsparcie Ukrainy czy głos biznesu w zachęcaniu obywateli do udziału w wyborach. Patrzymy też w przyszłość, wspieramy zmianę w oświacie np. programem grantowym Tech Minds czy licznymi działaniami edukacyjnymi na uczelniach wyższych."

Ewelina Niewińska, dyrektorka Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Net Zero Ślad węglowy i redukcja emisji CO2

Wpływ PwC Polska na środowisko wynika z charakteru prowadzonej działalności – świadczymy profesjonalne usługi doradcze, dlatego głównym źródłem naszych emisji są podróże służbowe oraz zużycie energii w biurach. Systematycznie oraz odpowiedzialnie podejmujemy działania zmierzające ku ograniczeniu naszego śladu węglowego. 

PwC globalnie dąży do osiągnięcia w 2030 roku zerowej emisji netto w zakresie gazów cieplarnianych. Globalne zobowiązanie PwC przekłada się na konkretne cele i istotne zmiany w działalności operacyjnej PwC w Polsce.

Prawie wszystkie biura PwC w Polsce znajdują się w budynkach z certyfikatami zrównoważonego budownictwa w systemach BREEAM i LEED,  potwierdzającymi dostosowanie obiektów do najwyższych standardów m.in. prozdrowotnych i ekologicznych. W 4 biurach PwC Polska korzystamy w 100% z zielonej energii elektrycznej. Prowadzimy rozmowy z właścicielami budynków w pozostałych miastach. Udział zużycia energii odnawialnej we wszystkich biurach wzrósł z 56% w FY22 do 86% w FY23.

W procesie zakupowym wprowadziliśmy strategię oceny naszych kluczowych dostawców w obszarach ESG. Jej realizacja przebiegała w 3 etapach: badanie dostawców, ich ocena oraz edukacja i wsparcie w kluczowych obszarach wymagających poprawy.

W tym roku objęliśmy badaniem strategicznych dostawców PwC Polska, generujących rocznie obroty powyżej 0,5 mln zł i świadczących usługi w takich sektorach jak telekomunikacja i IT, wynajem nieruchomości, pojazdów, organizacja podróży służbowych czy wydarzeń.

Podróże służbowe to blisko połowa naszych emisji. Znaczący wzrost liczby podróży rok do roku wynika z rozwoju naszego biznesu – większej liczby pracowników oraz strategii biznesowej nastawionej na wzrost świadczonych usług wewnątrz globalnej sieci PwC. 

Emisje GHG PwC Polska [tCO2e] w ostatnim roku finansowym wyniosły 3 061 (market based) / 4 243 (location based). Uwzględniając rozwój biznesu, nową strategię eksportu usług do globalnej sieci PwC oraz wzrost liczby pracowników, transparentnie pokazujemy korelację między rozwojem biznesu (wzrostem naszych przychodów) a wzrostem emisji. W FY23 wskaźnik intensywności emisji wyniósł 2,04 w tonach ekwiwalentu CO2 na mln zł przychodu.

Edukujemy rynek w zakresie Zielonej Transformacji, m.in. poprzez kampanię Ślad konkurencji, czyli cykl materiałów eksperckich i nagrań wideo skupiających się na wyjaśnieniu, dlaczego ślad węglowy jest istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Publikowane materiały dotyczące między innymi transformacji Net Zero, zielonej energii, opodatkowania energii i emisji mają ułatwić zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zachęcić do podjęcia strategicznych zmian i wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań.

“Jako firma dążymy do osiągnięcia Net Zero w 2030 roku. Jednocześnie inspirujemy i wspieramy inne przedsiębiorstwa w Polsce w tym zakresie. Dzielimy się ekspercką wiedzą np. poprzez kampanię Ślad konkurencji czy Akademię ESG. Nasi eksperci występują w licznych konferencjach i webinarach. Oferujemy kompleksowe wsparcie w obliczaniu i redukcji śladu węglowego”

Piotr Rówiński, partner PwC Polska.

Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2023

Skontaktuj się z nami

Ewelina Niewińska

Ewelina Niewińska

Dyrektorka Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294