Powszechna łączność to internet rzeczy

Historycznie rozwój technologii komunikacyjnych możemy podzielić na trzy fazy. Pierwsze, najwcześniejsze i wciąż najbardziej powszechne są te łączące ludzi

Wraz z postępującym rozwojem, stopniowo umożliwiały one coraz szersze spektrum porozumiewania się, od wiadomości tekstowych, przez komunikację werbalną aż po audiowizualną. XXI wiek to era globalnych systemów komunikacji działających w czasie rzeczywistym, na odległość za pośrednictwem technologii teleinformatycznych. 

Kolejna faza, w którą wchodzimy od kilku lat, opiera się na wykorzystaniu technologii komunikacyjnych pomiędzy ludźmi i maszynami. Coraz wyraźniej dostrzegamy nowe możliwości, jakie daje nam nie tylko sama telekomunikacja, ale także analityka danych, wyciąganie na tej podstawie wniosków i optymalizacja działań. Dają one sposobność prowadzenia masowej i jednocześnie spersonalizowanej komunikacji marketingowej, realizowanej w czasie rzeczywistym.

kliknij, aby powiększyć

Wyposażanie maszyn w coraz potężniejsze mechanizmy „uczenia się”, samodzielnego wyciągania wniosków i rozumienia naturalnego języka otwiera bramę do zupełnie nowego świata.

Takiego, w którym to już nie ludzie wskazują urządzeniom jak mają pracować, ale to same maszyny uwalniają nas od niektórych standardowych, powtarzalnych prac administracyjnych i analitycznych, stając się dla nas partnerami.

Internet rzeczy (IoT) czy przemysłowy internet rzeczy (IIoT), a także coraz szersze wykorzystanie czujników i sensorów nie tylko w dobrze znanych nam urządzeniach zmienia zasady gry.

Za ich sprawą, możemy napotykać maszyny komunikujące się między sobą bez pośrednictwa ludzi. Pętle sprzężenia zwrotnego, oraz wspomniane już mechaniki autonomicznego wyciągania wniosków z danych mogą z czasem doprowadzić do pojawienia się klasy „niezauważalnych” technologii, których wpływ na ludzi trudno ocenić z obecnej perspektywy. Za kilka lat po prostu nie będziemy ich dostrzegać tak jak termostatów, które same bez ingerencji człowieka dopasowują temperaturę do naszych potrzeb, w oparciu o dane pochodzące z sensorów. Podobnie będzie z autonomicznymi samochodami, samodzielnie wożącymi pasażerów bez potrzeby kontroli czy uwagi. Algorytmy sterujące nimi będą się porozumiewać między sobą dosłownie „za naszymi plecami”

IoT znajduje także zastosowanie w tych obszarach, które wpływają bezpośrednio na komfort życia. Możliwe jest połączenie czujników monitorujących zanieczyszczenie powietrza, które poruszają się razem z nami, w naszych samochodach czy komunikacji miejskiej. Połączenie danych jakie zbierają z informacjami, jakie możliwe są do pozyskania z samolotów, śmigłowców czy też dronów wyposażonych w analogiczne komponenty IoT umożliwia każdemu z nas uzyskanie cennej informacji o aktualnym stanie powietrza w dowolnym miejscu o dowolnej porze, a także prognozy na kolejne godziny czy też dni. W przyszłości, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój przemysłu, wykorzystanie nowoczesnych technologii w trosce o ludzkie zdrowie będzie jednym z kluczowych obszarów rozwoju IoT.

Marcin Błasiak, Senior Konsultant, Operational Technology

Skontaktuj się z nami

Michał Kreczmar

Director, Digital Transformation, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas