Connected living

Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?

Powszechna łączność stała się faktem. Jedno z kluczowych wyzwań jakie stoi przed większością organizacji w erze digital to zbudowanie własnej platformy bądź wykorzystanie już działającej. Mamy do czynienia z nowymi globalnymi interesariuszami – dostawcami platform online.

98%

korzystających z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ tego typu technologii na własne życie

70%

internautów  nie ma problemów z udostępnieniem swoich danych platformom

1/4

co czwarta osoba jest zawsze dostępna online

6 kluczowych wyzwań dla firm w dobie powszechnej łączności

Skupiasz się na produktach czy doświadczeniach z nimi związanych

Konsument/klient/użytkownik zawsze powinien być w centrum Twojej uwagi. Skoncentruj się na doświadczeniach jakie produkty wzbudzają wśród Twoich konsumentów. Produkty bez ładunku emocjonalnego są martwe. Poprawiaj produkty nie tylko w oparciu o własne kompetencje czy intuicję lecz o aktualizowane na bieżące dane o sposobie ich użycia przez klientów.

Czym byłby iPhone bez intuicyjności korzystania z ekranu dotykowego, wygody zapewnianej przez interfejs iOS, doświadczenia zakupu w Appstore, bezbolesnej integracji z pozostałymi urządzeniami Apple?

Doświadczenie klienta – nie tylko produkt i cena

Biznes na platformie

Ekosystemy - dżungla cyfrowych możliwości

Data Analytics - nowy wymiar decyzji

Co robisz aby uniknąć "pułapki komodytyzacji" swojego biznesu?

Kiedy jakiś produkt lub usługa, które do tej pory były uznawane za wyjątkowe i trudno dostępne, zostają traktowane na równi z innymi podobnymi do nich towarami i usługami, i kiedy konsument dokonując wyboru opiera się wyłącznie na ich cenie, wtedy możemy mówić o "pułapce komodytyzacji". Pozycja konkurencyjna danej firmy jest wówczas zagrożona i nie może ona już dłuzej dyktować swoich cen na rynku.

Buduj wieże oraz fosy łącząc analogowe i cyfrowe aktywa. Znacznie łatwiej niż samym produktem konkurować podłączonymi do sieci produktami oferującymi unikalne dla każdego klienta rozwiązania oparte na danych, analityce, personalizacji oraz pętlach optymalizacji. Analogowe wieże chronione przez cyfrowe fosy są silniejsze zwłaszcza dla digital natives.

Przykład: Philips Hue – żarówki umożliwiające dowolną zmianę kolorów, sterowane za pomocą aplikacji dostępnej  na platformie Apple Appstore – dzięki unikalnej funkcjonalności ze „zwykłych” żarówek udało się uczynić produkt wyjątkowy.

 Data Analytics – nowy wymiar decyzji

Biznes na platformie

Czy Twoja firma jest graczem na rynku platform, czy pionkiem w grze dostawców platform?

Jeśli jesteś pionierem na rynku - zbuduj własną platformę, zasil ją danymi i dostarcz dedykowaną ofertę swoim klientom, a potem postaraj się poszukać partnerów wzbogacających doświadczenie platformowe klienta. 

Jeśli jesteś liderem na rynku szybko zbuduj własny ekosystem. 

Jeśli podążasz za trendami na rynku - wejdź z własną ofertą na istniejące platformy wykorzystaj dostępne kanały promocji, dystrybucji, dane o klientach. Buduj zaufanie do swojej firmy na platformie, ale przy zachowaniu niezależności od platformy: 

  • w oparciu o dane 
  • przy własnym filtrze opartym na wiedzy.

Przykład: GE  Predix działająca w chmurze platforma (Platform as a Service) służąca do zbierania oraz analiz danych przemysłowych Internet of Things dla branży lotniczej, transportowej, medycznej i energetycznej zapewniła koncernowi 6 mld USD dochodów w 2016. Z „systemu operacyjnego dla przemysłu” korzysta 16 tys. niezależnych developerów.

Biznes na platformie

Ekosystemy - dżungla cyfrowych możliwości

Marketplaces - zwycięzca bierze wszystko

Sieci - swiadomie pociągaj za sznurki

Zaufanie w czasach powszechnej łączności

Co zrobić, aby technologie, które implementujesz współpracowały ze sobą tworząc wartość dla Twojej firmy?

Zbuduj własny stack technologiczny, precyzyjnie wybierz cyfrowe narzędzia z których będziesz korzystać, zadbaj o integracje procesów end2end, przepływy danych oraz szkolenia pracowników. Korzystaj z danych do nieustannej poprawy biznesu. To krwioobieg Twojej firmy dzięki któremu możesz zbudować przewagę konkurencyjną nowej generacji. 

Telekomy integrują dane z różnych systemów i urządzeń w tzw Data Lake (jezioro danych). Dzięki temu nowe rozwiązania nie interferują z obecnie wdrożonymi i działającymi systemami. Dodatkowo mogą tworzyć analizy ad hoc, prowadząc przy tym skuteczne kampanie marketingowe, które skupiają różne kanały dystrybucji. Potrafią na przykład skutecznie zidentyfikować klienta w fizycznych salonach, na infolinii i poprzez strony www

 Data Analytics – nowy wymiar decyzji

Biznes na platformie

Powszechna łączność to internet rzeczy

Jaką masz pewność, że działania podejmujesz we właściwym momencie?

Nigdy nie będziesz mieć 100% pewności, czy lepiej wyznaczać trendy, czy też poczekać aż zweryfikuje je rynek. Opieraj decyzje na danych to ułatwi podjęcie oraz uzasadnienie nawet najbardziej niewygodnych decyzji.

Nowoczesne Data Analytics różni się od Business Intelligence między innymi tym, że skupia się nie na analizowaniu przeszłości, ale na wyjaśnianiu teraźniejszości i prognozowaniu przyszłości. Tradycyjnie Business Intelligence dotyczył głównie tworzenia raportów i analiz zdarzeń historycznych. Nowoczesne algorytmy Big Data ułatwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Nie pozwól, aby konkurenci wyprzedzili cię, gdy ty skupiasz się na wynikach z zeszłego kwartału. 

Data Analytics – nowy wymiar decyzji

Zaufanie w czasach powszechnej łączności

Podejmujesz decyzje w oparciu o dane czy intuicję?

Wierz we własną intuicję, znajomość rynku i branży, ale decyzje opieraj na danych. 

Obecnie dane gromadzone przez przedsiębiorstwa są na tyle duże i zmienne, że sama ich wizualizacja nastręcza wielu problemów. Często ludzie skupiają się na wybranych, uproszczonych fragmentach rzeczywistości i podejmują na tej podstawie decyzje ekonomiczne. Niestety na ogół ludzie radzą sobie dużo gorzej niż algorytmy. Jeśli jest to możliwe warto rozważyć zastosowanie modeli rozumiejących obecną rzeczywistość biznesową. Dysponując dużą ilością danych algorytmy te potrafią skutecznie wspierać ludzi. 

Dzięki analizie wielkiej ilości danych Amazon potrafi bardzo skutecznie rekomendować produkty. Opiera się to na analizie koszyka zakupów. Sugestiami są produkty często współwystępujące u innych użytkowników serwisu. Amazon zaczął także wysyłać rekomendacje przez e-mail, generując w ten sposób dodatkowe zyski.

Przykład: Jeden z najbardziej dochodowych seriali ostatnich lat " House of Cards" został wybrany przez Netflix głównie ze względu na to, że tak podpowiadały dane. Intuicja miała tu drugorzędne znaczenie. Netflix jest platformą analizującą preferencje widzów i dostosowującą ofertę do ich upodobań.

Biznes na platformie

Zaufanie w czasach powszechnej łączności

Data Analytics – nowy wymiar decyzji


Internauci nie odczuwają by technologia miała charakter „pochłaniacza czasu”, czy „smyczy”, raczej akcentują jej pozytywny wpływ. Sprawdź co decyduje o poplularności platform i na co liczą konsumenci w poszczególnych obszarach:

Powszechna łączność i szerokie wykorzystanie nowych technologii prowadzi do tego, że rozwiązania cyfrowe są obecnie ważnym elementem budowy i umacniania przewagi konkurencyjnej

Relacje z klientem wychodzą daleko poza same transakcje, a sprzedaż produktu lub usługi nie oznacza zakończenia procesu. Wykorzystując nowe technologie firmy na bieżąco analizują, w jaki sposób konsument korzysta z zakupionego produktu i nawiązują z nim długoterminową więź posprzedażową. Innymi słowy produkt zastępowany jest szeroko pojętym rezultatem.

Doświadczenie klienta - nie tylko produkt i cena

Nowoczesne technologie zasilane superszybkim internetem. Dokładniejsze, sprawniejsze i pozwalające na więcej niż kiedykolwiek platformy wymiany informacji. Konwergentna architektura, umożliwiająca pozostawanie w danym kontekście bez opuszczania go i przerywania czynności. Wszystko to sprawia, że jeszcze skuteczniej jesteśmy zatrzymywani w przestrzeni funkcji platform online. Jesteśmy w tej strukturze i ją definiujemy. Jeśli z czegoś nie korzystamy, to ten mechanizm zostaje wyłączony, znika. To my tworzymy dane, które nas określają, definiują to, kim jesteśmy i to jak jesteśmy traktowani. W cyfrowym świecie oceniają nas algorytmy. Jesteśmy połączonym społeczeństwem.

Aleksander Fafula, Menedżer, Data Analytics

Zmiany w zachowaniu konsumentów są na tyle poważne, że prezesi firm w Europie Środkowo – Wschodniej wskazali je jako jedno z najbardziej istotnych zagrożeń dla przyszłego wzrostu firmy

Istotne znaczenie relacji z konsumentem potwierdza także przeprowadzone wśród liderów organizacji w Polsce badanie PwC „Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie”. Wśród głównych korzyści, do osiągnięcia poprzez inwestycje w transformację cyfrową, 36% ankietowanych wymieniło właśnie poprawę, jakości obsługi klienta. Na świecie podobną odpowiedź wskazało 25% respondentów.

Wreszcie aby transformacja cyfrowa mogła postępować, podstawowe znaczenie ma budowa  zaufania.

W dobie trzeciej fali transformacji cyfrowej, gdy konsumenci są świadomi wartości danych jakie udostępniają, zaufanie na linii konsument-organizacja biznesowa ma fundamentalne znaczenie.

Zaufanie w czasach powszechnej łączności
"Konsumenci już zdecydowali - praktycznie we wszystkich obszarach codziennego życia posługują się działającymi w czasie rzeczywistym, w chmurze, opartymi na danych oraz algorytmach, zwinnymi platformami online. Jak zbudować własną platformę bądź wykorzystać już działającą, to jedno kluczowych wyzwań jakie stoją przed większością organizacji w erze digital. Gdy cele oraz interesy dostawców „nowego globalnego cyfrowego ładu” gospodarczego nie zawsze są zbieżne, czas na działania. „Platform thinking” powinno stać się codzienną mantrą każdego CEO."


Michał Kreczmar, Dyrektor, Transformacja cyfrowa
Łączność też ewoluuje. Po usprawnieniu komunikacji na linii człowiek-człowiek, potem człowiek-maszyna coraz powszechniejsza staje się łączność pomiędzy samymi maszynami.

Internet rzeczy (IoT) i przemysłowy internet rzeczy (IIoT), zmieniają znane nam zasady gry. Za kilka lat algorytmy sterujące maszynami będą się porozumiewać między sobą nie przykuwając naszej uwagi.  

Zasadniczą rolę w rozwoju gospodarczym odegrają w przyszłości wszelkiego rodzaju platformy online: targowiska (markeplaces), ekosystemy, czy sieci. Już dziś za sprawą platform realizowanych jest wiele transakcji, które bez ich istnienia nie mogłyby dojść do skutku.


Powszechna łączność to Internet rzeczy 

Data Analytics - nowy wymiar decyzji 

Biznes na platformie

Branża widzi ogromny potencjał jaki drzemie w obszarze "connectivity" i de facto stoi dziś u progu decyzji jaką rolę ma ona pełnić. Samemu identyfikować i generować wartość, przy jednoczesnym rozwijaniu nowych modeli operacyjnych wspierających ten kierunek, czy też otworzyć swój ekosystem dla nowych potężnych graczy I-Tech, ktore już kilka lat temu rozpoczęły wyścig o dominację w tej części sektora, zagospodarowując "connectivity" do własnego biznesu. Nadszedł czas gromadzenia danych o zachowaniach klienta, które stają się "tlenem", centralną bazą (Big Data) dla OEM's, do tworzenia procesów produkcyjnych i biznesowych ukierunkowanych właśnie na użytkownika produktów.

Tomasz Życki, Dyrektor Zarządzający SEAT Polska"Nie chodzi o to, żeby być wszędzie, tam gdzie są inni, ale o to, jak i dlaczego budować rozwiązania w ramach danej platformy. Innymi słowy, musisz miec strategię uzasadniającą celowość obecności w takim, czy innym miejscu"


Piotr Łuba, Partner

Internauci nie odczuwają by technologia miała charakter „pochłaniacza czasu”, czy „smyczy”, raczej akcentują jej pozytywny wpływ. Sprawdź co decyduje o poplularności platform i na co liczą konsumenci w poszczególnych obszarach:

Skontaktuj się z nami

Michał Kreczmar

Director, Digital Transformation, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas