System GRC: enforce®

Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem, zgodnością i audytem wewnętrznym. Przygotowany do RODO, łatwy w obsłudze, dostępny online.

enforce® to zintegrowany, elastyczny system umożliwiający kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, compliance i audytem wewnętrznym. Zapewnia wsparcie wdrożenia i utrzymanie zgodności z RODO

Dzięki intuicyjnej obsłudze program umożliwia łatwe gromadzenie i dostęp do danych, kompleksowe zarządzanie zadaniami i procesami oraz przejrzyste raportowanie wszystkich krytycznych informacji GRC bezpośrednio do zarządzających funkcjami zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego, a także do zarządu i rady nadzorczej.

Oparty na sprawdzonych standardach branżowych i najlepszych praktykach, enforce® pomaga zbudować system odpornościowy firmy, dając szybką informację o pojawiających się ryzykach i ich wpływie na biznes.
 

 

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

enforce® to:

Centrum zarządzania

Wszystkie kluczowe dane ujęte w jednym miejscu

Szybka reakcja na ryzyko

zaawansowane raporty i wizualizacje ułatwiają identyfikację obszarów ryzyka oraz priorytetyzację zadań

Oszczędność czasu i zasobów

dzięki pełnej integralności modułów, zaawansowanemu systemowi workflow, łatwości w zarządzaniu użytkownikami, wbudowanym formularzom

Szybkie wdrożenie

Implementacja techniczna trwa zaledwie kilka dni

 

4 moduły aplikacji enforce®:


Uzyskaj jasny, całościowy obraz ryzyka w Twojej firmie

enforce® ułatwia sprawne zarządzanie ryzykiem całej organizacji poprzez kompleksową identyfikację i ocenę ryzyka, ze wskazaniem źródeł powstania, działań dostosowawczych oraz odpowiedzialności za każdy z jego obszarów.

Zarządzanie ryzykiem w enforce®:

 • Łatwe rejestrowanie oraz monitorowanie statusu poszczególnych obszarów ryzyka
 • Przypisanie odpowiedzialności za procesy i działania w całej organizacji
 • Harmonogramy i system notyfikacji porządkujący pracę zespołów z różnych działów i departamentów organizacji
 • Kompleksowa ocena wpływu ryzyka oraz działań zarządzania ryzykiem
 • Jasna wizualizacja poprzez macierze i mapy ryzyka ułatwia szybką reakcję i priorytetyzację zadań
 • Rekomendacje działań oraz możliwość tworzenia rozbudowanych planów dostosowawczych
   

Pobierz ulotkę enforce®


Zarządzaj i monitoruj zgodność z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi na każdym szczeblu Twojej organizacji

enforce® zapewnia odpowiednią identyfikację i zarządzanie ryzykami braku zgodności w całej organizacji. Dzięki temu ochronisz swoją firmę przed ryzykiem konsekwencji prawnych i finansowych w środowisku stale zmieniających się przepisów.

Zarządzanie zgodnością w enforce®:

 • Szybka identyfikacja wymogów regulacyjnych i ich powiązanie z ryzykiem
 • Dokładna ocena zgodności z danym wymogiem / regulacją
 • Stały monitoring zmian w środowisku regulacyjnym
 • Rekomendacje oraz kontrola czynności w ramach planów zgodności
 • System notyfikacji - plany działania są wysyłane z systemu do osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy procesu
 • Integracja z systemem zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym.
   

Pobierz ulotkę enforce®


Zwiększ efektywność i skuteczność audytu wewnętrznego w swojej firmie.

enforce® wspomaga planowanie i prowadzenie audytu wewnętrznego dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów audytowych, umożliwiając zwiększony zakres audytu przy zmniejszonym czasie i kosztach.

Zarządzanie audytem wewnętrznym w enforce®:

 • Plany roczne i wieloletnie audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie zadań audytowych
 • Zarządzanie poszczególnymi zadaniami – przypisanie działań do konkretnych osób, procesów i obszarów ryzyka w systemie
 • Kompletne elektroniczne zarządzanie dokumentacją – wszystkie dokumenty w jednym bezpiecznym repozytorium danych
 • Stała kontrola i monitorowanie  przebiegu prac audytorskich
 • Rekomendacje usprawnień
 • Kompleksowe raportowanie dla zarządzającego audytem wewnętrznym i komitetu audytu
   

Pobierz ulotkę enforce®


Przygotuj firmę do przełomowych zmian wymaganych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

enforce ® upraszcza wdrożenie oraz zarządzanie zgodnością z wymogami RODO poprzez automatyzację procesów oceny ryzyka dla poszczególnych obszarów i czynności przetwarzania danych.

Wdrożenie RODO z enforce®:

 • Jasne repozytorium czynności przetwarzania, pełna dokumentacja wymagana przez RODO w jednym miejscu
 • Uproszczone zbieranie danych oraz kalkulacje skutków dla ochrony danych  DPIA
 • Analiza ryzyka dla każdej zidentyfikowanej czynności przetwarzania danych
 • Wizualizacje profilu ryzyka utraty prywatności
 • Systemowa lista rekomendacji do wdrożenia, plan działań dostosowawczych oraz odpowiedzialności
   

Pobierz ulotkę enforce®

Identyfikuj, oceniaj i monitoruj ryzyko:

Intuicyjność

Narzędzie łatwe w obsłudze, dostępne w dowolnej wersji językowej

Elastyczność w użytkowaniu

Możliwość dostosowania funkcjonalności aplikacji do istniejących w firmie dokumentów i procesów

Łatwa integracja

...z innymi rozwiązaniami, systemami, hurtowniami danych

Dostępność

...systemu na tablecie lub laptopie przez przeglądarkę WWW – nie wymaga replikacji, nie ma ograniczeń w ilości użytkowników

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Lech Dąbrowski

Lech Dąbrowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256