Zarządzanie ryzykiem dostawców

Praktyczne rozwiązania

Zarządzanie ryzykiem kontrahenta oznacza ustanowienie w organizacji reguł i metod, które zapewniają, że współpraca zewnętrzna nie będzie stanowić źródła zagrożeń dla ciągłości działania i wyników biznesu.

Co więcej, ryzyko to nie ogranicza się tylko do podmiotów dostarczających dobra lub usługi. Dotyczy również podmiotów powiązanych oraz współpracujących na zasadach umów B2B, partnerów czy też agentów.

Dlaczego należy zadbać o odpowiednie zarządzanie ryzykiem kontrahentów?

Presja na redukcję kosztów

Nastawienie na obniżanie kosztów może wywołać niedostateczną bądź całkowity brak analizy ryzyka związanego z doborem, zmianą czy też utrzymaniem współpracy z dostawcami.

Straty materialne i ryzyko utraty wiarygodności

Koszty niewłaściwych decyzji, jak również niedopełnienia obowiązków mogą prowadzić do wielomilionowych strat materialnych i utraty wiarygodności jako partnera w biznesie.

Restrykcyjne regulacje prawne

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy powodują, że ich ignorowanie może mieć ogromny wpływ na wizerunek i działalność biznesu.

Pomagamy zbudować skuteczny system zarządzania ryzykiem kontrahentów, a także ograniczyć koszty uwiarygodnienia się przed klientem i zdobycia jego zaufania.

Zarządzanie ryzykiem kontrahenta według metod PwC to:

 • Jakość i niezawodność usług i dostaw

 • Zwiększenie pewności, że dołożyłeś starań, aby wypełnić wymogi prawne i chronić interesy firmy

 • Pewniejsze przychody, mniejsze koszty reklamacji i przywrócenia działalności

 • Informacje i dane dające obiektywne podstawy do negocjowania warunków współpracy

 • Praktyczne rozwiązania ukierunkowane na transfer wiedzy. Zostanie z Tobą coś więcej niż dokumentacja.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie organizacji

 • Przygotowanie struktury organizacyjnej, macierzy odpowiedzialności, opisu stanowisk i formalnych procedur.
 • Opracowanie metody oceny ryzyka podjęcia oraz kontynuacji współpracy z kontrahentem wraz z zestawem kryteriów istotności ryzyka.
 • Szkolenia pracowników i wsparcie we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem dostawców.
 • Przygotowanie procedur należytej staranności dotyczących powiązań i konfliktu interesów, odpowiedzialności podatkowej, ochrony poufności danych, weryfikacji źródła pochodzenia dostaw i innych.

Monitorowanie ryzyka

 • Audyt powdrożeniowy sprawdzający skuteczność zarządzania ryzykiem kontrahentów
 • Audyt przestrzegania przez kontrahentów korporacyjnych i branżowych kodeksów dobrych praktyk
 • Postępowania wyjaśniające łamanie procedur należytej staranności i kodeksów dobrych praktyk
 • Radar ryzyka kontrahentów dla Zarządu: kto, gdzie i w jaki sposób generuje zagrożenia dla Twojego biznesu

Wsparcie dostawcy

 • Przygotowanie programu zgodności z wymaganiami klientów, przepisami prawa i kodeksami dobrych praktyk.
 • Audyty i przeglądy atestacyjne stosowania się do wymagań klientów i kodeksów dobrych praktyk.

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas