Marketing Excellence

Pomagamy firmom napędzać stabilny wzrost przez strategiczny, odpowiedzialny i odważny marketing.

Odbudujmy zaufanie do marketingu

Marketing nie musi już być kosztem, wreszcie stał się źródłem długofalowego wzrostu.

Koncepty, strategie marketingowe, insighty konsumenckie, mediaplany, systemy personalizacji i automatyzacji, dane oraz analityka to narzędzia budowy przewagi konkurencyjnej a nie kolejne zabawki dla marketerów, których kosztów trzeba wciąż bronić przed zarządem.

W PwC na co dzień pracujemy z zarządami oraz decydentami z obszarów marketingu czy customer experience wspierając przejrzystość działań, odpowiedzialność za efekty i mierzalność wydatków przeznaczanych na reklamę.

Oferujemy szereg rozwiązań, metodyk i technologii, pozwalamy w lepszy sposób zrozumieć zachowania konsumentów, zaprojektować właściwe ścieżki działania, wdrożyć odpowiednie narzędzia oraz zarządzać marketingiem operacyjnie.

 

 

Nasze podejście

Wyższa skuteczność

Pracujemy z naszymi klientami naprawdę bardzo blisko, tak aby codziennie zwiększać skuteczność działań marketingowych. Czy to poprzez pełniejsze wykorzystanie danych, komplementarne strategie biznesowe, czy wreszcie, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Stabilny wzrost

Marketing jest siłą napędową pozyskiwania oraz utrzymania klientów. Koncentrujemy się na strategiach, których kluczowym celem jest po prostu wzrost - w dowolnym obszarze czy jest to budowa świadomości marek, zwiększane sprzedaży produktów, wzmacnianie lojalności konsumentów czy wiarygodność ich rekomendacji.

Redukcja strat

Precyzyjnie identyfikujemy nieefektywności oraz wszelkie obszary generujące straty, pomagamy przekierować nakłady na te aktywności, które w najpełniejszy sposób wspierają realizację strategii marketingowej oraz biznesowej.

 

Nasz punkt widzenia

Skontaktuj się z nami

Marcin Malinowski

Marcin Malinowski

PwC Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 572 729 674

Richard Thomas

Richard Thomas

PwC CEE Partner Customer Technology Solutions, PwC Polska

Tel.: +48 573 445 001

Obserwuj nas