Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

M.A.I.A.

Narzędzie HR do zarządzania kapitałem ludzkim

M.A.I.A. to modułowe narzędzie analityczno-zarządcze wykorzystujące sztuczną inteligencję do badania pracowników (ich potencjału, wzorców zachowań, postaw) oraz kultury organizacyjnej. Używając stworzonego w ten sposób zbioru danych M.A.I.A. umożliwia skuteczne, oparte na danych zarządzanie kapitałem ludzkim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie ofertowe


Moduł 1

M.A.I.A. Boosting Engagement


Innowacyjne narzędzie HR do regularnej obserwacji i pomiaru zaangażowania i satysfakcji pracowników

Możliwości modułu

 • Regularne badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników Hapiness Index
 • Zawaansowana analityka danych
 • Praktyczne wskazówki wspomagające zarządzających nie tylko w interpretacji danych, ale w działaniu
 • Wielopoziomowe ujęcie zaangażowania: interpretacja i porównywanie danych zespołów, działów czy nawet danych projektów
 • Pomoc w kształtowaniu kultury organizacyjnej aby wspierała zaangażowanie pracowników

M.A.I.A Boosting Engagement w czterech krokach

 • Krok 1: Twoi pracownicy wypełniają kwestionariusz on-line w określonych interwałach lub co kilka dni otrzymują 2-3 pytania w aplikacji mobilnej.
 • Krok 2: M.A.I.A. analizuje zebrane dane określając Happiness Index Twoich pracowników. Następnie daje menedżerom praktyczne wskazówki pomagające zrozumieć wyniki i podjąć działania.
 • Krok 3: Cały proces zostaje powtórzony, a wyniki i porady dla managerów zaktualizowane.
 • Krok 4: Po kilku cyklach zbierania danych M.A.I.A określa wzorce zachowań Twoich pracowników.
Moduł 2

M.A.I.A. Human Potential


Narzędzie HR wspierające w badaniu kompetencji i potencjału pracowników biorąc pod uwagę nie tylko ich predyspozycje, ale również analizując jak dopasowanie do kultury organizacyjnej kulturowe

Możliwości modułu

 • Identyfikacja „Top Performerów” i badanie różnic między najlepszymi, a pozostałymi pracownikami
 • Zrozumienie jakie kompetencje występują, a jakich brakuje w organizacji
 • Badanie dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej
 • Personalizacja procesów szkoleniowych czy onboardingowych
 • Digitalizacja procesu rekrutacyjnego
 • Redukcja rotacji

M.A.I.A Human Potential w czterech krokach

 • Krok 1: M.A.I.A wskazuje najlepszych pracowników na poszczególnych stanowiskach
 • Krok 2: Zostaje stworzony profil idealnego kandydata, dostosowany do obecnych i przyszłych potrzeb strategii biznesowej
 • Krok 3: Potencjalny kandydat wypełnia kwestionariusz, a następnie M.A.I.A. sprawdza czy on/ona odpowiada danej kulturze organizacyjnej
 • Krok 4: Podejmujesz najlepszą decyzję dla twojej organizacji

Wybierając narzędzie M.A.I.A. zapewniasz sobie:

Bezpieczeństwo i łatwy dostęp do danych w chmurze

Łatwą integrację z systemami używanymi na co dzień

Możliwość gromadzenia danych za pomocą PC i urządzeń mobilnych

Sprawne wdrożenie

Przyjazny interfejs użytkownika

Szybki dostęp do wyników na platformie, pominięcie arkusza excel

{{filterContent.facetedTitle}}

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas