PMO - Project, Programme & Portfolio Management Office

“Zarządzanie projektem jest jak żonglowanie trzema piłkami: czasem, kosztem i jakością. Zarządzanie programem jest jak żonglowanie piłkami przez trupę cyrkową - każdy ma trzy piłki i wymienia się nimi z innymi.” 
Guy Reiss

Dla kogo stworzyliśmy to szkolenie?

 • Planujących wdrożenie PMO w organizacji
 • Szukających narzędzi oraz technik zwiększające efektywność PMO
 • Chcących wdrożyć standardy, które poprawią wyniki projektów i ich kluczowe wskaźniki

Czego się dowiecie i nauczycie?

 • Kluczowe cele PMO w Portfelu Projektów, Programach i Projektach
  Rola PMO w zależności od jego rodzaju i poziomu funkcjonowania
 • Różnice między Portfelem Projektów, Programem a Projektem                Cykl życia Portfela, Programu i Projektu, Obszary kompetencji PMO 
 • Narzędzia używane przez PMO na różnych poziomach
  Proces zarządzania budżetem, ryzykiem, zasobami ludzkimi, zmianą, komunikacją, zakresem itd.
 • Modele PMO
  Wspierający, Kontrolujący oraz Aktywizujący
 • Role PMO
  Manager Portfela Projektów vs Programu vs Projektu. Zależności między  Projektem, Programem i Portfelem Projektów
 • Funkcje PMO
  Korzyści z wdrożenia PMO, kluczowe ryzyka i wyzwania

Co uzyskacie?

 • Wiedzę, jak zapewnić, że projekty wspierają strategię i cele biznesowe
 • Profesjonalne wsparcie dla kierowników projektów i zespołów, umożliwiające im osiągnięcie najlepszych wyników
 • Wiedza jak zoptymalizować zasoby, żeby zrealizować cele biznesowe

Skontaktuj się z nami

Maciej Przybyłowski

Maciej Przybyłowski

Partner, Financial Crime Unit, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 284

Szymon Skrzydło

Szymon Skrzydło

Director, PwC Polska

Tel.: + 48 519 506 897

Obserwuj nas