Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

“Zarządzanie ryzykiem jest bardziej realistycznym pojęciem niż bezpieczeństwo. Wskazuje, że ryzyko jest zawsze obecne w projektach, musi być zidentyfikowane, przeanalizowane, ocenione oraz możliwe do kontrolowania lub zaakceptowane w ramach zdrowego rozsądku.”
Jerome F. Lederer

Dla kogo stworzyliśmy to szkolenie?

 • chcących dobrze kontrolować swoje projekty oraz przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia
 • szukających sposobów na przeciwdziałanie problemom w projekcie
 • pragnących dostrzegać i wykorzystywać szanse pojawiające się podczas realizacji projektu

Czego się dowiecie i nauczycie?

 • Cele Zarządzania Ryzykiem
  Definicje, rodzaje ryzyka (szanse i zagrożenia), atrybuty, korzyści wynikające z Zarządzania Ryzykiem

 • Identyfikacja Ryzyka
  Metody - warsztaty, wywiady indywidualne, analiza dokumentacji projektowej, analiza SWOT, Diagram Ishikawy, struktura podziału ryzyka, analiza założeń i ograniczeń, właściwe definiowanie ryzyka

 • Szacowanie Ryzyka
  Parametry Ryzyka - wpływ, prawdopodobieństwo, termin materializacji itd., jakościowa i ilościowa analiza ryzyka

 • Reagowania na Ryzyko
  Strategie - eskalacja, unikanie, akceptacja, wzmocnienie, itd., implementacja strategii reagowania na ryzyko, ryzyko szczątkowe, plan awaryjny, czynniki wyzwalające ryzyko

Co uzyskacie?

 • Wiedzę o tym jak identyfikować, priorytetyzować oraz adresować ryzyka w projekcie
 • Sposoby jak kontrolować trudne sytuacje projektowe
 • Pomysły i inspiracje jak dobrze wykorzystać szanse projektowe

Skontaktuj się z nami

Maciej Przybyłowski

Maciej Przybyłowski

Partner, Financial Crime Unit, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 284

Szymon Skrzydło

Szymon Skrzydło

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 506 897

Obserwuj nas