Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Agenda rad nadzorczych na 2022 rok

ESG, sprawozdanie roczne i dobre praktyki komitetów audytu

Konferencja: 07.12.2021 | godz. 15:30 - 18:00 (ONLINE)

Warsztaty: 08.12.2021 | godz. 9:30 - 12:30 (ONLINE)

Ilość obowiązków, nowe regulacje i odpowiedzialność rad nadzorczych wciąż rosną. Biorąc pod uwagę działania regulatorów, oczekiwania inwestorów i innych interesariuszy, zakładamy że w najbliższych latach, monitorowanie poziomu przestrzegania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, jak i zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem będą bardzo wysoko na agendach rad nadzorczych. Można też przypuszczać że najwięcej obowiązków z tego tytułu przybędzie komitetom audytu. 

Aby pomóc Państwu w pełnieniu tej ważnej roli i mierzeniu się z nowymi wyzwaniami, zapraszamy Państwa na konferencję i warsztaty Forum Rad Nadzorczych, już 7 i 8 grudnia 2021 r. 

Zapraszamy Państwa do udziału zdalnego w wydarzeniu. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w sekcji “informacje dodatkowe”.

pwc

Dowiedz się więcej

Agenda spotkania

Agenda konferencji

7 grudnia, start: 15:30

15:30 - 15:40 Otwarcie konferencji

15:40 - 16:00 ESG - jak właściwie zarządzać tym obszarem w spółce publicznej? Jakie są obowiązki rady nadzorczej w tym zakresie? Jak w ramach realizacji strategii ESG uwzględniać niefinansowe składniki w wynagrodzeniach zarządu?

16:00 - 16:20 Sprawozdanie roczne rady nadzorczej - przygotowanie oceny stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego i sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych z tym związanych

16:20 - 16:50 Najnowsze dobre praktyki komitetów audytu wydane przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów

16:50 - 17:00 Przerwa

17:00 - 17:50 Panel dyskusyjny z udziałem członków rad nadzorczych: Agenda rad nadzorczych na 2022 rok. O czym warto pamiętać? Na co się przygotować? Co uwzględnić w planie działań?

17:50 - 18:00 Podsumowanie spotkania

Agenda warsztatów

8 grudnia, start: 9:30

9:30 - 10:25 Praktyczne aspekty oceny dokonywanej przez radę nadzorczą stosowania dobrych praktyk do celów ujęcia w sprawozdaniu rocznym rady nadzorczej

10:30 - 11:25 Przykładowy plan pracy komitetu audytu, sprawozdania i ocena prac - z uwzględnieniem zasad nowego kodeksu

11:30 - 12:30 Przykład wdrożenia właściwego zarządzania obszarem ESG w spółce 

Informacje dodatkowe

  • Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne. 

  • Organizatorzy umożliwiają udział zdalny w konferencji oraz warsztatach:

  • Link do wydarzenia wszyscy zarejestrowani otrzymają 3 grudnia.

  • Forum Rad Nadzorczych zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną do Organizatorów.

Skontaktuj się z nami

Milena Konieczko

Milena Konieczko

Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 7660

Obserwuj nas