NIS 2 meet you!

Webinarium
11 kwietnia 2024 r. | godz. 10:00 – 12:00

W październiku upływa termin na wdrożenie dyrektywy NIS2 przez państwa UE. Organizacje mają więc coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów dot. cyberbezpieczeństwa.

Co się zmieni w porównaniu do obowiązującej NIS1?

Przede wszystkim nowa dyrektywa znacząco zwiększa liczbę podmiotów, które będą podlegać regulacji. Według szacunków PwC, obejmie ona ponad 6000 podmiotów działających w 18 sektorach gospodarki w Polsce. Po raz pierwszy wymogami dot. cyberbezpieczeństwa zostaną objęte przedsiębiorstwa prowadzące działalność m. in. w takich sektorach jak: produkcja i dystrybucja żywności, produkcja komputerów, czy produkcja części samochodowych. 

Co więcej, organizacje, które nie dostosują się do nowych wymogów, czekają dotkliwe kary finansowe - nawet do 7 mln EUR lub 1,4 % rocznego obrotu.

Warto więc już teraz dokonać oceny gotowości organizacji do wymogów określonych dyrektywą NIS2.

Zapraszamy na spotkanie, na którym powiemy jak to zrobić.

Podczas wydarzenia odpowiemy m. in. na te pytania:

  • Jakie podmioty wchodzą w zakres dyrektywy NIS2?

  • Od czego zacząć? Jak dostosować się do nowych wymogów?

  • Czy jeśli organizacja podlega innym regulacjom np. DORA czy CER, to podlega też NIS2?

  • Jakie zadania/obowiązki organizacja musi wypełniać, aby działać zgodnie z NIS2?

  • Kto w organizacji odpowiada za realizację nowych obowiązków dot. cyberbezpieczeństwa?

Kogo zapraszamy? 

Przede wszystkim członków zarządów, przedstawicieli działów IT, bezpieczeństwa, compliance/prawnych, podmiotów działających w sektorach objętych dyrektywą NIS2. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw świadczących usługi w tych sektorach, które po raz pierwszy zostały objęte wymaganiami cyberbezpieczeństwa.

Agenda

10:00 – 10:05

Przywitanie uczestników

Karol Okoński

 

10:05 – 10:30 

Kogo dotyczy NIS2? Identyfikacja podmiotów w zakresie dyrektywy: wyzwania i problemy

Marlena Niewiadomska, Paulina Komorowska-Mrozik

 

10:30 – 10:50

Podlegasz DORA/NIS2/CER? Co to oznacza dla Twojej organizacji?

Łukasz Łyczko

 

10:50 – 11:20

Sprint czy maraton? Dostosowywanie organizacji do wymagań NIS2

Karol Okoński, Tomasz Wlaź

 

11:20 – 12:00

Sesja Q&A

 

Karol Okońsk
Dyrektor
PwC Polska

Marlena Niewiadomska
Manager
PwC Polska

Paulina Komorowska-Mrozik
Senior Manager
PwC Polska

Tomasz Wlaź
Senior Associate
PwC Polska

Łukasz Łyczko
Senior Manager
PwC Polska

Informacje dodatkowe:

  • Wydarzenie online. 

  • Spotkanie jest bezpłatne.

  • Wymagana jest rejestracja - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 9 kwietnia 2024.

  • Rejestracja na wydarzenie nie jest tożsama z uczestnictwem. Każde zgłoszenie musi zostać potwierdzone drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu wydarzenia.

Skontaktuj się z nami

Karol Okoński

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 694 444 238

Email

Marlena Niewiadomska

Cybersecurity Manager, PwC Polska

+48 519 508 162

Email

Obserwuj nas