Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webinarium

Nowe Prawo Holdingowe

Wykorzystaj nowe możliwości, dbając o bezpieczeństwo prawne i podatkowe

22 września 2022

10:00

13 października 2022 r. wejdą w życie zmienione przepisy Kodeksu spółek handlowych, wprowadzając do polskiego systemu prawnego pojęcie grupy spółek i jej interesu oraz doprecyzowując zasady zarządzania spółkami prawa handlowego. Zmiany będą miały znaczące konsekwencje w obszarach prawa korporacyjnego i podatkowego organizacji, a także w zakresie odpowiedzialności osobistej członków zarządów.

Podczas webinarium, prawnicy z Kancelarii PwC Legal wraz z ekspertami z działu doradztwa podatkowego PwC, omówią następujące zagadnienia:

Blok 1 - Nowe mechanizmy korporacyjne:

 • Prawo holdingowe - co oznacza dla polskich spółek kapitałowych?
 • Definicja grupy spółek i interesu grupy spółek w polityce zarządzania spółkami zależnymi.
 • Kwestie formalne i techniczne związane z uczestnictwem w grupie spółek.
 • Mechanizm wydawania i wykonywania wiążących poleceń.
 • Kompetencje nadzorcze organów spółki dominującej nad spółką zależną.
 • Zasada osądu biznesowego a miernik staranności dla sprawowania funkcji w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Blok 2 - Odpowiedzialność osobista członków organów i bezpieczeństwo podatkowe:

 • Zasada osądu biznesowego a podatki.
 • Odpowiedzialność zarządów w kontekście wprowadzenia polskiego prawa holdingowego.
 • Czy wykonanie wiążącego polecenia moze wyłączyć ewentualną bezprawność działania?
 • Wiążące polecenie i możliwe konsekwencje podatkowe.
 • Jak zabezpieczyć obszar podatkowy - na co zwrócić uwagę przygotowując wiążące polecenie.

Agenda spotkania

Prelegenci

Informacje dodatkowe

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona. PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Anna Waszkiewicz

Anna Waszkiewicz

Marketing, Komunikacja i Rozwój Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 489

Obserwuj nas